téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
3752
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
« » 1 2 · · · · 35 36 37 38
GAtoimhdigh br
abr toimhdiú, aidbhr toimhdithe
Toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt in aon imeachtaí faoin Acht seo, gur comhlíonadh alt 16 (Acht Uimh. 22 de 2010)
It shall be presumed until the contrary is proved in any proceedings under this Act that section 16 has been complied with
GAtoirmisc br
abr toirmeasc, aidbhr toirmiscthe
aon chomhaontuithe arna dtoirmeasc de bhun an Airteagail seo beidh siad ar neamhní go huathoibríoch
any agreements prohibited pursuant to this Article shall be automatically void
GAtras-scríbhinn bain2
gu tras-scríbhinne, iol tras-scríbhinní
athscríbhinn bain2
gu athscríbhinne, iol athscríbhinní
(an focal scríofa)
(of written text)
(5) Féadfaidh aon pháirtí a mbeidh leas aige in achomharc cóip den scríbhinn, arna hullmhú chun críocha an achomhairc, a fháil ón gCláraitheoir Contae ar na táillí cuí a íoc. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
(5) A party interested in an appeal may obtain from the County Registrar a copy of the transcript prepared for the purposes of the appeal on payment of the proper charges.
Ar chóip d'athscríbhinn chlár loinge, mar aon le sonraí ar úinéireacht tráth a céadchláraithe, a chur ar fáil FOINSE: I.R. 1981
Furnishing of copy of transcript of a ship's register, with particulars of ownership at time of first registry
taifeadtaí gutha agus íomhá ó chró an phíolóta agus trascríbhinní na dtaifeadtaí sin [Rialachán (AE) Uimh. 996/2010]
cockpit voice and image recordings and their transcripts
GAtréig br
abr tréigean, aidbhr tréigthe
Ceart a thabhairt suas go buan.
To permanently surrender a right.
(52) ábhair nó maoin d'aon chineál a thréigean nó a mhainniú maoin nó ábhair den sórt sin a aistriú ar an Aire nó oifigeach údaraithe á iarraidh sin; FOINSE: I.R. Tacar Samplach 1978
(52) abandoning materials or property of any kind or failing to remove such property or materials at the request of the Minister or an authorised officer;
(agus ós é a tuairim gur thréig an t-iarratasóir an naíon/na naín) FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
(and being of the opinion that the applicant has *abandoned/*deserted the infant(s))
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAtréig br
abr tréigean, aidbhr tréigthe
conradh a thréigean
renounce a contract
GAtréigean fir1
gu tréigin
Ar gach tréigean FOINSE: I.R. 1980
For every renunciation
tréigean cirt dhlíthiúil [FOINSE: Acht Comharbais 1965]
renunciation of legal right
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAtréimhse bain4
gu tréimhse, iol tréimhsí
(legal, period of time)
feature of a patent which means that, on technical but not commercial grounds, it is impossible to comply with a standard without infringing that intellectual property right
Leis na Rialacháin seo cuirtear i bhfeidhm Treoir CEE Uimh. 79/116/CEE ón gComhairle, arna leasú le Treoir Uimh. 79/1034/CEE ón gComhairle, a fhorálann ceanglais íosta tuarascála le haghaidh tancaer áirithe ola, gáis agus ceimicí a bhíonn ag dul isteach i gcalafoirt de chuid na gComhphobal nó á bhfágáil FOINSE: I.R. 1981
These Regulations implement EEC Council Directive No. 79/116/EEC, as amended by Council Directive No. 79/1034/EEC, which prescribes minimum reporting requirements for certain oil, gas and chemical tankers entering or leaving Community ports
Ordú nó éileamh oifigiúil a eisíonn an Coimisiún Eorpach
An official order or instruction issued by the European Commission
ciallaíonn "an Treoir ón gCoimisiún" Treoir Uimh. 77/79/CEE ón gCoimisiún, an 4 Samhain, 1977; FOINSE: I.R. 1980
"the Commission Directive" means Commission Directive No. 77/794/EEC of 4 November, 1977;
Faoi réir Airteagal 7 de na Rialacháin seo, ní dhéanfar aon fhrithocsaídeach a mhonarú, a ullmhú, a allmhairiú, a dháileadh ná a dhíol sa Stát mura gcomhlíonfaidh an frithocsaídeach sin na critéir íonachta sonracha is infheidhme maidir leis an bhfrithocsaídeach sin sa Treoir ón gComhairle. FOINSE: I.R. 1981
Subject to Article 7 of these Regulations, no antioxidant shall be manufactured, prepared, imported, distributed, or sold in the State unless such antioxidant complies with the specific purity criteria applicable to that antioxidant in the Council Directive.
Is é cuspóir na Rialachán seo, a thiocfaidh i ngníomh an 19 Samhain, 1978, éifeacht dhlíthiúil a thabhairt do Threoir 75/726/CEE ón gComhairle maidir le comhfhogasú dlíthe na mBallstát maidir le súnna torthaí agus táirgí áirithe dá samhail. FOINSE: I.R. 1978
The purpose of these Regulations, which come into operation on 19th November, 1978 is to give legal effect to Council Directive 75/726/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning fruit juices and certain similar products.
Treoracha ón gComhphobal maidir le Cineál-Cheadú Tarracóirí agus Comhpháirteanna Talmhaíochta nó Foraoiseachta
Community Directives regarding Type Approval of Agricultural or Forestry Tractors and Components
GAtreoraigh br
abr treorú, aidbhr treoraithe
(guide, instruct)
threoraigh an breitheamh an giúiré
the judge directed the jury
GAtreorú fir
gu treoraithe, iol treoruithe
treoir bain5
gu treorach, iol treoracha
(guidance, instruction)
Lorg an giúiré treorú ón mbreitheamh.
The jury sought direction from the judge.
tugann x treoracha
x gives directions
GAtreorú fir
gu treoraithe, iol treoruithe
treoir bain5 in úsáid/in use
gu treorach, iol treoracha
(INSTRUCTION FROM THE COURT)
Moladh a dhéanann an chúirt maidir le conas dul i mbun rud éigin
Guidance given by the court
(a) Faoi réir cheart na Cúirte treoruithe a thabhairt chuige sin is cuí nó is caothúil léi, is le mionnscríbhinn a thabharfar fianaise ag éisteacht foriarratais faoi Riail 2. FOINSE: I.R. 1981
(a) Subject to the right of the Court to give such directions in that behalf as it considers appropriate or convenient, evidence at the hearing of a motion under Rule 2 shall be by affidavit.
FÓGRA UM IARRATAS AR THREORACHA MAIDIR LE CEIST A DHÉANFAIDH DIFEAR DO LEAS LINBH FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
NOTICE OF APPLICATION FOR DIRECTIONS ON A QUESTION AFFECTING THE WELFARE OF A CHILD
Ceart nó dliteanas a chruthaítear de thoradh prionsabal dlí atá i bhfeidhm cheana
A right or liability created by existing principles of law
(b) ní dhéanfar, gan toiliú an údaráis tithíochta, an teach ná aon chuid de a mhorgáistiú, a mhuirearú ná a choimhthiú ach amháin trí réadtiomnú nó trí oibriú dlí. FOINSE: I.R. 1980
(b) the house or any part thereof shall not, without the consent of the housing authority, be mortgaged, charged or alienated otherwise than by devise or operation of law.
I gcás bhás nó fhéimheacht aon pháirtí i gcaingean, imeacht nó ábhar nó i gcás chineachadh a eastáit trí oibriú dlí, ... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
In case of the death, or bankruptcy, or devolution of estate by operation of law, of any party to an action, proceeding or matter ...
GAtriail br
abr triail, aidbhr triailte
ENtry v
(in court)
Ach amháin le cead speisialta ón gCúirt is trí fhianaise béil a thriailfear gach imeacht faoin Acht. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Save by special leave of the Court every proceeding under the Act shall be tried upon oral evidence.
Bíodh seo ina fhógra go dtriailfear an chaingean seo (nó saincheisteanna a ordaíodh a thriail, cibé acu é) an lá seo chugainn sa Teach Cúirte ag FOINSE: I.R. 1978
Take notice of the Trial of this action (or of the issues ordered to be tried as the case may be) for the day of next at the Courthouse at
(imeachtaí dlí choiriúil)
(criminal proceedings)
Triail achomair, ar phléadáil ciontach, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
Summary disposal of, on plea of guilty,
Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (1), dlífear … tar éis dó a roghnú go ndéanfaí an cion a chur de láimh go hachomair, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air [an tAcht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí), 1994]
A person guilty of an offence under subsection (1) shall be liable … having elected for summary disposal of the offence, on summary conviction, to a fine not exceeding £1,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both
de shuim na dtuilleamh ináirithe nó an ioncaim ináirithe, de réir mar is cuí, ar faoina threoir a cinneadh an ranníoc a íocadh
of the amount of the reckonable earnings or the reckonable income, as appropriate, by reference to which the contribution paid was determined
GAtuillteanas fir1
gu tuillteanais
tuillteanais fir iol
gi tuillteanas
(facts of case)
Le linn a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh faoi fho-alt (1), ní cheisteoidh an príomhfheidhmeannach tuillteanas aon bheartais de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den Rialtas ná tuillteanas cuspóirí beartas den sórt sin ná ní thabharfaidh sé nó sí tuairim faoi na tuillteanais sin [Acht Uimh. 19 de 2007]
In the performance of his or her duties under subsection (1), the chief executive shall not question or express an opinion on the merits of any policy of the Government or a Minister of the Government or on the merits of the objectives of such a policy
GAuacht bain3
gu uachta, ai uachtanna, gi uachtanna
ENwill s
Ionstraim dhlíthiúil a léiríonn conas is mian le duine a chuid/cuid sealúchais a dhiúscairt tar éis a bháis/báis
A legal instrument setting out how a person wishes his or her possessions to be disposed of after death
As treoir a thabhairt sleachta as Cláir Áitiúla nó cóipeanna d'Uachta, de Gníomhais nó de nithe eile a chuardach nó iad a fháil ó Oifig na nAnnálacha Poiblí nó áit eile, i dteannta an chaiteachais faoina rachfar agus aon táillí ar fhianú FOINSE: I.R. 1980
For directing search for, or obtaining, from Public Record Office or elsewhere, extracts from Local Registers, or copies of Wills, Deeds or other matters, in addition to expenses incurred and any fees for attestation ...
Páirtithe ag cur i gcoinne uachta, FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Parties opposing a will,
An breitheamh atá i gceannas ar an gCúirt Chuarda agus, de bhua a oifige/hoifige, atá ina bhreitheamh/breitheamh breise de chuid na hArd-Chúirte
The judge who is in charge of the Circuit Court and who, by virtue of office, is an additional judge of the High Court
Beidh an Riail seo faoi réir fheidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó le Cuid III den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1947, ag Uachtarán na Cúirte Cuarda. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
This Rule is subject to the exercise by the President of the Circuit Court of the powers conferred upon him by Part III of the Courts of Justice Act, 1947 .
Is é Uachtarán na Cúirte Cuarda má shanntar do Chuaird Bhaile Átha Cliath é nó Breitheamh Sinsearach Chuaird Bhaile Átha Cliath mura sanntar an tUachtarán don Chuaird sin a ordóidh agus a chinnfidh na tráthanna agus an t-ionad le haghaidh Suíonna na Cúirte Cuarda i gCuaird Bhaile Átha Cliath. FOINSE: I.R. 1981
The President of the Circuit Court if assigned to the Dublin Circuit or the Senior Judge of the Dublin Circuit if the President is not assigned to that Circuit shall direct and appoint the times and place for the Sittings of the Circuit Court in the Dublin Circuit.
I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 26 (1) den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1953 (Uimh. 32 de 1953) agus tar éis dom comhairle a ghlacadh le hUachtarán na Cúirte Dúiche, ordaímse, GEARÓID Ó COILEÁIN, Aire Dlí agus Cirt, leis seo mar a leanas:- FOINSE: I.R. 1980
I, GERARD COLLINS, Minister for Justice, in exercise of the powers conferred on me by section 26 (1) of the Courts of Justice Act, 1953 (No. 32 of 1953), and after consultation with the President of the District Court, hereby order as follows:
GAualachlíne bain4
gu ualachlíne, iol ualachlínte
Marc ar long a thaispeánann a doimhneacht is mó lódála.
A mark on a ship showing the maximum depth it may be loaded to.
Baineann an táille iomlán faoi fhomhír (a) le suirbhéireacht ualachlíne má dhéantar an dá shuirbhéireacht an tráth céanna. FOINSE: I.R. 1981
The full fee under subparagraph (a) covers a survey for loadline if both surveys are made at the same time.
(i) ar an ualachlíne iomchuí a chur faoi uisce, is í an táille atá forordaithe i bhfomhír (a) (i) den Airteagal seo an táille is iníoctha; FOINSE: I.R. 1981
(i) for the submersion of the appropriate load line, the fee payable shall be that prescribed in paragraph (a) (i) of this Article;
(c) ar shuirbhéireacht ar long arna coinneáil faoi Chuid II den Acht Loingis Cheannaíochta (Convensiúin um Shábháltacht agus um Ualach-Líne), 1933 (Uimh. 12 de 1933)- FOINSE: I.R. 1981
( c ) for the survey of a ship detained under Part II of the Merchant Shipping (Safety and Load Line Conventions) Act, 1933 (No. 12 of 1933)—
GAuaschúirt bain2
gu uaschúirte, ai uaschúirteanna
Ar dheimhniú faoi Ordú 36, Riail 39, de Rialacha na nUaschúirteanna FOINSE: I.R. 1981
On a certificate under Order 36, Rule 39, of the Rules of the Superior Courts
Féadfar doiciméad uaschúirte a sheirbheáil— [Acht 14/2008]
The service of a superior court document may be effected—
Leanbh a uchtaítear de réir an dlí.
A child adopted according to the law.
ciallaíonn "leanbh", faoi réir mhír 2 (b) den Airteagal seo, leanbh dlisteanach nó leasleanbh de chuid an éagaigh nó duine a bheidh uchtaithe go dleathach ag an éagach ar duine é,FOINSE: I.R. 1980
"child" subject to paragraph 2(b) of this Article means a legitimate child or stepchild of the deceased or a person lawfully adopted by the deceased, who is,
« » 1 2 · · · · 35 36 37 38