téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
3752
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
« 1 2 · · · · 36 37 38
Country Signing Certificate Authority [ IATE:3503337 ] operated by the European Commission for the issuance of the European Union Laissez-Passer [ IATE:3566212 ] according to Council Regulation (EU) No 1417/2013 of 17 December 2013 laying down the form of the laissez-passer issued by the European Union
... ach amháin an Satharn agus cibé laethanta a fhógrófar le húdarás dleathach a bheith ina laethanta saoire poiblí. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
with the exception of Saturday and of such days as may be proclaimed by lawful authority to be public holidays.
Aon duine, a bhfuil aon airteagal ina sheilbh nó ina seilbh, gan údarás dleathach ná leithscéal réasúnach, is airteagal atá déanta ... chun a úsáide i gcúrsa cion ... a dhéanamh (Acht Uimh. 28 de 2009)
A person who, without lawful authority or reasonable excuse, is in possession of any article made or adapted for use in the course of ... the commission of an offence
má cheadaíonn Údarás Lárnach an stáit glacaidh an bhreith sin [Acht Uimh. 21 de 2010]
(if) the Central Authority of the receiving state approves that decision.
... aon chléireach cúirte dúiche ar mian leis nó léi go ndéanfar doiciméad a sheirbheáil ar an gcoigríoch de bhun Choinbhinsiún na Háige, féadfaidh sé nó sí na nithe seo a leanas a thaisceadh leis an Údarás Láir, i.e. Máistir na hArd-Chúirte FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
... any district court clerk who wishes to have a document served abroad pursuant to The Hague Convention may lodge with the Central Authority, i.e. the Master of The High Court.
GAuiríoll fir1
gu uiríll, ai uiríll, gi uiríoll
(jurisprudence)
déanfaidh mé uiríll ar do shon leis an Aire
I will make representations on your behalf to the Minister
(f) aon limistéar den fharraige a luaitear in (a) nó (d) ag an uimhir thagartha seo a síneann uiscí inmheánacha nó intíre an Stáit chuige de bhua alt 5 d' Acht 1959, agus FOINSE: I.R. 1980
(f) any area of the sea mentioned in (a) or (d) at this reference number to which the internal or inland waters of the State extend by virtue of section 5 of the Act of 1959, and
GAurchoisc br
abr urchosc, aidbhr urchoiscthe
ENbar v
(ban, prevent a legal manoeuvre)
...agus féadfaidh sé éileamh an tríú duine sin a urchosc,... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
...and may bar the claim of such third person,...
ENseize v
Seilbh a ghabháil, go háirithe ar réadmhaoin, faoi údarás dleathach
To take possession, particularly of property, by lawful authority
Earraí a urghabhfar a dhíol ar ceant agus aon bharrachas a íoc leis an úinéir FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Goods seized to be sold by auction and any surplus to be paid to owned
(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe aon mhadra a gheofar ar strae in Aerfort a ghabháil, agus, murar féidir teacht ar an úinéir go réidh, déanfar sonraí i dtaobh an mhadra agus an áit ina mbeidh sé ar coinneáil a chur in iúl don Gharda Síochána.
(2) Any dog straying within an Airport may be seized by an authorised officer, and, if the owner cannot readily be ascertained, particulars of the dog and of where it is being detained shall be furnished to the Garda Síochána.
GAurramaigh br
abr urramú, aidbhr urramaithe
cloígh br le in úsáid/in use
déan br de réir in úsáid/in use
comhlíon br in úsáid/in use
abr comhlíonadh, aidbhr comhlíonta
(to act in accordance with rules, regulations, covenants etc)
Gníomhú de réir ruda, nó rud a chomhlíonadh; fanacht laistigh de rud, nó rud a leanúint (msh, rialacha)
To act according to, or to fulfil something; to remain within, or to follow something (eg, rules)
Níor urramaigh an cúisí sin an coinníoll sin is déanaí a luadh ... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
The said accused failed to observe the last mentioned condition...
go mainneoidh sé, agus an stáisiún á oibriú aige, cloí leis na caighdeáin a n-éilíonn an soláthróir ar na daoine sin a bheidh ag oibriú stáisiúin chuideachta faoi cheadúnais a dheonaíonn sé, cloí leo, nó FOINSE: I.R. 1981
(v) fails, in the operation of the station, to observe the standards required by the supplier to be observed by those operating company stations under licences granted by the supplier, or
(3) I gcás ina mainneoidh duine coinníoll a chomhlíonadh ar faoina réir, de bhua Rialachán 8 (1) de na Rialacháin seo, atá rochtain aige ar an anaclann, féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nó oifigeach údaraithe a cheangal air an coinníoll a chomhlíonadh. FOINSE: I.R. 1981
(3) Where a person is failing to observe a condition subject to which, by virtue of Regulation 8 (1) of these Regulations, he has access to the reserve, a member of the Garda Síochána or an authorised officer may require him to observe the condition.
This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised by Article 6(2) of the Treaty on European Union...
Leis an Rialachán seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus comhlíontar na prionsabail a aithnítear le hAirteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach...
Suim airgid, a fheidhmíonn mar urrús nó mar bhanna, a chuireann an gearánaí i dtaisce na cúirte, tar éis ordú a fháil uaithi
A sum of money deposited by the plaintiff with the court on its direction, following a request from the defendant, by way of security or bond
Ní bheidh aon chosantóir i dteideal ordú a fháil le haghaidh urrúis i leith costas toisc cónaí a bheith ar aon ghearánaí lasmuigh de dhlínse na Cúirte, mura dtabharfar mionnscríbhinn shásúil go bhfuil cosaint de bhua tuillteanais ag an gcosantóir sin. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
No defendant shall be entitled to an order for security for costs by reason of any plaintiff being resident out of the jurisdiction of the Court, unless upon a satisfactory affidavit that such defendant has a defence upon the merits
Ar thuarascáil ó Mháistir Fómhais i dtaobh urrúis i leith costas i gcúis maidir le pósadh FOINSE: I.R. 1980
On a report of a Taxing Master as to security for costs in a matrimonial case
GAurscaoil br
abr urscaoileadh, aidbhr urscaoilte
urscaoileann x conradh
x discharges a contract
aon oibleagáidí a eascróidh faoin gcomhaontú a urscaoileadh
to discharge any obligations arising under the agreement
(2) Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir leis an ochtar comhalta a thoghfar le vótáil postbhallóide. [foinse: TSL]
(2) The following provisions shall apply to the eight members elected by postal ballot vote.
(I) Aon chomhalta déag a bheidh sa bhFeidhmeannas Náisiúnta agus toghfar ochtar díobh le votáil post bhallóide agus toghfaidh an Chomhdháil Bhliantúil Toscairí, triúr díobh. [foinse: TSL]
(1) The National Executive shall consist of eleven members, eight of whom shall be elected by postal ballot vote and three by the Annual Delegate Conference.
(9) Is é a bheidh i gcoiste na craoibhe an seisear comhalta a gheobhaidh an líon uasta iomlán vótaí i dtoradh na vótaíochta post bhallóide, [foinse: TSL]
(9) The branch committee shall consist of the six members who receive the highest total number of votes in the result of the postal ballot vote,
« 1 2 · · · · 36 37 38