téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
21
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
Suim iníoctha le hionadaí dlíthiúil pearsanta an duine a bhí i dteideal sochar caomhnaithe a fháil ach a bhásaigh sular tháinig an tráth go n-íocfaí an tsuim.
A sum payable to the legal personal representative of one who had been entitled to preserved benefits but who died before such benefits became payable.
ciallaíonn "aisce bháis chaomhnaithe" aisce is iníoctha ar bhás de bhua mhír 15 den Phríomh-Scéim;FOINSE: I.R. 1981
“preserved death gratuity” means a gratuity payable on death by virtue of paragraph 15 of the Main Scheme;
Foráladh le hairteagal 57 (1) de na Rialacháin Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1977, go ndéanfaí táillí ceadúnais a bhaileodh údaráis pleanála i leith caidéil peitril nó ola a íoc isteach sa Phríomh-Chuntas Cánach Mótair
Article 57(1) of the Local Government (Planning and Development) Regulations, 1977, provided that licence fees collected by planning authorities in respect of petrol or oil pumps should be paid to the Central Motor Tax Account.
Cosúil le gnáth-chnapshuim, ach cuimsíonn sí arduithe pá de réir mar is cuí.
Similar to a normal lump sum, but it includes pay increases as appropriate.
ciallaíonn "cnapshuim", ach amháin san abairt "cnapshuim chaomhnaithe", aisce faoi mhír 11 den phríomh-Scéim;FOINSE: I.R. 1981
“lump sum”, except in the expression “preserved lump sum”, means a gratuity under paragraph 11 of the Main Scheme;
Teastas a dhíolmhaíonn úinéir loinge ó riachtanas ualachlíne.
A certificate exempting the owner of a ship from the requirement of a load line.
Nuair a dhéanfar suirbhéireacht seachas suirbhéireacht iomlán ar long ar snámh (aicmithe nó neamhaicmithe) chun deimhniú ualachlíne nó deimhniú díolúine ualachlíne a eisiúint a bheidh bailí ar feadh tréimhse nach faide ná dhá mhí dhéag, is í an táille is iníoctha leath na táille ab iníoctha i gcás ar bith eile. FOINSE: I.R. 1981
Where a survey other than a complete survey is carried out on a ship afloat (whether classed or unclassed) for the purpose of the issue in respect of the ship of a load line certificate or a load line exemption certificate valid for a period not exceeding twelve months, the fee payable shall be one half of that which would otherwise be payable.