téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
GAábhar fir1
gu ábhair, ai ábhair, gi ábhar
(rud faoi chaibidil)
(topic)
Luadh an t-ábhar sa réamhrá.
The subject matter was mentioned in the introduction.
Ní bhaineann sin le hábhar
That is not relevant.
GAcorp fir1
gu coirp, ai coirp, gi corp
réad fir3
gu réada, ai réada, gi réad
ábhar fir1
gu ábhair, ai ábhair, gi ábhar
(rud ábhartha)
ENbody s
(material thing)
Dainséar - Ábhair ag Titim
Danger - Falling Objects
GAúdar fir1
gu údair, ai údair, gi údar
ábhar fir1
gu ábhair, ai ábhair, gi ábhar
fáth fir3
gu fátha, iol fáthanna
bunúdar fir1
gu bunúdair, ai bunúdair, gi bunúdar
cás fir1
gu cáis, iol cásanna
cúis bain2
gu cúise, iol cúiseanna
ENcause s
(reason for)
Torthaí gaolmhara Related matches
Ábhair bheatha d'ainmhithe (gan gránaigh neamh-mheilte a áireamh)
Feeding stuff for animals (excluding unmilled cereals)
Is chun flavófosfaileapól a chinneadh in ábhair bheatha, i dtiúcháin agus i réamh-mheascáin an modh seo.
The method is for the determination of flavophospholipol in feedingstuffs, concentrates and premixes.
Ciallaíonn "ábhar beatha le haghaidh ainmhithe" earra ar bith a monaraíodh lena úsáid mar bhia do chapaill, miúlacha, ránaigh, asail, bólacht, caoirigh, muca, gabhair nó éanlaith clóis, ach ní fholaíonn sé min fhéir.
"Animal feeding stuff" means any article manufactured for use as food for horses, mules, jennets, asses, cattle, sheep, swine, goats or poultry, but does not include grass meal.
ní iomprófar aon ainmhí, féar, tuí, farae, fréamhacha ná ábhair chothaithe eile ar fheithicil a úsáideadh chun frithghníomhaithe a iompar mura ndéanfar, roimh an iompar sin, an fheithicil sin a ní agus a dhíghalrú.
no animal, hay, straw, fodder, roots or other feeding stuffs shall be carried on a vehicle used for the transport of reactors unless prior to such carriage such vehicle has been cleansed and disinfected.
Caithfear Líomatáiste an Fhánáin a bheith saor i gcónaí ó threascarnach ábhar coimhthíoch
The Ramp Area must remain clean and free of foreign object debris at all times
ábhar ollscoile a gcuirtear modúil bhreise leis ionas go dtuilleann an t-iomlán dhá oiread na bpointí creidiúna a d’áireofaí do ghnáthábhar
a university subject with additional modules giving a total ECTS point count equivalent to two standard subjects
Gluaiseanna breise Auxilliary glossaries
IATE
aeroplane flight manual; AFM; aircraft flight manual; flight manual
lámhleabhar eitilte
technical log
logleabhar teicniúil
small particulate matter; small-sized particulate matter
ábhar cáithníneach beag
entertainment, literary or artistic originals
bunábhar siamsaíochta, litríochta nó ealaíne
material loss; tangible loss
caillteanas ábhartha; caillteanas inláimhsithe
feedstock
amhábhar; bunábhar
speaking time
am labhartha
non-originating material
ábhar neamhthionscnaimh
certified material; certified plant propagating material
ábhar deimhnithe
data subject's consent
toiliú ón duine is ábhar do na sonraí
child-pornography material
ábhar pornagrafaíochta leanaí; ábhar pornagrafaíochta maidir le leanaí
starting material
ábhar tosaigh
digital book; ebook; e-book; electronic book
ríomhleabhar
SSAC; state system of accounting for and control of nuclear material
SSAC; Státchóras um Ábhar Núicléach a Chuntas agus a Rialú
CLÉ; Irish Book Publishers' Association
CLÉ; Cumann Leabharfhoilsitheoirí Éireann
material reception conditions
coinníollacha ábhartha glactha
materiality level; materiality limit; materiality threshold
tairseach ábharthachta; tairseach na hábharthachta
relevant audit evidence; relevant evidence
fianaise ábhartha an iniúchta
material
ábhartha
materiality
ábharthacht
complete feed; complete feedingstuff
ábhar beatha iomlán
vegetative propagation material; vegetative reproductive material
ábhar iomadaithe fásúil
account ledger
mórleabhar cuntais
double entry accounting; double entry book-keeping
leabharchoimeád iontrála dúbailte
dematerialisation of securities
dí-ábharú urrús
book debt
fiachas de réir na leabhar
complementary feed; complementary feedingstuff
ábhar beatha comhlántach; ábhar beatha forlíontach
agri-food industry; agri-foodstuffs industry
tionscal agrai-bhia-ábhar; tionscal earraí bia ó tháirgí talmhaíochta
Agreement between the Member States of the Council of Europe on the issue to Military and Civilian War-Disabled of an International Book of Vouchers for the repair of Prosthetic and Orthopaedic Appliances
Comhaontú idir Ballstáit Chomhairle na hEorpa maidir le Leabhar Dearbhán le haghaidh Deisiúchán Fearas Próistéiteach agus Ortaipéideach a Dháileadh ar Dhaoine Míleata agus Sibhialta atá faoi mhíchumas de dheasca cogaidh
essential validity; material validity; substantive validity
bailíocht ábhartha
Customs Convention concerning Welfare Material for Seafarers
an Coinbhinsiún Custaim maidir le hÁbhar Leasa do Mharaithe
fishing logbook
logleabhar iascaireachta
discarded catch
ábhar muirí aischurtha
Eurobarometer
Eorabharaiméadar
total speaking time
am labhartha iomlán
contents of the communications
ábhar na cumarsáide
vote in favour
vóta i bhfabhar
in this field
sa réimse seo; san ábhar seo
organic matter
ábhar orgánach; substaint orgánach
feedstock; raw material
amhábhar
GSP Working Party; Working Party on the Generalised System of Preferences
an Mheitheal um Chóras na bhFabhar Ginearálaithe
Convention relating to Civil Liability in the field of Maritime Carriage of Nuclear Material
an Coinbhinsiún maidir le Dliteanas Sibhialta i dtaca le hÁbhar Núicléach a Iompar ar Muir
... which is the subject-matter of the action
... is ábhar don chaingean
subject matter of the dispute; subject matter of the litigation
ábhar na dlíthíochta
the general preference
an fabhar ginearálta
natural preference
fabhar nádúrtha
rectification at source principle; the principle that environmental damage should as a priority be rectified at source
an prionsabal go dtabharfar tosaíocht do bhearta chun damáiste don chomhshaol a leigheas ag an bhfoinse; prionsabal um cheartúchán ag an bhfoinse
Management and Co-ordination Advisory Committee on Nuclear Fission Energy: Reactors and Safety, Control of Fissile Materials
Coiste Comhairleach Bainistíochta agus Comhordúcháin um Fhuinneamh Eamhnach Núicléach: Imoibreoirí agus Sábháilteacht, Rialú Ábhar Inscoilte; Coiste Comhairleach maidir le Bainistíocht agus Comhordúchán um Fhuinneamh Eamhnach Núicléach: Imoibreoirí agus Sábháilteacht, Rialú Ábhar Inscoilte
construction materials
ábhar foirgníochta
manual
lámhleabhar
LLRW; LLW; low-level radioactive waste; low-level waste
dramhábhar íseal-leibhéil; dramhaíl radaighníomhach íseal-leibhéil
be allowed to speak; be granted the right to speak
cead labhartha a thabhairt
matter of common interest
ábhar comhleasa
antimicrobial; antimicrobial agent; antimicrobial drug; antimicrobial medicine; antimicrobial substance
ábhar frithmhiocróbach; oibreán antaimhiocróbach
fissile material
ábhar ineamhnaithe; ábhar inscoilte
printed matter for publicity purposes (including travel publicity)
ábhar clóite le haghaidh poiblíochta (lena n-áirítear poiblíocht taistil)
(their) words written and spoken
a bhfocail labhartha nó scríofa
the Council and the Commission shall be assisted by ...
Déanfaidh …[ainm an choiste], a bunaíodh le … [tagairt don ghníomh dlí lenar bunaíodh an coiste] cúnamh a thabhairt don Choimisiún agus don Chomhairle.; Tabharfaidh [coiste] cúnamh don Choimisiún.
insulators of any material
inslitheoirí d'aon ábhar
railway and tramway track construction material of iron or steel
ábhar déanta iarnróid agus trambhealaigh, d'iarann nó de chruach; ábhar tógála iarnróid agus trambhealaigh, d'iarann nó de chruach
high-purity nuclear materials
ábhar núicléach ardíonachta
to be examined
bheith ina ábhar scrúdaithe
materials-testing reactor
imoibreoir tástála ábhar
in their favour
ina bhfábhar
transport of highly radio-active material
ábhar ard-radaighníomhach a iompar
trading book
leabhar trádála
dyes or other colouring matter in forms of a kind sold by retail; stamping foils
ruaimeanna nó ábhar dathúcháin eile i bhfoirmeacha lena miondíol; scragall stampála
children's picture books
leabhar pictiúr do leanaí; leabhar pictiúr do pháistí
to raise the matter with the High Authority
an t-ábhar a thabhairt os comhair an Ard-Údaráis
subject of an action for compensation
ábhar caingne le haghaidh cúitimh
roughly shaped carving material
ábhar sníodóireachta garbhchumtha
subject of the crime
ábhar na coire
the relevant central authority
an t-údarás lárnach ábhartha
safeguards agreement
an Comhaontú maidir le coimirciú ábhair núicléach; Comhaontú um Rialú Ábhar Eamhnach
woodcock
creabhar
beaver
béabhar
the official reported on
an t-oifigeach is ábhar don tuarascáil
material field of application; material scope; scope in relation to subject matter; scope ratione materiae; substantive scope
raon feidhme ábhartha; raon feidhme substainteach
the maximum value of non-originating materials
uasluach na n-ábhar neamhthionscnaimh
Working Party on Agricultural Questions (Seeds and Propagating Material)
an Mheitheal um Cheisteanna Talmhaíochta (Síolta agus Ábhar Iomadaitheach)
Institute for Reference Materials and Measurements; IRMM
an Institiúid Ábhar Tagartha agus Tomhas; IRMM
fissile material cut-off treaty; FMCT; treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices
an conradh um ábhar inscoilte a thoirmeasc; Conradh lena gcuirfear toirmeasc ar tháirgeadh ábhar inscoilte le haghaidh airm núicléacha nó feistí pléascacha núicléacha eile; FMCT
banking book; non-trading book
leabhar baincéireachta; leabhar neamhthrádála
Community of Portuguese-speaking Countries; CPLP
Comhphobal de Thíortha Labhartha na Portaingéilise; CPLP
fertile material
bunábhar méith
dematerialisation
dí-ábharú; dí-ábharú urrús
relevant voting conditions relating to it
dálaí vótála ábhartha a bhaineann le
1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972; London Protocol
Prótacal 1996 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Chosc ar Mhuir-Thruailliú trí Fhuíoll agus Ábhar eile a Dhumpáil, 1972; Prótacal Londan
EARS-Net; European Antimicrobial Resistance Surveillance Network; European Antimicrobial Resistance Surveillance System
an Líonra Eorpach Faireachais um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach; EARS-Net
CIFTA; Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives and Other Related Materials
an Coinbhinsiún Idir-Mheiriceánach i gcoinne déantúsaíocht neamhdhleathach agus gáinneáil arm tine, armlón, pléascán, agus ábhar gaolmhar
data subject
ábhar sonraí; an duine is ábhar do na sonraí
Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals
Lámhleabhar um Thástálacha Diagnóiseacha agus um Vacsaíní Ainmhithe Talún
Handbook on cross-border police cooperation; police cooperation handbook; Schengen police cooperation handbook
lámhleabhar comhair póilíneachta; lámhleabhar maidir le comhar póilíneachta trasteorann
digital content; e-content
ábhar digiteach; inneachar digiteach
Istanbul Protocol; Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Lámhleabhar maidir le céasadh agus íde eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach a imscrúdú agus a dhoiciméadú go héifeachtach; Prótacal Iostanbúl
ESAC; ESAC-Net; European Surveillance of Antibiotic Consumption; European Surveillance of Antimicrobial Consumption; European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network
an Tionscadal Eorpach um Fhaireachas ar Thomhailt Ábhar Frithmhiocróbach; ESAC
classified material
ábhar rúnaicmithe
10 Plus 10 Over 10 Program; G8 Global Partnership; Global Partnership against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction; GP
an Chomhpháirtíocht Dhomhanda G8; an Chomhpháirtíocht Dhomhanda i gcoinne Leathadh Arm agus Ábhar Ollscriosta; an Chomhpháirtíocht Dhomhanda in aghaidh Leathadh Arm agus Ábhar Ollscriosta
raw material
amhábhar
BLAISE; British Library Automated Information Service
BLAISE; Seirbhís Uathoibríoch Faisnéise Leabharlann na Breataine
N/A; not applicable
N/B; neamhbhainteach; ní bhaineann le hábhar
Forestry Handbook of the EEC
Lámhleabhar Foraoiseachta an CEE
lending business
gnó tabhartha iasachtaí
book loss
caillteanas de réir na leabhar
bought day book; bought invoice book; purchase day book; purchase journal
leabhar lae na gceannachán
cash book; cash-book
leabhar airgid
creditor
creidiúnaí; tabharthóir creidmheasa
Laboratory Biosafety Manual
Lámhleabhar an EDS maidir le Bithshábháilteacht i Saotharlann
materiality
ábharthacht
Frankfurt Book Fair
Aonach Leabhar Frankfurt
cross-polar component
comhábhar traspholach
cross-polar component due to the atmosphere
comhábhar traspholach de bharr an atmaisféir
blues; seconds
tarnábhar
Community preference
fabhar an Chomhphobail
contrast material; contrast medium; radiocontrast agent; radiographic contrast agent
ábhar codarsnachta radagrafaí
genetic material
ábhar géiniteach
relevant provisions
forálacha ábhartha
cases concerning the same subject-matter
cásanna a bhaineann leis an ábhar céanna
substance of the application
ábhar an iarratais; substaint an iarratais
allow time to answer
am a chur ar fáil chun go dtabharfaí freagra
change in the subject-matter of the proceedings
athrú in ábhar na n-imeachtaí
subject-matter of the proceedings
ábhar na n-imeachtaí
order from which no appeal lies
ordú nach mbeidh aon ábhar achomhairc ann ina aghaidh
advanced material
ardábhar
nanomaterial
nana-ábhar
carbonaceous material
ábhar carbónúil
non-contractual preference
fabhar neamhchonarthach; tosaíocht neamhchonarthach
relevant international organizations
eagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha
patentable subject matter
ábhar inphaitinnithe; ábhar is féidir a phaitinniú
agreement on book prices
comhaontú ar leabharphraghsanna
Eurobarometer survey
suirbhé Eorabharaiméadair
Eurolib; Eurolib programme; European library project
Eurolib; tionscadal leabharlainne Eorpach
goat
gabhar
air log; flight log; log book; logbook; log-book
logleabhar
bill of materials; BOM
liosta ábhar
sales lead
ábhar custaiméara
net price system for books
córas glanpraghsála le haghaidh leabhar
herdbook; herd-book
tréadleabhar
plastic material
ábhar plaisteach
caprine arthritis
airtríteas gabhar
intelligent material; smart material
ábhar cliste
dealer aid advertising; dealer aids; dealer help
ábhar a chuidíonn leis an déileálaí
novel food ingredient
comhábhar bia núíosaigh
text with EEA relevance
téacs atá ábhartha maidir le LEE; téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
tariff preference
fabhar taraife
to refer the matter to the Court of Justice direct
an t-ábhar a thabhairt faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais go díreach
NM; nuclear material
ábhar núicléach
material change
athrú ábhartha
medicated feed; medicated feedingstuff
ábhar beathúcháin íocleasaithe
goodwill; unrecorded book value
luach leabhar neamhthaifeadta
journal entry
iontráil sa leabhar cúnta
materiality
ábharthacht
tape library
leabharlann téipeanna
capital expenditure register; fixed asset detail ledger
clár caiteachais chaipitiúil; mórleabhar na sócmhainní dochta
single-entry bookkeeping
leabharchoimeád iontrála singile
computerised bookkeeping
leabharchoimeád ríomhairithe
material consumption
tomhaltas ábhar
book loss on realisation; book profit on realisation; gain from disposal loss from disposal
brabús leabhar ar readú; caillteanas leabhar ar readú
material price variance
praghasathraitheas na n-ábhar
material usage variance
athraitheas chainníochtaí na n-ábhar a thomhlaítear
bill book; tickler file
leabhar billí dlite
subsidiary ledger
fo-mhórleabhar
book of original entry; subsidiary book; subsidiary journal
foleabhar; leabhar túsiontrála
sales journal
leabhar cúnta díolachán
bill book
leabhar billí
minute book
leabhar na miontuairiscí
annual accounts book; stock book
leabhar na gcuntas bliantúil; leabhar stoic
day book; journal
leabhar lae
accounting value; balance sheet value; book value; carrying value
luach de réir na leabhar
bookkeeping methods
modhanna leabharchoimeádta
net book value
glanluach de réir na leabhar
ligno-cellulosic material
ábhar ligniceallalóis
to enter into the herd-book; to register with the herd-book
cláraigh sa phórleabhar
DM; dry matter
ábhar tirim
studbook; stud-book
leabhar graí
acoustic material
ábhar fuaimiúil; fuaimábhar
aeroplane flight manual
lámhleabhar eitilte; lámhleabhar eitilte eitleáin
biomedical materials
ábhar bithleighis
exotic materials
ábhar andúchasach
fibrous composite
comhábhar snáithíneach
FOD; foreign object damage
damáiste de bharr ábhar coimhthíoch
laminar composite
comhábhar lannach
airborne particulate matter; atmospheric particulate matter; particulate matter; particulate matter in the atmosphere; PM
ábhar cáithníneach aeriompartha
flock-book
pórleabhar caorach
fresh material; virgin material
óghábhar
book profit
brabús de réir na leabhar
deposit book
leabhar taiscí
granular material
ábhar gráinneach
material defect
fabht san ábhar
radioactive material
ábhar radaighníomhach
prepared foodstuff
bia-ábhar ullmhaithe
parent material
máthairábhar
franchisees'manual
lámhleabhar na saincheadúnaithe
procedure manual; regulations book; regulations manual
lámhleabhar nósanna imeachta
franchise description dossier; franchise offer manual
lámhleabhar maidir le tairiscint saincheadúnais
demonstration material restitution; floorsamples return obligation
ábhar taispeána a chur ar ais sa riocht ina raibh sé; ábhar taispeántais a chur ar ais; aischur ábhair taispeána; aischur ábhar taispeántais; an oibleagáid samplaí urláir a chur ar ais
flux; flux material
ábhar flosca; flosc
secondary raw material
amhábhar tánaisteach
flux; flux material
ábhar flosca; flosc
plant propagating material; propagating material
ábhar iomadaithe
pre-basic material
réamh-bhunábhar
basic material
búnabhar
caprine arthritis/encephalitis
airtríteas gabhar; einceifilíteas muc
CCPP; contagious caprine pleuropneumonia
pliúrainiúmóine gabhálach gabhar
double entry accounting; double entry bookkeeping
leabharchoimeád iontrála dúbailte
debit ledger; sales ledger
mórleabhar díolachán; mórleabhar dochair
bipropellant
déthiomántán; tiomántán dhá ábhar
embossed paper; goffered paper
páipéar cabhartha
consumable materials
ábhar intomhalta
debt for packaging on consigment
fiachas as ábhar pacáistíochta
exudate
ábhar úsctha
ticket book
leabhar ticéad
order book
leabhar orduithe
expenditure in kind; expenditure on material
caiteachas ar ábhar; caiteachas comhchineáil
building material
ábhar tógála
expenditure on material; material costs
costas ábhar
ductile material
ábhar insínte
list of materials
liosta ábhar
international standard book number; ISBN
ISBN; Leabharuimhir Chaighdeánach Idirnáisiúnta
cull; reject
ábhar cuileáilte; adhmad cuileáilte
forest reproductive material; FRM
ábhar atáirgthe foraoiseachta; ábhar atáirgthe foraoisí
organic matter
ábhar orgánach
loose-leaf book
leabhar leathanach scaoilte
direct material; raw material
amhábhar
patronage
fabhar
referred lead
ábhar cliaint tarchurtha
editorial matter
ábhar eagarthóireachta
n.r.; next to reading matter; next-to-editorial
os coinne ábhar léitheoireachta
accounting clerk; assistant accountant; bookkeeper; bookkeeping clerk
cléireach cuntasaíochta; leabharchoimeádaí
general journal
leabhar cúnta ginearálta
journalizing
iontráil; iontráil sa leabhar cúnta
payroll journal
leabhar cúnta párolla
two-column journal
leabhar cúnta dhá cholún
bookkeeping
leabharchoimeád
book of account
leabhar cuntas
cash disbursement journal; cash disbursements journal
leabhar cúnta eisíocaíochtaí
cash payments journal
leabhar cúnta íocaíochtaí airgid; leabhar cúnta na n-íocaíochtaí airgid
cash receipts journal
leabhar cúnta na bhfáltas airgid
compound journal entry
iontráil iolraithe sa leabhar cúnta
special ledger
mórleabhar speisialta
best seller
leabhar móréilimh; leabhar sárdhíola
organization chart book
cairtleabhar eagraíochta
bookkeeping supervisor
maoirseoir leabharchoimeádta
limit order book
leabhar orduithe teorann
book-building
leabharbhunú
relevance
ábharthacht
correct bookkeeping
leabharchoimeád cruinn
accounting book
leabhar cuntas
stock book; warehouse book
stocleabhar
expense book
leabhar speansas
organic matter in polluted water
ábhar orgánach in uisce truaillithe
geocomposite
geochomhábhar
geosynthetics
geo-ábhar sintéiseach
soil material
ábhar ithreach
suspended matter in ambient air
ábhar ar fuaidreamh san aer comhthimpeallach
Generalised Scheme of Preferences; GSP; GSP Scheme; scheme of generalised tariff preferences
GSP; Scéim GSP; Scéim na bhFabhar Ginearálaithe Taraife
balance sheet value of investments in immovables
luach an chláir chomhardaithe d'infheistíochtaí in airnéisí dochorraithe; luach de réir na leabhar i taca le hinfheistíochtaí in airnéisí dochorraithe
Maintenance Organisation Exposition; MOE
lámhleabhar na heagraíochta cothabhála
gross book value; gross carrying amount
oll-luach de réir na leabhar
specified risk material; SRM
ábhar priacail shonraithe; APS
hazardous material information system
córas faisnéise maidir le hábhar guaiseach
hazardous goods incident notification; hazardous materials and incident notification; hazardous materials incident notification
fógairt teagmhas i ndáil le hábhar guaiseach
electronic log book
ríomh-logleabhar
relevant market
margadh ábhartha
non-reciprocal trade preference
fabhar trádála neamh-chómhalartach
recyclate; recycled material
ábhar athchúrsáilte
Buying green handbook; Buying green! A handbook on green public procurement
Ceannach earraí glasa! Lámhleabhar maidir le Soláthar Poiblí Glas; Lámhleabhar maidir le hearraí glasa a cheannach
former foodstuff
iar-bhia-ábhar
EDLnet; European digital library; European digital library network; Europeana
Europeana; leabharlann dhigiteach Eorpach
material injury
díobháil ábhartha
materiality principle
prionsabal na hábharthachta
PHEIC; public health emergency of international concern
éigeandáil sláinte poiblí arb ábhar imní ar leibhéal idirnáisiúnta í
full book value
lánluach de réir na leabhar; luach iomlán de réir na leabhar
book inventory
fardal de réir na leabhar
material unaccounted for; MUF
ábhar gan tásc
immaterial
neamhábhartha
material deprivation
díth ábhartha; díth maoine
immaterial portfolio
punann neamhábhartha
material positive correlation
comhghaol deimhneach ábhartha; comhghaolmhaireacht dheimhneach ábhartha
CLIL; content and language integrated learning
CLIL; foghlaim chomhtháite ábhar agus teangacha
trading book business
gnó a bhaineann leis an leabhar trádála
credit derivative booked in the trading book
díorthach creidmheasa curtha sa leabhar trádála
non-trading-book positions
suíomhanna leabhar neamhthrádála
interoperability constituents
comhábhar idir-inoibritheachta
Community preference
fabhar an Chomhphobail; fabhar Comhphobail
An arrangement should be made to allow representatives of Iceland and Norway to be associated with the work of committees assisting the Commission in the exercise of its executive powers. Such an arrangement has been contemplated in the Agreement in the f
Ba cheart go socrófaí go dtabharfaí cead d’ionadaithe ón Íoslainn agus ón Iorua baint a bheith acu le hobair na gcoistí a thugann cúnamh don Choimisiún maidir le feidhmiú a chumhachtaí feidhmiúcháin. Meabhraíodh socrú den sórt sin sa Chomhaontú i bhfoirm
An arrangement should be made to allow representatives of Switzerland to be associated with the work of committees assisting the Commission in the exercise of its executive powers. Such an arrangement has been contemplated in the Agreement in the form of
Ba cheart go socrófaí go dtabharfaí cead d’ionadaithe ón Eilvéis baint a bheith acu le hobair na gcoistí a chuidíonn leis an gCoimisiún maidir le feidhmiú a chumhachtaí feidhmiúcháin. Meabhraíodh socrú den sórt sin sa Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreach
seed material
ábhar síl
biocompatible material; biomaterial; bio-material
bithábhar
social bookmarking
leabharmharc sóisialta
energetic material
ábhar fuinneamhachais
single rule book; single rulebook
leabhar rialacha aonair
commercial preference; trade preference
fabhar trádála; tosaíocht tráchtála
engineered nanomaterial; ENM; manufactured nanomaterial
ENM; nana-ábhar monaraithe
composite material
ábhar comhchodach
glazing material
ábhar gloiniúcháin
plastic glazing; plastic glazing material; plastic glazing pane
ábhar gloiniúcháin plaisteach; gloiniú plaisteach; pána gloiniúcháin plaisteach
safety glazing; safety glazing material
ábhar gloiniú sábháilteachta
UGC; user-generated content
ábhar ó úsáideoirí
Directorate for Library and Document management
an Stiúrthóireacht um an Leabharlann agus um Bainistíocht Doiciméad
suspended matter
ábhar ar fuaidreamh
autolysed material
ábhar uathalaite
Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions; PRAG
Treoirleabhar praiticiúil do nósanna imeachta conraitheoireachta i leith ghníomhaíochtaí seachtracha AE
colloidal matter
ábhar collóideach
principle of conferral; principle of conferral of powers
prionsabal na tabhartha cumhachtaí
Manual on cross-border operations
Lámhleabhar maidir le hoibríochtaí trasteorann
food ingredient with flavouring properties
comhábhar bia lena ngabhann airíonna blaistithe
foodstuffs for people intolerant to gluten
bia-ábhar do dhaoine atá éadulangach ar ghlútan
acid/alkali reserve; acid/alkaline reserve; buffer capacity; buffering capacity
acmhainneacht mhaolánaithe; comhábhar maolánaithe aigéadach/alcaileach; cúltaca aigéadach/alcaileach
antimicrobial resistance surveillance system; surveillance system of antimicrobial resistance; surveillance system on antimicrobial resistance
córas faireachais ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach
EUCAST; European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing
an Coiste Eorpach um Thástáil Soghabháltachta i leith Ábhar Frithmhiocróbach
aircraft maintenance manual
lámhleabhar cothabhála aerárthaigh
multilayer; multilayer material
ábhar ilsraitheanna; ilsraitheanna
plastic multi-layer
ábhar ilsraitheanna plaisteacha; ilsraitheanna plaisteacha
multi-material multi-layer
il-ábhar ilsrathach
FCM; food contact material; material intended to come into contact with food
ábhar teagmhála bia
antimicrobial susceptibility
soghabháltacht i leith ábhar frithmhiocróbach
clinical trial subject; subject
duine is ábhar don tástáil
book of contracts
leabhar conarthaí; punann conarthaí
material error
earráid ábhartha
material omissions
easnaimh ábhartha
relevance
ábharthacht
single market for digital content
an margadh aonair digiteach; margadh aonair le haghaidh ábhar digiteach; margadh aonair le haghaidh inneachar digiteach
object-based confiscation system
córas coigistithe atá bunaithe ar ábhar
lysed material
ábhar lísithe
Absorb spillage to prevent material damage.
Ionsúigh doirteadh chun damáiste d’ábhar a chosc.
Store contents under …
Stóráil an t-ábhar faoi …
Dispose of contents/container to …
Diúscair an t-ábhar/an coimeádán i …
particulate matter
ábhar cáithníneach
creative content
ábhar cruthaitheach
Environmental and Social Practices Handbook; ESPH
ESPH; lámhleabhar maidir le cleachtais chomhshaoil agus shóisialta
SMM; sustainable materials management
bainistíocht ábhar inbhuanaithe
materials management
bainistíocht ábhar
standard of foreseeable relevance
caighdeán ábharthachta intuartha
connection between cases
cásanna ina bhfuil a n-ábhar gaolmhar
ILO Manual on the Measurement of Volunteer Work
Lámhleabhar EIS maidir le hobair deonaithe a thomhas
critical raw material
amhábhar criticiúil
waste-derived material
ábhar dramhaíldíorthaithe
Canberra Manual
lámhleabhar Canberra
key raw material
eochairamhábhar
material forgiveness
cealú ábhartha
Raw Materials Initiative
An Tionscnamh Amhábhar
ESVAC; European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption
an Tionscadal Eorpach um Fhaireachas ar Thomhailt Ábhar Frithmhiocróbach Tréidliachta; ESVAC
material net economic interest
leas glan eacnamaíochta ábhartha
flight crew logbook; logbook; pilot’s logbook
logleabhar; logleabhar an phíolóta
Financial Management Toolkit
lámhleabhar bainistíochta airgeadais
relevant entity
eintiteas ábhartha
material risk-taker
glacadóir rioscaí ábhartha
fine particulate matter; PM<sub>2,5</sub>
mínábhar cáithníneach
proximate
neas-chomhábhar
cumulative subject exposure
nochtadh carnach an duine is ábhar don tástáil
Montreux Document; Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States related to Operations of Private Military and Security Companies during Armed Conflict; Montreux Document on Private Military and Security Companies
Cáipéis Montreux ar Oibleagáidí Idirnáisiúnta Dlíthiúla Ábhartha agus ar Dhea-Chleachtas do Stáit i ndáil le hOibríochtaí de Chuideachtaí Príobháideacha Míleata agus Slándála le linn Coinbhleachta Armtha
compound ingredient
comhábhar cumaisc
material by design
ábhar deartha de réir cuspóra
architectured material
ábhar hibrideach
Material Reserves Agency
an Ghníomhaireacht Chúltaca Bunábhar
CIA; critically important antimicrobial
ábhar frithmhiocróbach ríthábhachtach
breeding line
bunábhar pórúcháin
reporting log
logleabhar tuairiscithe
permanent material
buanábhar
flotate
snámhabhar
Group Assessing Already Registered Nanomaterials
grúpa atá i mbun measúnú nana-ábhar atá cláraithe cheana féin
plant propagating material; plant reproductive material; PRM; propagating material
ábhar atáirgthe plandaí; ábhar iomadaithe
standard material
gnáthábhar plandaí atáirgthe
basic forest material; basic forest reproductive material
bunábhar foraoise
ingredient
comhábhar
single supervisory handbook; SSH
lámhleabhar maoirseachta aonair
micro-propagated material
ábhar micriomadaithe
allocation of speaking time
Leithdháileadh ama labhartha
minor food; minor foodstuffs
mion-bhia-ábhar
material flow accounting; material flow analysis; MFA
anailís ar shreabhadh ábhar; MFA
breeding book
pórleabhar
daughter stud book; daughter studbook; filial book; filial breeding book
macleabhar folaíochta
foodborne AMR; foodborne antimicrobial resistance
FÁF bia-iompartha; frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach bia-iompartha
AMR determinant; antimicrobial resistance determinant
deitéarmanant frithsheasmhachta in aghaidh ábhar frithmhiocróbach
Council of EUrope Manual on Hate Speech
Lámhleabhar Chomhairle na hEorpa maidir leis an bhFuathchaint
relevant demand facility
saoráid éilimh ábhartha
relevant grid element
eilimint ábhartha eangaí
shared order book
leabhar orduithe roinnte
relevant asset
sócmhainn ábhartha
On-site and Online Library Services Unit
An tAonad um Sheirbhísí Leabharlainne ar an láthair agus ar líne
Comparative Law Library Unit
An tAonad um Leabharlann an Dlí Chomparáidigh
Directorate for the Library
An Stiúrthóireacht um an Leabharlann
component; constituent
comhábhar
severe material deprivation; SMD
géardhíth ábhartha
unqualified opinion with an emphasis of matter
tuairim neamhcháilithe le béim ar ábhar
deposit book
leabhar taisce
person subject to judicial proceedings
duine is ábhar d'imeachtaí breithiúnacha
legal topic case
cás a bhaineann le hábhar dlí
raw materials productivity
táirgiúlacht amhábhar
primary particulate matter
príomhábhar cáithníneach
secondary particulate matter
ábhar cáithníneach tánaisteach
potato purple-top wilt phytoplasma
fíteaplasma corcrabharr sleabhctha prátaí
access to content
rochtain ar ábhar
e-book lending; e-lending
iasachtú ríomhleabhar
Manual of Precedents for International Agreements and Related Acts
Lámhleabhar na bhFasach le haghaidh Comhaontuithe Idirnáisiúnta agus Gníomhartha Gaolmhara
relevant transmission system operator; relevant TSO
OCT ábhartha; oibreoir ábhartha córais tarchurtha
press material
ábhar don phreas
movement of plants, plant products and other related objects
aistriú plandaí, táirgí plandaí agus ábhar gaolmhar eile
trending topic; TT
ábhar atá ag treochtáil
pedigree book
leabhar na nGinealach
Return Handbook
Lámhleabhar maidir le Filleadh
material currency
airgeadra ábharach
preparing for re-use operator
oibreoir a ullmhaíonn ábhar le haghaidh athúsáide
oxidic material; oxidic raw material; oxidic stream
ábhar ocsaíde
liming material
ábhar aolta
component material
ábhar comhpháirteach
component material category
catagóir d'ábhar comhpháirteach
European Commission library and e-resources centre; Library and e-resources centre
leabharlann agus ionad ríomhacmhainní an Choimisiúin Eorpaigh
Blue Guide'; 'Blue Guide' on the implementation of EU product rules
Treoirleabhar Gorm' ar rialacha an Aontais Eorpaigh maidir le táirgí a chur chun feidhme
CRF; crime relevant factor
fachtóir ábhartha coireachta
cross-border access to content
rochtain trasteorann ar ábhar
copyright-protected content
ábhar atá faoi chosaint cóipchirt
Arabic Strategic Communications Task Force
an Tascfhórsa um Chumarsáid Straitéiseach le lucht labhartha na hArabaise
book depth
leabhardhoimhneacht
audiovisual content
ábhar closamhairc
Handbook for the processing of visa applications and the modification of issued visas; Visa Code Handbook; Visa Handbook
an Treoirleabhar chun iarratais ar víosaí a phróiseáil agus chun víosaí a eisíodh a mhodhnú; Lámhleabhar ar Víosaí
material misstatement
míráiteas ábhartha
Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health; Special Rapporteur on the right to health
Rapóirtéir Speisialta maidir leis an gceart a bheith ag gach duine chun an chaighdeáin is airde sláinte coirp agus meabharshláinte is féidir a bhaint amach; Rapóirtéir Speisialta maidir leis an gceart chun sláinte
relevant capital instruments
ionstraimí caipitil ábhartha
relevant parent institution
máthairinstitiúid ábhartha
relevant third-country authority
údarás ábhartha tríú tír
basic material assistance
cúnamh ábhartha bunúsach
distributed ledger
mórleabhar dáilte
distributed ledger technology; DLT
DLT; teicneolaíocht mórleabhar dáilte
Paris Agreement rulebook
leabhar rialacha Chomhaontú Pháras
material error; material mistake
botún ábhartha; earráid ábhartha
antimicrobial therapy; antimicrobial treatment
teiripe fhrithmhiocróbach; teiripe le hábhair fhrithmhiocróbacha; teiripe trí úsáid ábhar frithmhiocróbach
antibiogram; cumulative antimicrobial susceptibility test data summary; cumulative susceptibility report; cumulative susceptibility test data
achoimre ar shonraí carnacha tástála soghabháltachta i leith ábhar frithmhiocróbach; sonraí carnacha tástála soghabháltachta
leftover antimicrobial drugs; leftover antimicrobials
iarsmaí d'ábhar frithmhiocróbach
terrorist content
ábhar sceimhlitheoireachta
FRTB; Fundamental Review of the Trading Book
Athbhreithniú ó Bhonn ar an Leabhar Trádála; FRTB
unilateral trade preference
fabhar trádála aontaobhach
plastic leaching
láisteadh na n-ábhar plaisteach
TÉARMAÍ MÍLEATA
optional subject
ábhar roghnach (fir1)
speaking
labhairt (bain3, gu: labhartha)
ammunition record book
leabhar taifid lón lámhaigh (fir1)
army book
leabhar airm (fir1)
oblique barrage
sceabhabharáiste (fir4, gu: sceabhabharáiste, ai: sceabhabharáistí, gi: sceabhabharáistí)
bomb material
ábhar buama (fir1)
braiding material
ábhar bréadaireachta (fir1)
chit book
leabhar duillíní (fir1)
classified material
ábhar aicmithe (fir1)
combustible material
ábhar indóite (fir1)
comparatively thin material
ábhar measartha tanaí (fir1)
content
ábhar (fir1, gu: ábhair, ai: ábhair, gi: ábhar)
Defence Forces Library and Educational Research Centre [Units and Sub-units: Defence Forces’ Training Centre]
Leabharlann agus Airmheán Taighde Oideachais Óglaigh an hÉireann (bain2)
Library [Units and Sub-units: Naval Service]
an Leabharlann (bain2)
disruptive pattern material
ábhar le patrún measctha (fir1)
DPM
ábhar le patrún measctha (fir1)
ledger entry
iontráil príomhleabhar cuntais (bain3)
eloquent
solabhartha (a3)
explosive content of bomb
ábhar pléascach i mbuama (fir1)
fibrous material
ábhar snáithíneach (fir1)
material fact
fíoras ábhartha (fir1)
fissionable material
ábhar imscoilte (fir1)
flammable material
ábhar inlasta (fir1)
flammable material
ábhar lasúil (fir1)
inflammable material
ábhar inlasta (fir1)
inflammable material
ábhar lasúil (fir1)
gaseous material
ábhar gásach (fir1)
gritty material
ábhar greanach (fir1)
hand book
lámhleabhar (fir1, gu: lámhleabhair, ai: lámhleabhair, gi: lámhleabhar)
immaterial
neamhábhartha (a3)
inventory book
leabhar fardail (fir1)
irrelevance
neamhábharthacht (bain3, gu: neamhábharthachta)
ledger entry
iontráil sa phríomhleabhar cuntais (bain3)
ledger posting
iontráil sa phríomhleabhar cuntais (bain3)
Central Library, Department of Defence
an Phríomhleabharlann, An Roinn Cosanta (bain2)
ledger
mórleabhar (fir1, gu: mórleabhair, ai: mórleabhair, gi: mórleabhar)
ledger
príomhleabhar cuntais (fir1)
loose-leaf ledger
príomhleabhar cuntais scarbhileogach (fir1)
live material [Grenade Training]
ábhar beo (fir1)
log book
turasleabhar (fir1, gu: turasleabhair, ai: turasleabhair, gi: turasleabhar)
looseleaf ledger
príomhleabhar cuntais scarbhileogach (fir1)
manual of sword
lámhleabhar an chlaímh (fir1)
manual of military security
lámhleabhar díonachta míleata (fir1)
manual of staff duties
lámhleabhar dualgas foirne (fir1)
cleaning material
ábhar glanta (fir1)
organic material
bunábhar orgánach (fir1)
lubricant
ábhar bealaithe (fir1)
manual of fieldcraft and battle drill
lámhleabhar machairíochta agus druile catha (fir1)
manual of mortar
lámhleabhar an mhoirtéir (fir1)
signal procedure manual
lámhleabhar nós imeachta comharthaíochta (fir1)
training manual
lámhleabhar traenála (fir1)
notebook
leabhar nótaí (fir1)
maintenance material
ábhar cothabhála (fir1)
solid material
ábhar tathagach (fir1)
material for a reply
ábhar freagra (fir1)
means of ignition
ábhar adhainte (fir1)
disruptive pattern material
ábhar le patrún measctha (fir1)
DPM
ábhar le patrún measctha (fir1)
minute book
leabhar miontuairisce (fir1)
pertinent
ag baint le hábhar (fr.dob.)
order book
leabhar orduithe (fir1)
recruit’s scoring and judging distance book
leabhar scórála agus fadmheasa earcaigh (fir1)
relevant
ábharthach (a1)
salvage book
leabhar tarrthálais (fir1)
salvaged material
ábhar tarrtháilte (fir1)
scoring book
leabhar scórála (fir1)