téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
Torthaí gaolmhara Related matches
Gluaiseanna breise Auxilliary glossaries
IATE
NOx Protocol; Protocol concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides; Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution concerning the control of emissions of nitrogen oxides or their transboundary fluxes
Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 maidir le Truailliú Aeir Trasteorann Fadraoin, a bhaineann le Rialú Astaíochtaí Ocsaídí Nítrigine nó a bhFloscanna Trasteorann
Act concerning the conditions of accession of the Kingdom of Denmark, Ireland, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the European Communities and the adjustments to the treaties entailed by
Ionstraim i dtaobh aontachas Ríocht na Danmhairge, na hÉireann, Ríocht na hIorua agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann leis na Comhphobail Eorpacha agus oiriúnuithe a ghabhann leis sna Conarthaí
Additional Agreement to the Agreement on the International Commission for the Protection of the Rhine against Pollution
Comhaontú breise a ghabhann leis an gComhaontú, arna shíniú i mBeirn ar 29 Aibreán 1963, maidir leis an gCoimisiún Idirnáisiúnta um Chosaint na Réine ar Thruailliú
Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition
an Dara Prótacal breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh
Additional Protocol to the European Agreement on the Exchange of Blood-grouping Reagents
Prótacal breise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpach maidir le Malartú Imoibrithe Fuilghrúpála
Additional Protocol to the European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin
Prótacal breise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpach maidir le Malartú Substaintí Teirpeacha de Bhunús Daonna
Supplementary Protocol to the Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters
Prótacal forlíontach a ghabhann le Coinbhinsiún na Háige maidir le haithint agus forghníomhú breithiúnas eactrach in ábhair shibhialta agus tráchtála
EMEP Protocol; Protocol to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, on Long-term Financing of the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe
Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin, ar Mhaoiniú Fadtéarma an Chláir Comhairíochta chun Faireachán agus Measúnú a dhéanamh ar Thruailleáin Aeir Tarchurtha Fadraoin san Eoraip (EMEP)
Helsinki Protocol; Protocol on the Reduction of Sulphur Emissions; Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on the Reduction of Sulphur Emissions or their Transboundary Fluxes by at least 30 per cent
Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar thruailliú aeir fadraoin trasteorann maidir le hastaíochtaí sulfair, nó a bhfloscanna trasteorann, a ísliú 30 faoin gcéad ar a laghad
Nairobi Protocol; Protocol to the Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials
Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú maidir le hÁbhair Oideachais, Eolaíochta agus Cultúir a Allmhairiú; Prótacal Nairobi
Additional Protocol to the Agreement on the Temporary Importation, free of duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment for Use on free loan in Hospitals and Other Medical Institutions for Purposes of Diagnosis or Treatment
Prótacal breise a ghabhann leis an gComhaontú maidir le Trealamh Míochaine, Máinliachta agus Saotharlainne a allmhairiú go sealadach, Saor ó Dhleacht, lena úsáid ar Saoriasacht in Ospidéil agus in Institiúidí Leighis eile ar mhaithe le Fáthmheas nó Cóireá
Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR)
Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar an gConradh maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR)
Protocol to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 ("Liability Convention 1969")
Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1969 ("an Coinbhinsiún um Dhliteanas, 1969")
Protocol to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971
Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú (1971)
Paris Protocol to the Ramsar Convention on Wetlands, 1982; Protocol to amend the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat
Prótacal maidir le leasú an Choinbhinsiúin um Bogaigh a bhfuil Tábhacht Idirnáisiúnta leo go háirithe mar Ghnáthóg d''Éanlaith Uisce; Prótacal Pháras a ghabhann le Coinbhinsiún Ramsar um Bogaigh, 1982
Protocol concerning Mediterranean Specially Protected Areas; SPA Protocol
Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún Barcelona a bhaineann le limistéir na Meánmhara atá faoi Chosaint Speisialta
Protocol to the Conference of the Representatives of the States Parties to the Convention on Fishing and Conservation of Living Resources in the Baltic Sea and the Belts
Prótacal a ghabhann leis an gComhdháil d'Ionadaithe na Stát ar Páirtithe iad sa Choinbhinsiún um Iascaireacht agus Caomhnú Beo-Acmhainní i Muir Bhailt agus sna Beilteanna Danmhargacha
Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of Spain
an Prótacal a ghabhann le Conradh an Atlantaigh Thuaidh ar Aontachas na Spáinne
Protocol to the European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities
an Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach maidir le Comhluach Dioplómaí as a leanann Iontrálacha in Ollscoileanna
Additional Protocol to the European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents
Prótacal breise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpach maidir le hImoibreáin Tíopála Fíocháin a Mhalartú
Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus Díolúintí Chomhairle na hEorpa
Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
Prótacal Breise a ghabhann leis an an gCoinbhinsiún Eorpach ar Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla
Additional Protocol to the European Convention on Extradition
Prótacal breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh
Additional Protocol to the European Convention on Information on Foreign Law
Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Fhaisnéis maidir le Dlí Eachtrach
Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint
Protocol No. 2 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, conferring upon the European Court of Human Rights competence to give advisory opinions
Prótacal Uimh. 2 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, a thugann inniúlacht don Chúirt Eorpach um Chearta an Duine chun Tuairimí Comhairleacha a thabhairt
Protocol No. 3 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending Articles 29, 30 and 34 of the Convention
Prótacal Uimh. 3 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, lena leasaítear Airteagal 29, Airteagal 30 agus Airteagal 34 den Choinbhinsiún
Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, securing certain rights and freedoms other than those already included in the Convention and in the first Protocol thereto
Prótacal Uimh. 4 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun cearta an duine agus saoirsí bunúsacha a chosaint d''fhonn cearta agus saoirsí eile a áirithiú nach raibh san áireamh sa Choinbhinsiún agus sa chéad Phrótacal leis
Protocol No. 5 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending Articles 22 and 40 of the Convention
Prótacal Uimh. 5 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, lena leasaítear Airteagail 22 agus 40 den Choinbhinsiún
Additional Protocol to the European Convention for the Protection of Animals during International Transport
Prótacal breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Ainmhithe a Chosaint le linn Iompair Idirnáisiúnta
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of Non-international Armed Conflicts (Protocol II)
Prótacal breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive an 12 Lúnasa 1949 agus a bhaineann le híospartaigh coinbhleachtaí armtha neamh-idirnáisiúnta a chosaint (Prótacal II)
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)
Prótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal I)
Implementing Regulations to the European Patent Convention; IREPC
Rialacháin Cur Chun Feidhme a ghabhann leis an gCoinbhinsíún um an bPaitinn Eorpach
Protocol No 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of the Death Penalty
Prótacal Uimh. 6 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun cearta an duine agus saoirsí bunúsacha a chosaint agus maidir le deireadh a chur le pionós an bháis
instrument of accession to this Convention
an ionstraim aontachais a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo
Protocol to the Treaty concerning the Permanent Neutrality and Operation of the Panama Canal
Prótacal a ghabhann leis an gConradh maidir le Buan-Neodracht agus Oibriú Chanáil Phanama
Protocol No 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Prótacal Uimh. 7 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint
Protocol No 8 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Prótacal Uimh. 8 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint
Additional Protocol to the European Social Charter
Prótacal Breise a ghabhann le Cairt Shóisialta na hEorpa
rights attached to the assets
cearta a ghabhann leis na sócmhainní
specialised bodies attached to them
sainchomhlachtaí a ghabhann leo
The Annecy Protocol of Terms of Accession to the General Agreement on Tariffs and Trade
Prótacal Annecy maidir le téarmaí aontachais a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Tharaifí agus Trádáil
Protocol to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution concerning the Control of Emissions of Volatile Organic Compounds or their Transboundary Fluxes; VOC Protocol
Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Truailliú Aeir Trasteorann Fadraoin a bhaineann le Rialú Astaíochtaí Comhdhúl Orgánach Soghalaithe nó a bhFloscanna Trasteorann
ICCPR-OP1; Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights
Prótacal Roghnach a ghabhann leis an gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla
Additional Protocol to the Convention concerning the International Exchange of Information relating to Civil Status
Prótacal breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Malartú Idirnáisiúnta Faisnéise a bhaineann le Stádas Sibhialta
Additional Protocol to the European Convention on State Immunity
Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Dhíolúine Stáit
Protocol to the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia
Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Pharmacopoeia Eorpach a Mhionsaothrú
Protocol No 10 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Prótacal Uimh. 10 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint
Protocol No 9 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Prótacal Uimh. 9 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint
Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty
Prótacal um chosaint comhshaoil a ghabhann leis an gConradh Antartach
Protocol to the Convention on Insider Trading
Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Thrádáil Chos Istigh
Protocol No. 1 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Prótacal Uimh. 1 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach um chéastóireacht agus íde nó pionós atá mídhaonna nó táireach a chosc
Protocol No.2 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Prótacal Uimh. 2 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Céastóireacht agus Íde nó Pionós atá Mídhaonna nó Táireach a Chosc
Protocol No 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, restructuring the control machinery established thereby
Prótacal Uimh. 11 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, ag athstruchtúrú an tsásra rialaithe arna bhunú leis
1994 Oslo Protocol on Further Reduction of Sulphur Emissions; CLRTAP Sulphur Protocol; Protocol on Further Reduction of Sulphur Emissions; Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Further Reduction of Sulphur Emissions
Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Laghdú Breise ar Astaíochtaí Sulfair; Prótacal Osló 1994 maidir le Laghdú Breise ar Astaíochtaí Sulfair
Additional Protocol to the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality
Prótacal breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Laghdú Cásanna Ilnáisiúntachta agus um Oibleagáidí Míleata i gCásanna Ilnáisiúntachta
Coinbhinsiún Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le hIompar Earraí d'Iarnród
Second Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
an Dara Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Chomhairle na hEorpa
Third Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
an Tríú Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus Díolúintí Chomhairle na hEorpa
Fourth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
an Ceathrú Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus Díolúintí Chomhairle na hEorpa
Fifth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
an Cúigiú Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus Díolúintí Chomhairle na hEorpa
an Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir leis an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Paisinéirí agus Bagáiste de Bhóthar
Protocol to the European Convention on Social Security
Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Shlándáil Shóisialta
Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts
Prótacal breise a ghabhann leis an bPrótacal a ghabhann leis an gComhaontú Eorpach maidir le Craoltaí Teilifíse a Chosaint
Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts
Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Eorpach maidir le Craoltaí Teilifíse a Chosaint
Third Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts
an Tríú Prótacal breise a ghabhann leis an bPrótacal a ghabhann leis an gComhaontú Eorpach maidir le Craoltaí Teilifíse a Chosaint
Protocol to the European Code of Social Security
an Prótacal a ghabhann leis an gCód Eorpach Slándála Sóisialta
Protocol to the European Convention on Social and Medical Assistance
Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach um chúnamh sóisialta agus liachta
Protocol to the European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors
an Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Eatramhach Eorpach maidir le Slándáil Shóisialta seachas Scéimeanna do Sheanaois, Easláine agus Marthanóirí
Protocol to the European Interim Agreement on Social Security Schemes Relating to Old Age, Invalidity and Survivors
Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Eatramhach Eorpach maidir le Scéimeanna Slándála Sóisialta a bhaineann le Seanaois, Easláine agus Marthanóirí
Additional Protocol to the European Outline Convention on Transfrontier Cooperation between Territorial Communities or Authorities
Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Imlíneach Eorpach maidir leis an gComhar Trasteorann idir Pobail nó Údaráis Chríochacha
Additional Protocol to the European Social Charter Providing for a System of Collective Complaints
prótacal breise a ghabhann le Cairt Shóisialta na hEorpa trína bhforáiltear córas um ghearáin chomhchoiteanna
Sixth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
an Séú Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus Díolúintí Chomhairle na hEorpa
Biosafety Protocol; Cartagena Protocol; Cartagena Protocol on Biosafety; Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity; CPB
Prótacal Cartagena ar an mBithshábháilteacht; Prótacal Cartagena ar an mBithshábháilteacht a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch
Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the status of their forces
Prótacal breise a ghabhann leis an gComhaontú idir na Stáit is Páirtithe i gConradh an Atlantaigh Thuaidh agus na Stáit eile atá rannpháirteach sa Chomhpháirtíocht Síochána maidir le stádas a gcuid fórsaí
Second Additional Protocol to the Council of Europe Convention on mutual legal assistance; Second Additional Protocol to the Council of Europe Convention on mutual legal assistance in criminal matters; Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters; Second Protocol to the European Convention on mutual legal assistance
an Dara Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach ar chúnamh frithpháirteach in ábhair choiriúla
an Tríú Prótacal Breise a ghabhann le Bunreacht an Aontais Phoist Uilechoitinn
an Ceathrú Prótacal Breise a ghabhann le Bunreacht an Aontais Phoist Uilechoitinn
Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests; Protocol to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests
Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Leasanna Airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint
Prótacal a ghabhann le Ceathrú Coinbhinsiún ACP-CE Lomé de bharr aontachas Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionnlainne agus Ríocht na Sualainne leis an Aontas Eorpach
Second Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests
an Dara Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Ariteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint
Protocol on Accession of the Government of the Kingdom of Denmark to the Agreement on the gradual abolition of controls at their common borders signed at Schengen on 14 June 1985
an Prótacal um Aontachas Rialtas Ríocht na Danmhairge a ghabhann leis an gComhaontú maidir le Díothú Rialúchán de réir a chéile ag a gComhtheorainneacha arna shíniú i Schengen, 14 Meitheamh 1985
Protocol on Accession of the Government of the Kingdom of Sweden to the Agreement on the gradual abolition of controls at their common borders signed at Schengen on 14 June 1985
an Prótacal um Aontachas Rialtas Ríocht na Sualainne a ghabhann leis an gComhaontú maidir le Díothú Rialuithe de réir a chéile ag a gComhtheorainneacha arna shíniú in Schengen, 14 Meitheamh 1985
Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part
Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Comhpháirtíochta, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile
Fourth Protocol to the General Agreement on Trade in Services
an Ceathrú Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí
Additional Protocol to the Convention for the Protection of the Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings
Prótacal breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Cearta an Duine agus Dínit an Duine a chosaint fad a bhaineann le Feidhmiú na Bitheolaíochta agus an Leighis, a thoirmeascann Clónáil Daoine
Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons
Prótacal breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le hAistriú Daoine faoi Phianbhreith
Kyoto Protocol; Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
Prótacal Kyoto; Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide
Protocol on Combined Transport on Inland Waterways to the European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations (AGTC) of 1991
an Prótacal um Iompar Traschórais ar Uiscebhealaí Intíre a ghabhann le Comhaontú Eorpach 1991 maidir le Mórlínte Iompair Idirnáisiúnta agus leis na Suiteálacha a bhaineann leo (AGTC)
1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972; London Protocol
Prótacal 1996 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Chosc ar Mhuir-Thruailliú trí Fhuíoll agus Ábhar eile a Dhumpáil, 1972; Prótacal Londan
1998 Aarhus Protocol on Persistent Organic Pollutants; Aarhus Protocol; Protocol on Persistent Organic Pollutants (POPs); Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants
an Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha; Prótacal Aarhus
Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Heavy Metals
Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 um Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar Mhiotail Troma
Further Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the status of their forces
Prótacal breise eile a ghabhann leis an gComhaontú idir na páirtithe i gConradh an Atlantaigh Thuaidh agus na stáit eile atá rannpháirteach i gComhpháirtíocht na Síochána maidir le stádas a gcuid fórsaí
an Cúigiú Prótacal Breise a ghabhann le Bunreacht an Aontais Phoist Uilechoitinn
Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part
Prótacal a ghabhann le Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair lena mbunaítear comhpháirtíocht idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile
Protocol No.2 to the European Outline Convention on Transfrontier Cooperation between Territorial Communities or Authorities concerning interterritorial co-operation
Prótacal Uimh. 2 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Imlíneach Eorpach um chomhoibriú trasteorann idir comhphobail agus údaráis chríche maidir le comhoibriú idir chríocha
Additional Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey
Prótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear Comhlachas idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus an Tuirc
OP-CEDAW; Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Prótacal roghnach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le gach cineál idirdhealaithe in aghaidh na mban a dhíothú
1999 Gothenburg Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone; Gothenburg Protocol; Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone; Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution to abate Acidification, Eutrophication and Ground-Level Ozone
Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin chun laghdú a dhéanamh ar an Aigéadú, ar an Eotrófú agus ar an Ózón ar Leibhéal na Talún; Prótacal Gothenburg
Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes
Prótacal maidir le hUisce agus Sláinte a ghabhann le Coinbhinsiún 1992 maidir le Cosaint agus Úsáid Sruthchúrsaí Trasteorann agus Lochanna Idirnáisiúnta
Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict; Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict
Prótacal Roghnach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Chearta an Linbh maidir leis an bpáirt a bhíonn ag leanaí i gcoinbhleacht armtha
Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography; Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography
Prótacal Roghnach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Chearta an Linbh maidir le díol leanaí, striapachas leanaí agus pornagrafaíocht leanaí
Protocol drawn up on the basis of Article 43(1) of the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) amending Article 2 and the Annex to that Convention
Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal 43(1) den Choinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú (Coinbhinsiún Europol) lena leasaítear Airteagal 2 agus an Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin
Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Prótacal Uimh. 12 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun cearta an duine agus saoirsí bunúsacha a chosaint
Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances
Prótacal Uimh. 13 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, maidir le pionóis an bháis a chur ar ceal i ngach imthoisc
an Séú Prótacal Breise a ghabhann le Bunreacht an Aontais Phoist Uilechoitinn
Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, on Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin
Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Cearta an Duine agus leis an Bithleigheas, mar a bhaineann le Trasphlandú Orgán agus Fíochán de bhunús daonna
Kiev Protocol; Protocol on Strategic Environmental Assessment; Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context; SEA Protocol
Prótacal maidir le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta; Prótacal maidir le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Measúnacht Tionchair Timpeallachta i gComhthéacs Trasteorann
Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems
Prótacal breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Cibearchoireacht, a bhaineann le coiriúlú gníomhartha de chineál ciníoch agus seineafóbach a dhéantar trí chórais ríomhaireachta
2002 Protocol to the 1974 Athens Convention; Protocol of 2002 to the Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974
Prótacal 2002 a ghabhann le Coinbhinsiún na hAithne; Prótacal 2002 a ghabhann le Coinbhinsiún na hAithne maidir le hIompar Paisinéirí agus a gcuid Bagáiste ar Muir, 1974
Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992
Prótacal 2003 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1992
Additional Protocol to the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid
Prótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpach ar Tharchur Iarratas ar Chúnamh Dlí
Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention
Prótacal Uimh. 14 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, lena leasaítear córas rialaithe an Choinbhinsiúin
Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows
Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Daoine Aonair a Chosaint i dtaca le Próiseáil Uathoibríoch Sonraí Pearsanta, sa mhéid a bhaineann le hÚdaráis Mhaoirseoireachta agus Sreafaí Sonraí Trasteorann
OPCAT; Optional Protocol to the Convention against Torture; Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Prótacal Roghnach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún i gcoinne Céasadh; Prótacal Roghnach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún i gcoinne Céasadh agus i gcoinne Íde nó Píonóis Eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach
Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption
Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Dlí Choiriúil maidir le hÉilliú
Additional Protocol to the Anti-Doping Convention
Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún in aghaidh na Dópála
Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research
Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Cearta an Duine agus leis an mBithleigheas, mar a bhaineann le Taighde Bithleighis
CNENs; explanatory notes to the combined nomenclature; Explanatory notes to the Combined Nomenclature of the European Communities; Explanatory notes to the Combined Nomenclature of the European Union
Nótaí Míniúcháin a ghabhann le hAinmníocht Chomhcheangailte an Aontais Eorpaigh; nótaí míniúcháin a ghabhann leis an ainmníocht chomhcheangailte
Value of Preventing a Casualty; VPC
Luach a ghabhann le Taismeach a Chosc; Luach ar Thaismeach a Chosc
AD credit; avoided deforestation credit; deforestation credit
creidmheas a ghabhann le dífhoraoisiú seachanta
OP-CRPD; Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities; Optional Protocol to the CRPD
Prótacal roghnach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas
Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affairs of a local authority
Prótacal breise a ghabhann leis an gCairt Eorpach um Fhéin-Rialú maidir leis an gceart a bheith rannpháirteach i ngnóthaí údaráis áitiúil
Protocol No. 3 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities concerning Euroregional Co-operation Groupings (ECGs)
Prótacal Uimh. 3 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach Imlíneach um chomhoibriú trasteorann idir Comhphobail agus Údaráis Chríche i dtaobh grúpálacha comhoibrithe Eora-réigiúnacha (GCE)
Protocol No. 14bis to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Prótacal Uimh. 14bis a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint
Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Genetic Testing for Health Purposes
Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Cearta an Duine agus leis an mBithleigheas, mar a bhaineann le Tástáil Ghéiniteach chun críocha Sláinte
risks associated with a leased asset
rioscaí a ghabhann le sócmhainn léasaithe
Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety
Prótacal Forlíontach Nagoya-Kuala Lumpur ar Dhliteanas agus Sásamh a ghabhann le Prótacal Cartagena ar an mBithshábháilteach
Protocol to the Convention concerning Conditions of Employment of Plantation Workers; Protocol to the Plantations Convention, 1958
Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le coinníollacha fostaíochta d'oibrithe plandála
Third Additional Protocol to the European Convention on Extradition
an Tríú Prótacal breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh
Luxembourg Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Railway Rolling Stock; Luxembourg Rail Protocol; Rail Protocol; Railway Protocol
Prótacal Iarnróid; Prótacal Lucsamburg a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste ar nithe a bhaineann go sonrach le Cúrsaí Rothstoc Iarnróid
Friends of the Presidency Group (Application of Article 10 of Protocol 36 to the Treaties)
Meitheal Chairde na hUachtaránachta (Airteagal 10 de Phrótacal 36 a ghabhann leis na Conarthaí a chur i bhfeidhm)
2010 HNS Protocol; Protocol of 2010 to the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996
Prótacal 2010 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Dliteanas agus Cúiteamh i gcás Damáiste i dtaca le hIompar Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha ar Muir (IMO, 1996)
additional Protocol on Foreign Terrorist Fighters; Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism
Prótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Sceimhlitheoireacht a Chosc
MAES; Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services
Mapáil agus Measúnú Éiceachóras agus na Seirbhísí a ghabhann leo
TÉARMAÍ MÍLEATA
the limitations imposed by darkness
na teorainneacha a ghabhann leis an dorchadas (bain)
increments appropriate to rank and army service
breisíochtaí a ghabhann le céim agus armsheirbhís
the scale outlined in the appendix hereto
an scála a bhfuil imchruth de sa bhfoscríbhinn a ghabhann leis seo
the restrictions imposed by safety precautions
na srianta a ghabhann leis na réamhchúraimí sábhála
the angle subtended by the base-length (range finder)
an uillinn a ghabhann leis an mbonnfhad
the scale outlined in the appendix hereto
an scála a bhfuil imchruth dhe san fhoscríbhinn a ghabhann leis seo