téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
acht · AHTU · ACH · ACT · ACTH
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
Torthaí gaolmhara Related matches
GAachtaigh br
abr achtú, aidbhr achtaithe
ENenact v
áirithigh nach n-achtófar ná nach gcoimeádfar i bhfeidhm aon bheart atá contrártha le rialacha
ensure that there is neither enacted nor maintained in force any measure contrary to the rules
Gluaiseanna breise Auxilliary glossaries
IATE
activation policy
beartais ghníomhachtúcháin
Federal Constitutional Court
Cúirt Bhunreachtúil na Cónaidhme
useful efficiency
éifeachtúlacht úsáideach
legal retirement age; statutory retirement age
aois dhlíthiúil scoir; aois scoir reachtúil
ELR; exceptional leave to enter or remain (ELE/R); exceptional leave to remain
cead eisceachtúil chun dul isteach nó chun fanacht
GEM; Gender Empowerment Measure
GEM; Innéacs um Chumhachtú na mBan
efficiency; principle of efficiency
prionsabal na héifeachtúlachta
efficient energy use; energy efficiency
éifeachtúlacht fuinnimh
cost efficiency
cost-éifeachtúlacht; éifeachtúlacht costais
enacting terms
téarmaí achtúcháin
International Bureau; International Bureau of Intellectual Property; International Bureau of the World Intellectual Property Organisation; International Bureau of WIPO; WIPO Secretariat
an Biúró Idirnáisiúnta EDMI; an Biúró Idirnáisiúnta um Maoin Intleachtúil; Biúró Idirnáisiúnta na hEagraíochta Domhanda um Maoin Intleachtúil
liability without fault; no-fault liability; objective liability; strict liability
diandliteanas; dliteanas oibiachtúil; dliteanas saor ó locht
SI; statutory instrument
Ionstraim Reachtúil; IR
energy efficiency
éifeachtúlacht fuinnimh
Working Party on Intellectual Property
an Mheitheal um Maoin Intleachtúil
Agreement drawn up in implementation of Article V of Protocol Nº II of the Brussels Treaty as modified by the Protocols signed at Paris on 23rd October 1954
an Comhaontú arna dhréachtú chun Airteagal V de Phrótacal Uimh. II de Chonradh na Bruiséile arna leasú ag na Prótacail a síníodh i bPáras ar an 23 Deireadh Fómhair 1954 a chur chun feidhme
intellectual property; IP
maoin intleachtúil
European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity and War Crimes
an Coinbhinsiún Eorpach maidir le Neamh-infheidhmeacht Teorann Reachtúla i gcás Coireanna in aghaidh na Daonnachta agus Coireanna Cogaidh
Convention establishing the World Intellectual Property Organization
an Coinbhinsiún lena mbunaítear an Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil
trade-related aspects of intellectual property rights; TRIPS
gnéithe de chearta maoine intleachtúla a bhaineann le trádáil; TRIPS
Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits
Conradh Washington um Chosaint Maoine Intleachtúla i leith Ciorcad Iomlánaithe
Working Party on Intellectual Property (Patents)
an Mheitheal um Maoin Intleachtúil (Paitinní)
WIPO; World Intellectual Property Organization
an Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil; EDMI
constitutional law
dlí bunreachtúil
effective coordination
comhordú éifeachtach; comhordú éifeachtúil
objective criterion
critéar oibiachtúil
liquidation; winding up
foirceannadh; leachtú
proceeds of the liquidation of real estate investments
fáltais a thig as leachtú infheistíochtaí eastáit réadaigh
exceptional review procedures; exceptional review proceedings
imeachtaí athbhreithniúcháin; nós imeachta eisceachtúil athbhreithniúcháin
official auditor; statutory auditor
iniúchóir reachtúil
duine gan stát reachtúil
cost-effectiveness
cost-éifeachtúlacht; éifeachtúlacht costais
cosaint maoine intleachtúla
economic efficiency
éifeachtúlacht eacnamaíoch
great snowy owl; harfang; snow owl; snowy owl
ulchabhán sneachtúil
energy efficient
fuinneamhéifeachtúil; tíosach ar fhuinneamh
in exceptional cases
i gcásanna eisceachtúla
efficiently
go héifeachtúil
in exceptional circumstances
i gcásanna eisceachtúla; in imthosca eisceachtúla
exceptional expedient
beart eisceachtúil; seift ar leith
liquidation of direct investments
leachtú infheistíochtaí díreacha
constitutional structure
cóiriú bunreachtúil
SAVE; Special Action programme for Vigorous Energy Efficiency; Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency
gníomhaíochtaí sonracha um éifeachtúlacht bhríomhar fuinnimh; SAVE
Working Party on Intellectual Property (Copyright)
an Mheitheal um Maoin Intleachtúil (Cóipcheart)
constitutional state; state governed by the rule of law; State subject to the rule of law
stát bunreachtúil
securities lending agreement
comhaontú um iasachtú urrús
the unity, consistency and effectiveness of action by the Union
aontacht, comhchuibheas agus éifeachtúlacht ghníomhaíocht an Aontais
measures in exceptional circumstances (emergency aid)
bearta in imthosca eisceachtúla (cabhair éigeandála)
Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPS Agreement
an Comhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil; Comhaontú TRIPS
Energy Charter Protocol; Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects; PEEREA
an Prótacal um Chairt Fuinnimh; Prótacal um Chairt Fuinnimh maidir le héifeachtúlacht fuinnimh agus gnéithe gaolmhara comhshaoil
Council act drawing up the Convention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol)
Gníomh ón gComhairle ag dréachtú an Choinbhinsiúin ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le hOifig Eorpach Póilíní (Europol) a bhunú
Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the Protection of the European Communities' Financial Interests; Convention on the Protection of the European Communities' Financial Interests; PFI Convention
an Coinbhinsiún arna Dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le Leasanna Airgeadais na gComhphobal Eorpach a Chosaint; Coinbhinsiún PIF
CIS Convention; Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the Use of Information Technology for Customs Purposes
an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le húsáid theicneolaíocht an eolais chun críocha custaim
Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity
an Coinbhinsiún maidir le Neamh-infheidhmeacht Teorannuithe Reachtúla ar Choireanna Cogaidh agus ar Choireanna in aghaidh an Chine Dhaonna
energy labelling; energy-efficiency labelling
lipéadú fuinnimh; lipéadú maidir le héifeachtúlacht fuinnimh
statutory refugee
dídeanaí reachtúil
Agreement on provisional application between certain Member States of the European Union of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on the use of information technology for customs purposes
an Comhaontú maidir leis an gCoinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le húsáid Teicneolaíocht Faisnéise chun Críocha Custaim a chur i bhfeidhm go sealadach idir Bhallstáit áirithe den Aontas Eorpach
Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the establishment of a European Police Office
an Prótacal, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ar an gCoinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach
empowerment of women; women's empowerment
cumhachtú na mban
Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, relating to extradition between the Member States of the European Union; Convention relating to extradition between the Member States of the European Union
an Coinbhinsiún, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a bhaineann le heiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh
Protocol drawn up on the basis of article K.3 of the Treaty on the European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities' f; Protocol on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities' financial interests
an Prótacal, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialuithe ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint
Protocol drawn up on the basis of article K.3 of the Treaty on the European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the use of information technology for customs
an Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le léiriú, trí réamhrialuithe, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, ar an gCoinbhinsiún maidir le húsáid teicneolaíochta faisnéise chun críocha custaim
Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests; Protocol to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests
Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Leasanna Airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint
goods infringing an intellectual property right; infringing goods
earraí a sháraíonn ceart maoine intleachtúla
mortgage lending
iasachtú morgáiste
an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó tráchtála a sheirbheáil i mBallstáit an Aontais Eorpaigh
ELR; exceptional leave to remain
cead eisceachtúil chun fanacht
Second Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests
an Dara Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Ariteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint
activation
gníomhachtúchán
Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union and Article 41(3) of the Europol Convention, on the privileges and immunities of Europol, the members of its organs, the deputy directors and employees of Europol
Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus Airteagal 41(3) de Choinbhinsiún Europol, maidir le pribhléidí agus díolúintí Europol, chomhaltaí a orgán agus Leas-Stiúrthóirí agus fhostaithe Europol
Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgements in Matrimonial Mat
Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le léirmhíniú ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le dlínse agus maidir le hAithint agus Forghníomhú Breithiúnas i gCúrsaí Pósta
Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the scope of the laundering of proceeds in the Convention on the use of information technology for customs purposes and the inclusion of the registration number of the means
Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir leis an raon feidhme atá le sciúradh na bhfáltas sa Choinbhinsiún ar úsáid na teicneolaíochta faisnéise chun críocha custaim agus maidir le cláruimhir an mheáin iompai
riot control
smachtú círéibe
Protocol drawn up on the basis of Article 43(1) of the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) amending Article 2 and the Annex to that Convention
Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal 43(1) den Choinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú (Coinbhinsiún Europol) lena leasaítear Airteagal 2 agus an Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin
empowerment
cumasú; cumhachtú
resource efficiency
éifeachtúlacht acmhainne
EER; energy efficiency ratio
cóimheas éifeachtúlachta fuinnimh
principles of economy, efficiency and effectiveness
prionsabal na barainneachta, na héifeachtúlachta agus na héifeachtachta
SMRs; statutory management requirements
ceanglais reachtúla bhainistithe; CRB
anailís ar chost-éifeachtúlacht
compulsory liquidation; compulsory winding-up; forced liquidation
leachtú éigeantach
actuarial surplus
barrachas achtúireach
destocking; liquidation of stocks; running-down of stocks; stock disposal
leachtú stoic
efficiency
éifeachtúlacht; tíosacht
objectivity
oibiachtúlacht
Intellectual Property Rights Helpdesk; IPR Helpdesk
Deasc Chabhrach um Chearta Maoine Intleachtúla
absolute filter; HEPA; HEPA filter; High Efficiency Particulate Air filter
aerscagaire ardéifeachtúil caithníneach; dearbhscagaire
Official Journal of the European Union Intellectual Property Office; Official Journal of the Office; Official Journal of the Office for Harmonisation
Iris Oifigiúil na hOifige; Iris Oifigiúil Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh
objective value of real estate
luach oibiachtúil eastáit réadaigh
actuarial reserve
cúlchiste achtúireach
marginal efficiency of capital
éifeachtúlacht imeallach caipitil
exceptional circumstances
imthosca eisceachtúla
exceptional review procedure
nósanna imeachta eisceachtúla athbhreithniúcháin
efficient allocation of resources
cionroinnt éifeachtúil acmhainní
efficiency of cross-border payments
éifeachtúlacht íocaíochtaí trasteorann
Carnot efficiency
éifeachtúlacht Carnot
photovoltaic conversion efficiency; photovoltaic efficiency; PV conversion efficiency; solar cell conversion efficiency
éifeachtúlacht fhótavoltach
Constitutional Court
an Chúirt Bhunreachtúil
objective criterion or condition
critéar nó coinníoll oibiachtúil; critéar nó staid oibiachtúil
neutral and objective criteria
critéar neodrach agus oibiachtúil
exhaustion of intellectual property rights
cearta maoine intleachtúla a ídiú
legislation
achtú
exceptional circumstances
imthosca eisceachtúla
metabolic activation system; metabolising system
córas gníomhachtúcháin mheitibiligh
actuary
achtúire
abnormal depreciation; exceptional depreciation
dímheas eisceachtúil
balance sheet for liquidation purposes; liquidation balance sheet; statement of affairs for liquidation purposes
clár comhardaithe le haghaidh leachtú
exceptional non-recurring costs
costais neamh-athfhillteacha eisceachtúla
statutory audit
iniúchadh reachtúil
labor efficiency variance
athraitheas in éifeachtúlacht an lucht oibre; difríocht in éifeachtúlacht an lucht saothair
statutory dividend
díbhinn reachtúil
cost effective analysis; cost effectiveness study
anailís ar chost-éifeachtúlacht; anailís éifeachtúlacht costais
reserve prescribed by articles; statutory reserve
cúlchiste reachtúil
snowy owl
ulchabhán sneachtúil
SPL; subjective poverty line
tairseach bhochtaineachta shuibiachtúil
blade activity factor
comhéifeacht éifeachtúlachta na lainne
brake thermal efficiency
éifeachtúlacht theirmeach an choscáin
diffuser efficiency
éifeachtúlacht idirleatóra
activation energy; Arrhenius activation energy
fuinneamh gníomhachtúcháin
withdrawal from statutory reserves
aistarraingt ó chúlchistí reachtúla
activation
gníomhachtú
lamp efficacy; luminous efficacy
éifeachtacht solasfhoinse; éifeachtúlacht lonrúil
average current efficiency; CE; current efficiency
éifeachtúlacht srutha
energy conversion efficiency
éifeachtúlacht tiontaithe fuinnimh
company in liquidation
cuideachta atá faoi leachtú
liquidation of the assets
leachtú na sócmhainní
constitutional order
ord bunreachtúil
liquefaction
leachtú
purifying efficiency
éifeachtúlacht an íonúcháin
interception efficiency
éifeachtúlacht idircheaptha
environmental audit efficiency
éifeachtúlacht iniúchadh comhshaoil
conveyance efficiency; water conveyance efficiency
éifeachtúlacht iompair; éifeachtúlacht iompair uisce
field application efficiency
éifeachtúlacht uisce a chur ar pháirc
HCP; hereditary coproporphyria
copraporfaire oidhreachtúil
statutory reserve
cúlchiste reachtúil
exceptional and extraordinary expenses
speansais eisceachtúla agus urghnácha
other exceptional and extraordinary expenses
costais eisceachtúla urghnácha eile
exceptional depreciation of fixed assets
dímheas eisceachtúil ar shócmhainní dochta
provision for liabilities-exceptional
soláthar le haghaidh dliteanas eisceachtúil; soláthar le haghaidh fiachas eisceachtúil
exceptional and extraordinary items-income
míreanna eisceachtúla agus urghnácha - ioncam
write-back of provisions-exceptional
cuntas forálacha - eisceachtúil
transfer of charges-exceptional
aistriú muirear eisceachtúil
collector efficiency
éifeachtúlacht tiomsaitheora
effective tractive effort
iarracht éifeachtúil tarraingthe
effectiveness criterion
critéar éifeachtúlachta
labour efficiency
éifeachtúlacht saothair
schedule efficiency
éifeachtúlacht sceidil
efficacy
éifeachtúlacht
metabolic activation
gníomhachtú meitibileach
cloning efficiency
éifeachtúlacht na clónála
marginal efficiency
éifeachtúlacht imeallach
statement of affairs
ráiteas cúrsaí maidir le leachtú
lamp efficacy
éifeachtúlacht lampa
statutory surplus
barrachas reachtúil
hereditary disease
galar oidhreachtúil
liquefaction; liquefying
leachtú
irrigation efficiency
éifeachtúlacht uisciúcháin
efficiency of remediation technique
éifeachtúlacht teicníc feabhsúcháin; éifeachtúlacht teicníc leasúcháin
lending provision
foráil maidir le hiasachtú; soláthar faoi chomhair iasachtú
on-lending; relending
lean-iasachtú
statutory review
athbhreithniú reachtúil
statutory financial reporting
tuairisciú airgeadais reachtúil
statutory reporting requirement
ceanglas reachtúil um thuairisciú
statutory accounts of the operator
cuntais reachtúla an oibreora
activating labour policy
beartas saothair a chur i ngníomh; beartas saothair a ghníomhachtú
efficacy
éifeachtúlacht
seventh freedom
an seachtú saoirse
intellectual property right; IPR
ceart maoine intleachtúla; CMI
effects doctrine; principle of objective territoriality
prionsabal an chríochachais oibiachtúil; prionsabal na n-éifeachtaí
EEI; energy efficiency index
treoruimhir maidir le héifeachtúlacht fuinnimh
FP7; Seventh Framework Programme; Seventh framework programme for research and technological development; Seventh framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013)
an seachtú creatchlár le haghaidh taighde agus forbartha teicneolaíochta; seachtú creatchlár an Chomhphobail Eorpaigh le haghaidh taighde, forbartha teicneolaíochta agus gníomhaíochtaí taispeántais (2007 go 2013)
Working Party on Intellectual Property (Design)
an Mheitheal um Maoin Intleachtúil (Dearadh)
infringement of intellectual property rights; intellectual piracy; IP infringement; IPR infringement
píoráideacht intleachtúil; sárú ar chearta maoine intleachtúla
Action Plan for Energy Efficiency
plean gníomhaíochta don éifeachtúlacht fuinnimh; Plean Gníomhaíochta maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh
GEEREF; Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund
an Ciste Domhanda don Éifeachtúlacht Fuinnimh agus don Fhuinneamh Inathnuaite; GEEREF
statutory subrogation
seachaíocht reachtúil
specialised lending exposure
neamhchosaint ar iasachtú speisialaithe
specialised lending
iasachtú speisialaithe
efficiency gains
gnóthachan éifeachtúlachta
manufacturer's statutory plate; statutory plate
pláta reachtúil
AFUE; annual fuel utilisation efficiency
éifeachtúlacht bhliantúil úsáide breosla
liquidation of collateral
leachtú comhthaobhachta
EEAP; Energy Efficiency Action Plan; National Energy Efficiency Action Plan; NEEAP
an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Éifeachtúlacht Fuinnimh
securities or commodities lending and securities or commodities borrowing; securities or commodities lending or borrowing transaction
idirbheart maidir le hurrúis nó tráchtearraí a iasachtú nó a fháil ar iasacht
statutory provision
foráil reachtúil
carbon efficiency; CO2 efficiency
éifeachtúlacht ó thaobh carbóin
In accordance with Article 5 of Protocol No 22 on the position of Denmark, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, Denmark does not participate in the elaboration and the implementation of decisi
I gcomhréir le hAirteagal 5 de Phrótacal Uimh 22 maidir le seasamh na Danmhairge, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ní bhíonn an Danmhairg rannpháirteach i ndréachtú agus cur chun
statutory account; statutory financial statement
cuntas reachtúil; ráiteas airgeadais reachtúil
reactivation function
feidhm athghníomhachtúcháin
Energy Efficiency Package
Pacáiste um Éifeachtúlacht Fuinnimh
lamp efficacy; light source efficacy; luminous efficacy of a source
éifeachtúlacht lonrúil foinse; éifeachtúlacht solasfhoinse
eco-efficient economy
geilleagar éicéifeachtúil
Constitutional Court; Constitutional Court of the Slovak Republic
cúirt bhunreachtúil
relative spectral luminous efficiency
éifeachtúlacht lonrúil speictreach choibhneasta
principles of effectiveness, efficiency and equity
prionsabail maidir le héifeachtacht, éifeachtúlacht agus cothromas
Exceptional Assistance Measure
beart cúnaimh eisceachtúil
actuarial function
feidhm achtúireach
separation efficiency
éifeachtúlacht deighilte
Working Party on Intellectual Property (Trademarks)
an Mheitheal um Maoin Intleachtúil (Trádmharcanna)
actuarial assumptions
boinn tuisceana achtúireacha
actuarial gains and losses
gnóthachain agus caillteanais achtúireacha
actuarial present value of promised retirement benefits
luach láithreach achtúireach ar shochar scoir geallta
actuarial valuation
luacháil achtúireach
actuarial valuation method
modh luachála achtúirí
annuitisation
blianachtú
enactment
achtachán; achtú
involuntary liquidation
leachtú neamhdheonach
recovery efficiency
éifeachtúlacht aisghabhála
principle of efficiency
prionsabal na héifeachtúlachta
UN Women; United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
Eintiteas na Náisiún Aontaithe um Chomhionannas Inscne agus um Chumhachtú na mBan; NA Mná
self-efficacy
féin-éifeachtúlacht
endogenous activation
gníomhachtú inginiúil
humanely killed animal
ainmhí a maraíodh go daonnachtúil
humanely kill
maraigh go daonnachtúil
Energy Efficiency Plan 2011
Plean maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh 2011
European Energy Efficiency Plan 2020
Plean Eorpach maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh 2020
EEDI; Energy Efficiency Design Index
EEDI; innéacs éifeachtúlachta fuinnimh dearaidh
photoactivation
fótaighníomhachtú
energy efficiency objective; energy efficiency target
sprioc éifeachtúlachta fuinnimh
equally efficient competitor test; equally efficient firm test
tástáil an ghnólachta chomhéifeachtúil; tástáil an iomaitheora chomhéifeachtúil
reasonably efficient competitor test; reasonably efficient operator test; REO
tástáil iomaitheora atá réasúnta éifeachtúil
precautionary lending
iasachtú réamhchúraim
EU Plan of Action on Gender Equality and Women's Empowerment in Development; GAP; Gender Action Plan
Plean Gníomhaíochta AE maidir le Comhionannas Inscne agus Cumhachtú na mBan; Plean Gníomhaíochta Inscne
P2P lending; peer-to-peer lending; person-to-person lending
iasachtú idir piaraí
efficacy endpoint; efficacy end-point
críochphointe éifeachtúlachta
EEOI; Energy Efficiency Operational Index
an tInnéacs Oibriúcháin ar Éifeachtúlacht Fuinnimh
SEEMP; Ship Energy Efficiency Management Plan
Plean Bainistíochta maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh ar bord Loinge; SEEMP
lending to the economy
iasachtú sa gheilleagar
zero-load efficiency; zero-loss collector efficiency; zero-loss efficiency
éifeachtúlacht ualaigh nialasaigh
cycling interval efficiency
éifeachtúlacht thar an timthriall eatraimh
Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing Council Directive 84/253/EEC; Statutory Audit Directive
an Treoir Reachtúil Iniúchóireachta; Treoir 2006/43/EC ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ar iniúchtaí reachtúla de chuntais bhliantúla agus cuntais chomhdhlúite, lena leasaítear Treoir 78/660/EEC agus Treoir 83/349/EEC ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 84/253/EEC ón gCom
Benelux Office for Intellectual Property; BOIP
BOIP; Oifig Benelux um Maoin Intleachtúil
hereditary unit; unit of hereditary information; unit of heredity
aonad oidhreachtúlachta
efficient heating and cooling
téamh agus fuarú éifeachtúil
efficient individual heating and cooling
téamh agus fuarú aonair éifeachtúil
emergency lending; emergency loan
iasachtú éigeandála
emergency lending institution
institiúid iasachtú éigeandála
natural run-off; run-off
caillteanas; leachtú nádúrtha
statutory obligation arising from a guarantee
oibleagáid reachtúil a d'eascair as ráthaíocht
exceptional revision
athbhreithniú eisceachtúil
effective sample size
samplamhéid éifeachtúil
statutory remedy notice
fógra um leigheasanna reachtúla
activation optimisation function
feidhm optamaithe gníomhachtúcháin
Committee on Constitutional Affairs
An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
Statutory Rights' Service
An tSeirbhís um Chearta Reachtúla
Directorate for Citizens' Rights and Constitutional Affairs
An Stiúrthóireacht do Chearta na Saoránach agus do Ghnóthaí Bunreachtúla
Secretariat of the Committee on Constitutional Affairs
Rúnaíocht an Choiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs
An Roinn Beartais um Chearta na Saoránach agus um Ghnóthaí Bunreachtúla
Constitutional Affairs and Citizens' Rights Service
An tSeirbhís um Ghnóthaí Bunreachtúla agus um Chearta na Saoránach
Constitutional Affairs and Citizens' Rights Service
An tSeirbhís um Ghnóthaí Bunreachtúla agus um Chearta na Saoránach
statutory deposit guarantee scheme; statutory DGS
Scéim Ráthaíochta Taiscí reachtúil
Working Party on Intellectual Property (Trade Secrets)
an Mheitheal um Maoin Intleachtúil (Rúin Trádála)
discretionary leave to remain; temporary admission of asylum applicant
cead cónaithe sealadach; cead eisceachtúil chun fanacht
authorisation to stay for humanitarian reasons; Humanitarian Protection; leave to remain for humanitarian reasons
údarú chun fanacht ar chúiseanna daonnachtúla
limited leave to enter; temporary admission
cead iontrála eisceachtúil
EREP; European Resource Efficiency Platform
an tArdán Eorpach um Éifeachtúlacht Acmhainní; EREP
statutory time limitations
teorainneacha ama reachtúla
packaging efficiency
éifeachtúlacht pacáistithe
Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights; Directive on the enforcement of intellectual property rights; IPR Enforcement Directive
an Treoir maidir le cearta maoine intleachtúla a fhorfheidhmiú
metabolic deactivation
díghníomhachtú meitibileach
Action Plan for Voluntary Collaboration on Energy Efficiency; G20 Energy Efficiency Action Plan
Plean Gníomhaíochta um Chomhoibriú Deonach ar Éifeachtúlacht Fuinnimh
EUIPO; European Union Intellectual Property Office
EUIPO; Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thrádmharcanna agus Dearaí; Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh
European IPR Helpdesk
Deasc Chabhrach Eorpach um Chearta Maoine Intleachtúla
statutory instrument
ionstraim reachtúil
deactivation of firearms; firearms deactivation
díghníomhachtú arm tine
e-book lending; e-lending
iasachtú ríomhleabhar
intellectual property box; IP box
bosca maoine intleachtúla
penetration efficiency
éifeachtúlacht treáite
statutory accounts value
luach na gcuntas reachtúil
Energy Efficiency First principle
Bunphrionsabal Éifeachtúlachta Fuinnimh
reactivation of firearms
athghníomhachtú arm tine
EEFIG; Energy Efficiency Financial Institutions Group
EEFIG; Grúpa Institiúidí Airgeadais um Éifeachtúlacht Fuinnimh
recycling efficiency
éifeachtúlacht athchúrsála
mandatory lending
iasachtú sainordaitheach
efficiency loss
caillteanas éifeachtúlachta
repowering
athchumhachtú
net electrical efficiency
glanéifeachtúlacht leictreachais
net mechanical energy efficiency
glanéifeachtúlacht fuinnimh mheicniúil
long-term lending
iasachtú fadtéarmach
authorisation to stay for humanitarian reasons
údarú chun fanacht ar chúiseanna daonnachtúla
deactivation certificate
deimhniú díghníomhachtúcháin
deactivation mark; official EU deactivation mark
marc díghníomhachtúcháin
Subsidiarity and Proportionality Task Force; Task Force on 'Doing Less, More Efficiently'; Task Force on Subsidiarity, Proportionality and Doing Less More Efficiently
Táscfhórsa um Choimhdeacht, Comhréireacht agus "Níos lú a dhéanamh ar Bhealach níos éifeachtúla"
EU Gender Action Plan II; GAP II; Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020
Comhionannas Inscne agus Cumhachtú na mBan: Saol na gCailíní agus na mBan a Bhunathrú chun Feabhais trí Chaidreamh Seachtrach an Aontais Eorpaigh 2016-2020; GAP II; Plean Gníomhaíochta II AE maidir le hInscne
Working Group on Intellectual Property Rights and Copyright Reform
an Mheitheal um Chearta Maoine Intleachtúla agus um Athchóiriú Cóipchirt
TÉARMAÍ MÍLEATA
statutory instrument
ionstraim reachtúil (bain2)
statutory declaration
dearbhú reachtúil (fir)
unconstitutional
míbhunreachtúil (a2)
accumulator efficiency
éifeachtúlacht taisc-chille (bain3)
wounding through negligence
créachtú trí fhaillí (fir)
combat effectiveness
éifeachtúlacht chomhraic (bain3)
combat effectiveness
éifeachtúlacht comhraic (bain3)
social functions committee
coiste dálas cuideachtúil (fir4)
efficient traffic control
tráchtrialú éifeachtúil (fir)
efficiently
go héifeachtúil (dob)
extra-statutory grant
deontas eisreachtúil (fir1)
fire fighting
smachtú dóiteán (fir)
social function
dálas cuideachtúil (fir1)
highbrow
ardintleachtúil (a2)
statutory holiday
lá saoire reachtúil (fir, ai: laethanta saoire reachtúla)
inefficiency
neamhéifeachtúlacht (bain3, gu: neamhéifeachtúlachta)
intellectual
intleachtúil (a2)
statutory law
dlí reachtúil (fir4)
legislation
reachtú (fir, gu: reachtaithe)
standard of efficiency
caighdeán éifeachtúlachta (fir1)
statute law
dlí reachtúil (fir4)
shooting efficiency
éifeachtúlacht lámhaigh (bain3)
weapon training efficiency
éifeachtúlacht thraenála armán (bain3)
imply
impleachtaigh (br, abr: impleachtú, aidbhr: impleachtaithe)
efficient
éifeachtúil (a2)
wound
créachtaigh (br, abr: créachtú, aidbhr: créachtaithe)
statute mile
míle reachtúil (fir4)
statutory rules and orders
rialacha agus orduithe reachtúla
maintain the standard of efficiency laid down
coimeád an caighdeán éifeachtúlachta atá leagtha síos
weld men into an efficient fighting platoon
múnlaigh fir ina mbuíon troda éifteachtúil
empower (an officer)
cumhachtú (oifigeach)