téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
(operation)
GAfeidhmiú fir
gu feidhmithe
the application of the law to
feidhmiú an dlí i ndáil le
(relevance)
GAfeidhm bain2
gu feidhme, iol feidhmeanna
(ábharthacht)
the application of the law to
feidhm an dlí i ndáil le
to have general application
feidhm ghinearálta a bheith ag
GAfeidhmchlár fir1
gu feidhmchláir, ai feidhmchláir, gi feidhmchlár
Computers, Computer Science A computer programme written for a specific task, e.g. accounting, word-processing, graphics.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Ríomhchlár a scríobhtar chun tasc sonrach a dhéanamh, e.g. cuntasaíocht, próiseáil focal, grafaic.
Torthaí gaolmhara Related matches
ENapplication development standard s
pl application development standards
GAcaighdeán fir1 forbartha feidhmchlár
ai caighdeáin forbartha feidhmchlár, gi caighdeán forbartha feidhmchlár
Computers, Computer Science Defines the standards by which the development of the current application is to be carried out. The standards are agreed by Project Management at the beginning of Stage 6; they are based on the Application Style Guide produced from Technical System Options.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Sainíonn sé na caighdeáin d'fhorbairt an fheidhmchláir reatha. Comhaontaíonn lucht Bainistíochta Tionscadail na caighdeáin ag tús Chéim 6; bunaítear iad ar an Treoir Stíle Feidhmchláir a tháirgtear as Roghanna Córas Teicniúil.
GAsraith bain2 na feidhme
gu shraith na feidhme
Computers, Computer Science The top layer of the OSI seven layer model. This layer handles issues like network transparency, resource allocation and problem partitioning. The application layer is concerned with the user's view of the network (e.g. formatting electronic mail messages). The presentation layer provides the application layer with a familiar local representation of data independent of the format used on the network.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht An tsraith bhairr de shamhail seacht sraith OSI. Láimhseálann an tsraith seo ceisteanna áirithe, e.g. trédhearcacht an líonra, leithdháileadh acmhainní agus deighilt fadhbanna. Baineann sraith na feidhme le hamharc an úsáideora ar an líonra (e.g. formáidiú teachtaireachtaí ríomhphoist). Cuireann sraith na láithreoireachta léiriú so-aitheanta, logánta, de shonraí ar fáil do shraith na feidhme, neamhspleách ar an bhformáid atá in úsáid ar an líonra.
Computers, Computer Science A set of standards that covers aspects of the user interface; the standards apply to a particular development, although they are usually installation-wide. They are based on an Installation Style Guide, which should exist independently of this project, and are tailored to meet any particular requirements of this project.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Tacar caighdeán a chumhdaíonn gnéithe de chomhéadan an úsáideora; baineann na caighdeáin le forbairt ar leith cé gur gnách dóibh a bheith ar fáil ar fud na suiteála. Bunaítear iad ar Threoir Stíl Suiteála, ba chóir a bheith ann go neamhspleách ar an tionscadal seo, agus a chuirtear in oiriúint chun riar ar aon riachtanais ar leith sa tionscadal seo.
...(or if satisfied that delay might entail irreparable or serious mischief, by interim order on application ex parte)...
...(nó, más deimhin léi go bhféadfadh sé go dtiocfadh mísc dholeasaithe nó thromaí de mhoill, le hordú eatramhach ar iarratas ex parte)... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The order may be made on an ex parte application
Féadfar an t-ordú a dhéanamh ar iarratas ex-parte. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
new software application used to attract consumers and motivate new hardware device purchases
feidhmchlár úr a úsáidtear le tomhaltóirí a mhealladh agus a spreagadh le gléasanna crua-earraí nua a cheannach
Gluaiseanna breise Auxilliary glossaries
IATE
application for asylum; asylum application; request for asylum
iarratas ar thearmann
computer application
feidhmchlár
Agreement on the Application between the Member States of the European Communities of the Council of Europe Convention on the Transfer of Sentenced Persons
an Comhaontú maidir le Cur i bhFeidhm Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le hAistriú Daoine faoi Phianbhreith idir Ballstáit na gComhphobal Eorpach
action seeking a declaration; application for a declaration
caingean chun dearbhaithe
Agreement relating to Application of the European Convention on International Commercial Arbitration
Comhaontú a bhaineann le Cur i bhFeidhm an Choinbhinsiúin Eorpaigh maidir le hEadráin Tráchtála Idirnáisiúnta
application for revocation
iarratas ar chúlghairm
the application of...
cur i bhfeidhm...; feidhmiú...
the application shall be accompanied by...
beidh... ag gabháil leis an iarratas
merits of the application
fiúntas an iarratais
Agreement Providing for the Provisional Application of the Draft International Customs Conventions on Touring, on Commercial Road Vehicles and on the International Transport of Goods by Road
an Comhaontú lena bhforáiltear do Chur i bhFeidhm Sealadach na nDréachtchoinbhinsiún Idirnáisiúnta Custaim maidir le Turasóireacht, le Feithiclí Tráchtálacha Bóthair agus le hIompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar
Agreement on Interpretation and Application of Articles VI, XVI and XXIII of the General Agreement on Tariffs and Trade; Agreement on Subsidies and Countervailing Measures; Code on Subsidies and Countervailing Duties
an Comhaontú maidir le Fóirdheontais agus le Bearta Frithchúitimh; Cód maidir le Fóirdheontais
Agreement for the Mutual Safeguarding of Secrecy of Inventions relating to Defence and for which Applications for Patents have been made
an Comhaontú maidir le Coimirciú Frithpháirteach a dhéanamh ar Rúndacht na nAireagán a bhaineann le Cosaint agus a bhfuil Iarratais ar Phaitinní déanta ina leith
patent application
iarratas ar phaitinn
application form
foirm iarratais
territorial field of application; territorial scope
raon feidhme críochach
Convention concerning the Application of International Labour Standards to Non-Metropolitan Territories; Labour Standards (Non-Metropolitan Territories) Convention, 1947
an Coinbhinsiún maidir le caighdeáin saothair idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm ar chríocha neamhchathracha; an Coinbhinsiún maidir le Caighdeáin Saothair Idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm ar Chríocha Neamh-mheitreapholaiteacha
Convention concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949
an Coinbhinsiún maidir leis na prionsabail a chur i bhfeidhm i dtaca leis an gceart eagrúcháin agus leis an gcómhargáil
European Convention relating to the Formalities Required for Patent Applications
an Coinbhinsiún Eorpach maidir le Foirmiúlachtaí is gá le haghaidh Iarratas ar Phaitinní
application
iarratas
European System for the International Clearing of Vacancies and Applications for Employment; SEDOC
an Córas Eorpach chun Folúntais agus Iarratais ar Fhostaíocht a Imréiteach ar Bhonn Idirnáisiúnta; SEDOC
before the application has been served
sula seirbheáiltear an t-iarratas
divided-out application; divisional application
iarratas roinne
earlier application
iarratas tosaigh
reasoned application
iarratas réasúnaithe
to make (application)
déan (iarratas)
uninterrupted application
feidhmiú neamhbhriste
application to intervene
iarratas ar idiragairt
to reject (application)
diúltaigh (iarratas)
Convention determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the Member States of the European Communities; Dublin Asylum Convention; Dublin Convention
an Coinbhinsiún lena gcinntear cén Stát atá freagrach i scrúdú iarratas ar thearmann arna dtaisceadh i gceann de Bhallstáit na gComhphobal Eorpach; Coinbhinsiún Tearmainn Bhaile Átha Cliath
Convention concerning the Application of the Weekly Rest in Industrial Undertakings; Weekly Rest (Industry) Convention; Weekly Rest (Industry) Convention, 1921
an Coinbhinsiún maidir leis an Scíth Sheachtainiúil a Chur i bhFeidhm i nGnóthais Thionsclaíocha
application of goods
sainiú d'earraí
retroactive application
cur i bhfeidhm cúlghabhálach
to evade the application of the Article
éalú ó chur i bhfeidhm an Airteagail
inconsistent with the application of the Treaty
ar neamhréir le feidhmiú an Chonartha
order that application of the contested act be suspended
a ordú go bhfionrófar feidhm an ghnímh a chonspóidtear
the volume of applications
an méid iarratas
year of application
bliain feidhmiúcháin
API; application program interface; application programming interface
API; comhéadan feidhmchláir
Protocol on the application of the Treaty establishing the European Economic Community to the non-European parts of the Kingdom of the Netherlands
Prótacal ar an gConradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa a chur chun feidhme ar na codanna neamh-Eorpacha de Ríocht na hÍsiltíre
Supplementary Agreement for the Application of the European Convention on Social Security
an Comhaontú Forlíontach maidir le cur chun feidhme an Choinbhinsiúin Eorpaigh um Shlándáil Shóisialta
material field of application; material scope; scope in relation to subject matter; scope ratione materiae; substantive scope
raon feidhme ábhartha; raon feidhme substainteach
non-application of Chapter II
neamhchur i bhfeidhm Chaibidil II
confirmatory application
iarratas daingniúcháin
application; application program
feidhmchlár
initial application
iarratas tosaigh
provisional application
cur i bhfeidhm sealadach
Agreement on provisional application between certain Member States of the European Union of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on the use of information technology for customs purposes
an Comhaontú maidir leis an gCoinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le húsáid Teicneolaíocht Faisnéise chun Críocha Custaim a chur i bhfeidhm go sealadach idir Bhallstáit áirithe den Aontas Eorpach
application centre
lárionad iarratais
Arrangement for the Application of the European Agreement of 17 October 1980 concerning the Provision of Medical Care to Persons during Temporary Residence
Comhshocraíocht maidir le cur i bhfeidhm Chomhaontú Eorpach an 17 Deireadh Fómhair 1980 a bhaineann le soláthar cúram leighis do dhaoine le linn cónaí sealadach
misapplication of a legally obtained benefit
sraonadh sochair arna fháil go dlíthiúil
Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine; Convention on Human Rights and Biomedicine; European Convention on Human Rights and Biomedicine; Oviedo Convention
an Coinbhinsiún maidir le cearta an duine agus dínit an duine a chosaint fad a bhaineann le feidhmiú na bitheolaíochta agus an leighis; Coinbhinsiún Oviedo
SAI; Space Applications Institute
an Institiúid um Fheidhmiúcháin Spáis
Additional Protocol to the Convention for the Protection of the Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings
Prótacal breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Cearta an Duine agus Dínit an Duine a chosaint fad a bhaineann le Feidhmiú na Bitheolaíochta agus an Leighis, a thoirmeascann Clónáil Daoine
Protocol on the application of certain aspects of Article 14 of the Treaty establishing the European Community to the United Kingdom and to Ireland; Protocol on the application of certain aspects of Article 26 of the Treaty on the Functioning of the European Union to the United Kingdom and Ireland
Prótacal maidir le gnéithe áirithe d'Airteagal 14 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh a chur i bhfeidhm ar an Ríocht Aontaithe agus ar Éirinn ; Prótacal maidir le gnéithe áirithe d'Airteagal 26 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm ar an Ríocht Aontaithe agus ar Éirinn
Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
Prótacal maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm
Global System for Mobile Communications - Rail; GSM for rail applications; GSM-R; GSM-Railway
Córas Domhanda do Chumarsáid Mhóibíleach - Iarnród; GSM-Iarnród; GSM-R
Agreement on the application of Article 65 EPC; Agreement on the application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents; London Agreement
an Comhaontú maidir le hAirteagal 65 den Choinbhinsiún ar Dheonú Paitinní Eorpacha a chur i bhfeidhm; Comhaontú Londan; Comhaontú Londan (an Comhaontú maidir le hAirteagal 65 CPE)
application to join proceedings as a civil party
iarratas a bheith rannpháirteach sna himeachtaí mar pháirtí sibhialta
Dublin Regulation; Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national; Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless perso
Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh; Rialachán Bhaile Átha Cliath; Rialachán ón gComhairle lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Ballstát atá freagrach i scrúdú iarratais ar thearmann arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír
Additional Protocol to the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid
Prótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpach ar Tharchur Iarratas ar Chúnamh Dlí
Judge hearing applications for interim measures
breitheamh ag éisteacht le hiarratais ar bhearta eatramhacha
commercial validation of the application
bailíochtú tráchtála an iarratais
European patent application
iarratas ar phaitinn Eorpach
European Social Fund Applications Working Party
Meitheal Oibre um Iarratais chuig Ciste Sóisialta na hEorpa
substance of the application
ábhar an iarratais; substaint an iarratais
defendant on whom an application initiating proceedings has been duly served
cosantóir a ndearnadh doiciméad tionscanta imeachtaí a sheirbheáil air go cuí
refer the application to intervene to the Court
tarchuir an t-iarratas ar idiragairt chuig an gCúirt
application to intervene
iarratas ar idiragairt
application for suspension of operation of a measure; application to suspend operation
iarratas ar oibriú ordaithe a fhionraí
application for interpretation of a judgment
iarratas ar léirmhíniú maidir le breithiúnas
application initiating third-party proceedings
iarratas tionscanta imeachtaí tríú páirtí
designation of the party against whom the application is made
ainm an pháirtí ar ina choinne a dhéantar an t-iarratas
consideration of the substance of the application
breithniú ar shubstaint an iarratais
brief statement of the grounds on which the application is based
ráiteas gearr maidir leis an bhforas ar a bhfuil an t-iarratas bunaithe
accept the request; grant the application
géilleadh don iarratas
application formally inadmissible
iarratas follasach do-ghlactha
application for the adoption of interim measures; interim procedure
iarratais chun bearta eatramhacha a ghlacadh; iarratais chun bearta idirlinne a ghlacadh
putting the application in order
an t-iarratas a chur in ord
dismiss an application to intervene
iarratas ar idiragairt a dhíbhe
application to intervene
iarratas ar idiragairt; iarratas idiragartha
application initiating proceedings
iarratas tionscanta imeachtaí
application that does not comply with the requirements
iarratas nach gcomhlíonann na ceanglais
service of the application on the defendant
seirbheáil an iarratais ar an gcosantóir
decide on the application to intervene
breith a thabhairt ar iarratas ar idiragairt
Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures; SPS Agreement
Comhaontú maidir le Bearta Sláintíochta agus Fíteashláintíochta a Chur i bhFeidhm; Comhaontú SPS
Code of Good Practice; Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards
Cód dea-chleachtais maidir le caighdeáin a ullmhú, a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm
administrative determination of general application
cinneadh riarthach a bhfuil feidhm ghinearálta aige
application for the initiation of an investigation
iarratas ar thús a chur le himscrúdú
inventive step capable of industrial application
céim airgtheach a bhféadfadh feidhm thionsclaíoch a bheith aige; céim airgtheach faoi chomhair tionscail
application for revision of a judgment
iarratas ar athbhreithniú breithiúnais
European System for the International Clearing of Vacancies and Applications for Employment; SEDOC
an Córas Eorpach chun Folúntais agus Iarratais ar Fhostaíocht a Imréiteach ar Bhonn Idirnáisiúnta
application for marketing authorization
iarratas ar údarú margaíochta
application for the opening of an account
iarratas ar oscailt cuntais
incorrect application
cur i bhfeidhm mícheart
application of goods for the purposes of a non-taxable transaction
cionroinnt earraí le haghaidh idirbhirt neamh-inchánaigh
consolidated funds flow statement; consolidated funds statement; consolidated statement of source and application of funds
ráiteas comhdhlúite faoi shreabhadh cistí
parent application
máthairiarratas
application of amounts prepaid
cur i bhfeidhm méideanna réamhíoctha; leithdháileadh na méideanna réamhíoctha
application of funds; fund used; use of funds
úsáid cistí
application form
foirm iarratais
field of application; field of application(USA); range of application
raon feidhme
field application efficiency
éifeachtúlacht uisce a chur ar pháirc
franchisor's concept application control
urlámhas maidir le coincheap saincheadúnóra a chur i bhfeidhm
application layer; layer 7
sraith 7; sraith na feidhme
patent application pending; patent pending
paitinn ar feitheamh
sources and application of funds
foinsí agus cur i bhfeidhm cistí
pressure-reaction application
scéim brú-freagartha
land application; wastewater land application
leathadh ar an talamh; leathadh fuíolluisce ar an talamh
failed asylum seeker; person covered by a final decision rejecting an application for international protection; rejected applicant; rejected applicant for international protection
iarrthóir tearmainn teipthe
Council Framework Decision on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders; Framework Decision on the mutual recognition of confiscation orders
Cinneadh Réime maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt d'orduithe coigistíochta
uniform application
cur i bhfeidhm aonfhoirmeach
claim for MET; market economy treatment claim; MET application; MET claim
éileamh ar chóir gheilleagair margaidh; éileamh MET
visa application
iarratas ar víosa
CAC; common application centre; common application centre for visas; common visa application centre
lárionad coiteann um iarratais; lárionad coiteann um iarratais ar víosaí
Protocol on the application of the Charter of fundamental rights to Poland and to the United Kingdom
Prótacal maidir leis an gCairt um Chearta Bunúsacha a chur i bhfeidhm ar an bPolainn agus ar an Ríocht Aontaithe
application for a decision not going to the substance of the case
iarratas ar chinneadh nach mbaineann le substaint an cháis
COMET Working Party; CP 931 Working Party; Working Party on restrictive measures to combat terrorism; Working Party on the application of specific measures to combat terrorism
an Mheitheal um bearta sonracha a chur i bhfeidhm chun an sceimhlitheoireacht a chomhrac; an Mheitheal um bearta sriantacha chun an sceimhlitheoireacht a chomhrac; Meitheal "Comet"
single application procedure
nós imeachta um iarratas aonair
Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
Prótacal maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm
pesticide application equipment
trealamh leata lotnaidicíde
air-ground application
feidhmchlár aistrithe sonraí idir aer agus talamh
interrogator code application
iarratas ar chód córas ceistiúcháin
RFID application
feidhmchlár RFID
RFID application operator
oibreoir feidhmchláir RFID
joint processing of asylum applications
comhphróiseáil iarratas ar thearmann
local administration; topical application
forchur logánta
epidermal application
forchur eipideirme
application of requirements
cur i bhfeidhm na gceanglas
application supplement
Cur i bhfeidhm: Treoracha breise
earlier application is encouraged
moltar iarratas luath a dhéanamh
first-time application
cur i bhfeidhm céaduaire
first-time application of IASs as the primary basis of accounting
cur i bhfeidhm céaduaire CCIanna mar phríomhbhonn cuntasaíochta; cur i bhfeidhm céaduaire na gcaighdeán cuntasaíochta idirnáisiúnta mar phríomhbhonn cuntasaíochta
prospective application
cur i bhfeidhm ionchasach
retrospective application
cur i bhfeidhm cúlghabhálach; cur i bhfeidhm siarghabhálach
readmission application
iarratas ar athghlacadh
application for international protection
iarratas ar chosaint idirnáisiúnta
telematic application
feidhmchlár teileamaitice
topical induction application
forchur logánta ionduchtúcháin
application number; candidate number
uimhir iarratais
Secure Information Exchange Network Application; SIENA
an Feidhmchlár Líonra um Malartú Slán Faisnéise; SIENA
application which does not need to be made through a lawyer
iarratas nach gá a dhéanamh trí dhlíodóir
reserve the decision of the application for the final judgment
an cinneadh a fhorchoimeád maidir leis an iarratas ar bhreithiúnas críochnaitheach
application to set aside
iarratas chun imeachtaí a chur ar ceal
systemic administration; systemic application
forchur sistéamach
application to establish paternity
iarratas ar dhearbhú tuismíochta
application to establish maternal parentage
iarratas ar dhearbhú tuismíochta máthartha
A2A; application-to-application mode
mód feidhmchlár-go-feidhmchlár
application for remission of duty; remission application
iarratas ar loghadh dleachta
smartphone app; smartphone application
aip fóin chliste; feidhmchlár fóin chliste
RAP; rules of application
RAP; rialacha maidir le cur i bhfeidhm
general measure; measure of general application
beart ginearálta
Applications and IT Systems Development Unit
An tAonad um Fhorbairt Feidhmchlár agus Córas TF
Workflow Applications Service
An tSeirbhís um Fheidhmchláir an tSreafa Oibre
State responsible for assessing an asylum claim; State responsible for examining an asylum application; State responsible for processing an asylum claim
stát atá freagrach as iarratas ar dhídean a scrúdú; Stát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar thearmann
withdrawal of asylum application
aistarraingt ón bpróiseas tearmainn; iarratas ar thearmann a tharraingt siar
considering an asylum claim; determination of asylum application; examination of an asylum application
iarratas ar dhídean a scrúdú; iarratas maidir le tearmann a scrúdú; scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar thearmann
prioritised or accelerated examination of asylum application
nós imeachta tosaíochta le scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar thearmann
application for asylum; asylum application; asylum claim; asylum request; claim for asylum
iarratas ar thearmann
subsequent application for asylum
iarratas ar dhearbhú ina dhiaidh; iarratas ar thearmann ina dhiaidh
application for international protection
iarratas ar chosaint idirnáisiúnta
claiming asylum; lodging of asylum application; making an application for asylum
iarratas ar stádas dídeanaí a chur isteach; taisceadh iarratas ar thearmann
refusal of asylum application; refusal of refugee status; rejection of asylum application
diúltú d'iarratas ar dhearbhú mar dhídeanaí; diúltú iarratas ar thearmann
inadmissibility of asylum application due to an identical application; refusal of asylum application not constituting a fresh claim
iarratas ar thearmann neamh-inghlactha mar gheall ar iarratas chomhionainn
application for asylum using deception; fraudulent asylum application
iarratas ar thearmann calaoiseach; iarratas calaoiseach ar stádas dídeanaí
inadmissibility of asylum application where another Member State has granted refugee status
iarratas ar thearmann neamh-inghlactha mar gheall ar thearmainn bronnta ag Stát eileiarratas ar thearmann neamh-inghlactha mar gheall ar thearmainn bronnta ag Stát eile
Friends of the Presidency Group (Application of Article 10 of Protocol 36 to the Treaties)
Meitheal Chairde na hUachtaránachta (Airteagal 10 de Phrótacal 36 a ghabhann leis na Conarthaí a chur i bhfeidhm)
International Centre for Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East; SESAME Centre; SESAME laboratory
an Lárionad um Sholas Sincreatróin d'Eolaíocht Thurgnamhach agus Fheidhmeach sa Mheánoirthear; Lárionad SESAME
examination of an application for international protection
scrúdú ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta
withdrawal of an application for international protection
iarratas ar chosaint idirnáisiúnta a tharraingt siar
acceptance rate of asylum applicants; acceptance rate of refugee claims; asylum application acceptance rate; asylum recognition rate; migrant acceptance rate; percentage of accepted asylum applications; proportion of asylum applications accepted; rate of recognition; recognition rate
ráta glactha iarrthóirí tearmainn; ráta glactha na n-iarratas ar thearmann
monitoring the application of EU law
faireachán a dhéanamh ar fhorfheidhmiú dhlí AE
Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion; Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion; PANA Committee; 'Panama Papers' inquiry committee
Coiste fiosrúcháin chun imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe agus ar dhrochriarachán líomhnaithe i bhfeidhmiú dhlí an Aontais i ndáil le sciúradh airgid, le seachaint cánach agus le himghabháil cánach; Coiste Fiosrúcháin maidir le Sciúradh Airgid, le Seachaint Cánach agus le hImghabháil Cánach
Handbook for the processing of visa applications and the modification of issued visas; Visa Code Handbook; Visa Handbook
an Treoirleabhar chun iarratais ar víosaí a phróiseáil agus chun víosaí a eisíodh a mhodhnú; Lámhleabhar ar Víosaí
making an application for international protection
iarratas ar chosaint idirnáisiúnta a dhéanamh
lodging an application for international protection
iarratas ar chosaint idirnáisiúnta a thaisceadh
Conference Committee on the Application of Standards
an Coiste Comhdhála maidir le Caighdeáin a chur i bhFeidhm
Integrated Return Management Application; IRMA; Irregular Migration Management Application
Feidhmchlár Bainistíochta Comhtháite maidir le Filleadh; IRMA
registering an application for international protection
iarratas ar chosaint idirnáisiúnta a chlárú
receiving an application for international protection
iarratas ar chosaint idirnáisiúnta a fháil
high bandwidth application
feidhmchlár ard-bhandaleithid
TÉARMAÍ MÍLEATA
application for adjournment
iarratas ar athráthú (fir1)
application for court martial
iarratas ar armchúirt (fir1)
application for trial
iarratas ar thriail (fir1)
application of fire
feidhmiú lámhaigh (fir)
application practice
cleachtas feidhmlámhaigh (fir1)
application target
targaid feidhmlámhaigh (bain2)
application fire
feidhmlámhach (fir1, gu: feidhmlámhaigh)
form of application
foirm iarratais (bain2)
grounds of an application
forais iarratais (fir)
application practice
cleachtas feidhmlamhaigh (fir1)
application practice with bayonet
cleachtas feidhmlámhaigh le beaignit (fir1)
application practice without bayonet
cleachtas feidhmlámhaigh gan bheaignit (fir1)
system of application of fire
córas feidhmlámhaigh (fir1)
A' has made application for the Forces
tá iarratas istigh ag 'A' ar na Fórsaí
a medal awarded on application made before the 1st January 2004
bonn a dámhadh de dhroim iarratais a rinneadh roimh an 1ú Eanáir, 2004
application for Board of Survey
iarratas ar Bhord Suirbhéireachta
an application for continuance in service
iarratas ar fhanacht ar seirbhís
report in support of application
tuarascáil i dtacaíocht le hiarratas
application of punishments
pionóis a chur i bhfeidhm
endorse application for leave
formhuinigh iarratas ar shaoire
on the application of a soldier
ar iarratas saighdiúra