téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
(financial)
GAús fir1
gu úis
interest on money
ús ar airgead
€300 for 2 years at 10% per annum
€300 ar feadh dhá bhliain de réir 10% sa bhliain
interest at 10%
ús de réir 10%
(benefit)
GAsainleas fir3
gu sainleasa, iol sainleasanna
leas fir3
gu leasa, iol leasanna
It is in your financial interest to do that.
Is é do leas ó thaobh an airgid de é sin a dhéanamh.
(involvement, in holding, area, etc.)
GAleas fir3
gu leasa, iol leasanna
sainleas fir3 dímholta/superseded
gu sainleasa, iol sainleasanna
He has a financial interest in the matter.
Tá leas airgid aige sa chúram.
co-ordination where this is mutual interest of efforts via organisations
comhordú a dhéanamh ar iarrachtaí in aon ábhar leasa fhrithpháirtigh trí mheán eagraíochtaí
services of general economic interest
seirbhísí ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch ginearálta
interest of local authorities in companies
leas na n-údarás áitiúil i gcuideachtaí
Torthaí gaolmhara Related matches
Finance Investment in a foreign money market security with a simultaneous forward sale of the currency denominating that security.
Airgeadas Infheistíocht in urrús margaidh airgid eachtrannaigh agus réamhdhíol comhuaineach an airgeadra ina bhfuil an t-urrús sin ainmnithe.
EAVI is an independent, not-for-profit International association registered in Belgium. Its primary aim is to represent and advance the interests of the European television viewers. EAVI has been created in 2004 by a consortium of media experts with the financial contribution of the European Commission.
GAráta fir4 úis fírinneach ex-post
ai rátaí úis fírinneacha ex-post
Finance Measure of real interest rate after adjusting for inflation in a recent period.
Airgeadas Tomhas den ráta malairte fírinneach tar éis coigeartú do bhoilsciú i dtréimhse go gairid roimhe sin.
He has a financial interest in the matter.
Tá leas airgid aige sa chúram.
It is in your financial interest to do that.
Is é do leas ó thaobh an airgid de é sin a dhéanamh.
GAcóimheas fir3 cumhdaigh ar ús
gu cóimheasa cumhdaigh ar ús
Finance Earnings before interest and taxes, divided by the interest expense.
Airgeadas Tuilleamh roimh ús agus cánacha, roinnte ar an gcostas úis.
Finance Form of foreign exchange control imposed by the US government that required US residents to pay a special tax on any purchase of foreign securities, in effect from 1963-73.
Airgeadas Cineál rialaithe ar mhalairt eachtrach a d'fhorchuir rialtas SAM ar chónaitheoirí i SAM. Éilíodh an cháin speisialta seo ar urrúis eachtracha a ceannaíodh idir 1963-73.
an arrangement involving an export credit agency or an EXIMBANK whereby these make possible the granting of a concessional fixed rate loan to support exporters
teoragán fir1 paireachta de réir rátaí úis dímholta/superseded
gu teoragáin paireachta de réir rátaí úis
Finance Suggestion that the forward rate differs from the spot rate by an amount that reflects the interest differential between two currencies.
Airgeadas An teoiric go léiríonn an difríocht idir an réamhráta agus an spotráta an difreáil úis idir dhá airgeadra.
GAriosca fir4 ráta úis
ai rioscaí ráta úis
Finance Chance that a change in the interest rate will result in a change in the value of a security.
Airgeadas An seans go dtarlóidh athrú i luach urrúis mar thoradh ar athrú sa ráta malairte.
GAbabhtáil bain3 ráta úis
gu babhtála ráta úis
Finance Exchange between two counter parties of fixed rate interest for floating rate interest in the same currency.
Airgeadas Malartú ráta úis seasta ar ráta úis comhlúthach san airgeadra céanna idir dhá fhrithpháirtí.
GAfóirdheontas fir1 úis
gu fóirdheontais úis
Finance Firm's deduction of interest payments on its debt from its earnings before it calculates its tax bill.
Airgeadas An asbhaint íocaíochtaí úis ar a fhiachas óna thuilleamh a dhéanann gnólacht sula n-áirítear an bille cánach.
(c) first registration of ownership of a leasehold interest with absolute, good leasehold or possessory title, by or on behalf of any person other than the original lessee
(c) céadchlárú úinéireachta leasa léasaigh, le teideal iomlán, teideal léasach bailí nó teideal sealbhach, ó dhuine ar bith nó thar cheann duine ar bith seachas an léasaí bunaidh
in the case of a designated apartment complex in respect of which a leasehold interest is assigned to the management company
i gcás mórláithreach árasán ainmnithe a bhfuil leas léasachta sannta don chuideachta bainistíochta ina leith (Acht Uimh. 22 de 2009)
Gluaiseanna breise Auxilliary glossaries
IATE
interest
ús
encumbrance; security interest
eire; leas urrúis
Flemish Bloc; Flemish Interest; Vlaams Belang
Bloc Pléimeannach; Leas na bPléimeannach
declaration of financial interests
dearbhú maidir le leasanna airgeadais
Code of Conduct; Code of Conduct for Members of the European Parliament with respect to financial interests and conflicts of interest
cód iompair
conflict of interest
coimhlint leasa; coinbhleacht leasa
interest-rate contract
conradh ráta úis
interest income
ioncam úis
determinable interest securities; variable yield securities
urrúis toraidh athraithigh
interest group
grúpa leasmhar
CIRR; commercial interest reference rate
ráta tagartha don ús tráchtálach
EEIG; European Economic Interest Grouping
GELE; Grúpáil Eorpach um Leas Eacnamaíoch
CEEP; European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services and Services of General Interest
CEEP; Lárionad Eorpach na bhFostóirí agus na bhFiontar a sholáthraíonn Seirbhísí Poiblí
taxation of savings income; taxation of savings income in the form of interest payments
cánachas ar choigilteas; cánachas ar ioncam ó choigilteas; cánachas ar ioncam ó choigilteas i bhfoirm íocaíochtaí úis
to acquire (interest)
faigh (leas)
contrary to the common interest
bunoscionn leis an leas comhchoiteann
holding; participating interest; participation
rannpháirteachas
claim secured in rem; claim supported by an in rem interest; physical collateral; security in rem; valuable security
urrús luachmhar
interest rate on the Euromarket
ráta úis ar an Eoramhargadh
in the interest of
ar mhaithe le; chun leasa
to grant in the public interest
deonaigh ar mhaithe le leas an phobail; tabhair ar mhaithe le leas an phobail
general interest
leas coiteann; leas ginearálta
beneficial interest (= equitable interest)
leas cothromais; leas tairbhiúil
interest rate on money market; money market rate; rates on the money market
ráta margaidh airgid
interested party
páirtí leasmhar
interest received
ús a fuarthas; ús faighte
matter of common interest
ábhar comhleasa
special interest group (SIG)
grúpa sainleasa
service of general economic interest; SGEI
seirbhís ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne
penalty interest
ús pionósach
in the public interest
ar mhaithe le leas an phobail
contrary to the essential interests of its security
contrártha do leasanna bunúsacha a shlándála
the interests of the court
leas na cúirte
to establish an interest in ...
leas a shuíomh i
forward interest-rate agreement; forward rate agreement; FRA
comhaontú ar réamhráta; FRA
to safeguard (interest)
coimircigh (leas)
to further the interests of ...
leasanna ... a chur ar aghaidh
the interests of all those concerned
leasanna na ndaoine uile i dtrácht
the defence interests of ...
leas um chosaint ...
interested party
páirtí leasmhar
legitimate interest
leas dlisteanach
voicing the interests of workers
friotal a chur ar leas an oibrí; leasanna na n-oibrithe a chur os ard
to safeguard the essential interests of the Community
leas bunúsach an Chomhphobail a choimirciú
the essential interests of the Member State
leasanna bunúsacha an Bhallstáit
accrued interest
ús fabhraithe
interest rate risk
riosca an ráta úis
key interest rate
eochair-ráta úis
call for expressions of interest
glao ar léiriú spéise
PFI; protection of the financial interests of the EU; protection of the financial interests of the European Union
CLA; cosaint leasanna airgeadais AE
important interests in common
comhleasanna tábhachtacha
secondment in the interests of the service
iasacht ar mhaithe le leas na seirbhíse
single-currency interest-rate swap
babhtáil ráta úis in airgeadra aonair
Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the Protection of the European Communities' Financial Interests; Convention on the Protection of the European Communities' Financial Interests; PFI Convention
an Coinbhinsiún arna Dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le Leasanna Airgeadais na gComhphobal Eorpach a Chosaint; Coinbhinsiún PIF
indefeasible interest; right to a reserved share
leas dochloíte
overriding interest
leas sáraitheach
Protocol drawn up on the basis of article K.3 of the Treaty on the European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities' f; Protocol on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities' financial interests
an Prótacal, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialuithe ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint
Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests; Protocol to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests
Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Leasanna Airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint
interest receivable
ús infhaighte; ús isteach
Second Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests
an Dara Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Ariteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint
contrary to the interests of the Union
bunoscionn le leasanna an Aontais; contrártha do leasanna an Aontais
protect and serve its interests
a leasanna a chosaint agus fónamh dóibh
interest rate equalisation
comhionannú ráta úis
Cape Town Convention; Convention on International Interests in Mobile Equipment
an Coinbhinsiún ar Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste; Coinbhinsiún Cape Town
centre of interest; centre of interest of the activities
lárionad leasa
PIE; public-interest entity
eintiteas leasa phoiblí
final rate of interest
ráta deiridh úis
official fixed interest rate financing
maoiniú oifigiúil ag ráta úis seasta
over-riding non-trade related national interest
leas náisiúnta sáraitheach nach mbaineann le trádáil
minimum interest rate
íosráta úis
interest rate adjustment
coigeartú ar an ráta úis
glycerol esters of condensed castor oil fatty acids; polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid; polyglycerol esters of polycondensed fatty acids from castor oil; polyglycerol polyricinoleate
polairicineoláit pholaigliocróil
stock of common interest
stoc éisc leasa choitinn
measure of common interest
beart leasa choitinn
default interest; interest on amounts paid late; interest on arrears; late interest; late payment interest; moratorium interest; moratory interest
ús ar riaráistí
interest rate subsidy; interest rebate; interest subsidy
fóirdheontas úis
fixed borrowing rate; fixed interest rate; fixed rate; fixed rate of interest
ráta seasta úis
floating interest rate; floating rate; variable interest rate; variable rate
ráta comhlúthach
interest rate differential; interest rate spread
difreálach rátaí úis; raon difríochta i rátaí úis; raon rátaí úis
interest-free deposit; non-interest-bearing deposit
taisce neamhúsmhar
EURIBOR; Euribor interest rate; Euribor rate; Euro Interbank Offered Rate
Euribor; Ráta Tairgthe Idirbhainc an euro
interest on commercial debt
ús ar fhiachas tráchtála
net interest margin on average earning assets
glanchorrlach úis ar shocmhainní meántuillimh
interest rate future
todhchaíocht ráta úis
next interest-fixing date
an chéad dáta eile chun ús a shocrú
interest payable
ús amach; ús iníoctha
capital and interest; principal and interest
caipiteal agus ús
long-term interest-rate level
leibhéal fadtéarmach rátaí úis
PCI; project of common interest
tionscadal leasa choitinn
specific regional interests
sainleasanna réigiúnacha
convergence of interest rates
cóineasú rátaí úis
domestic interested party
páirtí leasmhar intíre
legitimate business interests
leasanna dlisteanacha gnó
compensatory interest
ús cúiteach
overriding public interest
leas poiblí sáraitheach
net interest income; net interest revenue
glanioncam úis
of common European interest
ar mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne
competition interests
leas iomaíochta
legal interest
ús dlíthiúil
bank interest
ús bainc
compound interest
ús iolraithe
interest expense
úschostas
interest received
ús a fuarthas; ús faighte
simple interest
ús simplí
discounted present value of interest subsidies; discounted value of interest subsidies
luach lascainithe na bhfóirdheontas úis
capitalised interest expenses
úschostais chaipitlithe
accrued interest and commission
ús fabhraithe agus coimisiún
decline in short-term interest rates
titim i rátaí úis gearrthéarmacha
balance of interest; income from interest business
comhardú an úis
interest rate term structure; term structure of interest rates; yield curve
cuar toraidh
open interest
leas oscailte
association; joint interest; partnership
comhpháirtíocht
natural habitat type of Community interest
cineál gnáthóige nádúrtha ar leas an chomhphobail
conflict of interest; conflict of interests
coinbhleacht leasa
interest rate option
céadrogha ar ráta úis
cap; interest rate cap
caidhp; caidhp ráta úis
floor; interest rate floor
íosráta; íosráta úis
LIBOR; Libor interest rate; LIBOR rate; London Inter-Bank Offered Rate
Ráta Tairgthe Idirbhainc Londan
cross currency interest rate swap
babhtáil ráta úis trasairgeadra
central bank policy rate; central intervention rate; official interest rate
ráta tagartha
forward interest rate
ráta réamh-mhalairte
earnings before interest and tax; earnings before interest and taxes; EBIT
tuilleamh roimh ús agus roimh chánacha
annuity method; compound interest method of depreciation; sinking fund method
modh ús iolraithe an dímheasa
interest rate swap option; swap option; swaption
roghtáil
link by virtue of participating interests
nasc de bhua leas rannpháirteachais
participating interest
leas rannpháirteachais
accrued interest; accumulated interest; AI; broken period interest
ús fabhraithe
interest
ús
special-interest newspaper
nuachtán sainspéise
minority interest; minority participation
leas mionlaigh
interest to be paid under rescheduling arrangements
ús atá le híoc de réir socruithe um athsceidealú
capitalized interest
ús caipitlithe
earnings before interest, tax, depreciation and amortisation; earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation; EBITDA
EBITDA; tuilleamh roimh úis, cánacha, dímheas agus amúchadh
point of interest information
eolas faoi láthair inspéise cois bealaigh
services of general economic interest
seirbhísí ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne; seirbhísí leasa eacnamaíoch i gcoitinne
PIOB; Public Interest Oversight Board
an Bord Maoirseachta um Leas an Phobail; PIOB
Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments; EUSD; Savings Directive; Savings Tax Directive; Savings Taxation Directive
Treoir 2003/48/CE ón gComhairle an 3 Meitheamh 2003 maidir le Cánachas ar Ioncam ó Choigiltis i bhFoirm Íocaíochtaí Úis; Treoir maidir le cáin ar choigilteas
Diversity Europe; Group III; Various Interests Group
Éagsúlacht Eoraip; Grúpa Gníomhaíochtaí Éagsúla; Grúpa III
imperative reason of overriding public interest; imperative requirements; imperative requirements in the general interest; overriding reasons relating to the public interest
ceanglais dianriachtanacha; ceanglais dianriachtanacha ar mhaithe leis an leas ginearálta; cúiseanna dianriachtanacha leasa phoiblí sháraithigh; cúiseanna sáraitheacha a bhaineann leis an leas poiblí
exchange interests
leasanna a mhalartú
net non-interest income
glanioncam neamh-úis
issue-motivated terrorism; single issue terrorism; special interest terrorism; specialized terrorism
sceimhlitheoireacht sainleasa
social services of general interest; SSGI
seirbhísí sóisialta chun leasa cách
Protocol on services of general interest
Prótacal maidir le seirbhísí leasa ghinearálta
pro-rata interest
ús pro rata
Community action programme to promote activities in the field of the protection of the Community's financial interests; Hercule programme
Clár gníomhaíochta Comhphobail chun gníomhaíochtaí i réimse chosaint leasanna airgeadais an Chomhphobail a chur chun cinn; clár Hercule
Community action programme to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the Community; Hercule II programme
clár gníomhaíochta Comhphobail chun gníomhaíochtaí i réimse chosaint leasanna airgeadais an Chomhphobail a chur chun cinn; clár Hercule II
payments of interest and principal
íocaíochtaí úis agus bunairgid
exposure to interest rate risk
neamhchosaint ar riosca an ráta úis
interest level
leibhéal úis
general market interest level
leibhéal spéise ginearálta sa mhargadh; leibhéal suime ginearálta sa mhargadh
interest rate risk position
suíomh maidir le riosca an ráta úis
Register of Interest representatives
Clár na nIonadaithe Leasa
In accordance with point 34 of the Interinstitutional Agreement on better law-making, Member States are encouraged to draw up, for themselves and in the interest of the Union, their own tables, which will, as far as possible, illustrate the correlation be
I gcomhréir le pointe 34 den Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le reachtóireacht níos fearr, moltar do na Ballstáit, ar mhaithe leo féin agus chun leas an Aontais, a gcuid táblaí féin a tharraingt suas, a dhéanfaidh, a mhéid is féidir, an comhghaol idi
non-economic service of general interest
seirbhís leasa ghinearálta nach den gheilleagar í
risk-free interest rate
ráta úis saor ó riosca
specific interest rate risk
sainriosca an ráta úis
crimes affecting the financial interests of the Union
coireanna a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais
carried interest
ús iompartha
accumulated interest
ús carntha
interest cost
costas úis
base interest rate; benchmark interest rate; benchmark rate
bonnráta úis
business combinations - classification either as acquisitions or unitings of interests
comhcheangal gnó - aicmiú mar éadálacha nó aontuithe leasanna
capitalisation of interest
caipitliú úis
capped interest rate
ráta úis caidhpeáilte
collar; interest rate collar
coiléar; coiléar ráta úis
consolidation and equity method – potential voting rights and allocation of ownership interests
modh an chomhdhlúthaithe agus an chothromais – cearta féideartha vótála agus leithdháileadh leasanna úinéireachta
effective interest method
modh an úis ghlain
effective interest rate
glanráta úis; ráta úis glan
equity interests
leasa cothromais; leasanna cothromais
financial reporting of interests in joint ventures
tuairisciú airgeadais ar leasanna i gcomhfhiontair
imputed rate of interest
ráta barúlach úis
insurable interest
leas inárachais
interest cost (for an employee benefit plan)
costas úis (le haghaidh plean sochair fostaithe)
interest rate implicit in a lease
ráta úis atá intuigthe i léas
interest rate strip
STRIP ráta úis
interest rate swap
babhtáil ráta úis
interest-only strip
STRIP úis amháin; ús STRIP agus é sin amháin
interests in joint ventures
leasanna i gcomhfhiontair
leasehold interest
leas léasachta
lessee's incremental borrowing rate of interest
ráta incriminteach iasachta úis an léasaí
majority interest
leas tromlaigh
market rate of interest
ráta úis an mhargaidh
minority interest
leas mionlaigh
observable interest rate
ráta úis inbhraite
observed interest rate
ráta úis breathnaithe
ownership interest
leas úinéireachta
portfolio hedge of interest rate risk
falú punainne um riosca an ráta úis
property interest
leas i maoin
proportionate interest
leas comhréireach
residual interest
leas iarmharach
rights to interests arising from decommissioning, restoration and environmental rehabilitation funds
cearta chun leasa a eascraíonn as cistí a bhaineann le díchoimisiúnú, le hathchóiriú agus le hathshlánú comhshaoil
uniting of interests
aontú leasanna
zero-cost interest rate collar
coiléar ráta úis saor ó chostas
non-controlling interest; non-controlling minority shareholding
leasanna neamh-urlámhais
fraud affecting the financial interests of the Union; fraud affecting the Union's financial interests
calaois lena ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais
interest on pre-financing; pre-financing interest
ús ar réamh-mhaoiniú; ús réamh-mhaoinithe
interest rate on the marginal lending facility; marginal lending facility rate; marginal lending rate
ráta iasachta imeallach
in the interests of the proper conduct of proceedings
ar mhaithe le reáchtáil chuí na n-imeachtaí
overdraft interest
ús ar rótharraingt
investors' interest
ús infheisteoirí
originator's interest
ús tionscnóra
interest-bearing deposit
taisce úsmhar
Permanent Study Group on Services of General Interest
an Buanghrúpa Staidéir um Sheirbhísí Leasa Ghinearálta
interest discount paper
urrús le lascaine úis
judicial protection of incapable adults; safeguarding of interests
coimircíocht daoine atá soghonta
best interests of the child; child's best interests; superior interests of the child; welfare of the child
leas an linbh; leas an pháiste
material net economic interest
leas glan eacnamaíochta ábhartha
actionable indication of interest
léiriú leasa inghníomhaithe
inventory of conflicts of interest
liosta de choimhlintí leasa
invitation to confirm interest
cuireadh chun spéis a dhearbhú
interest rate reset date
dáta athshocraithe ráta úis
deferred interest loan
iasacht úis iarchurtha
European Union's financial interests; financial interests of the European Union; financial interests of the Union; Union's financial interests
leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh
Hercule III; Hercule III programme; programme to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union (Hercule III programme)
clár Hercule III chun gníomhaíochtaí i réimse chosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn; Hercule III
Luxembourg Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Railway Rolling Stock; Luxembourg Rail Protocol; Rail Protocol; Railway Protocol
Prótacal Iarnróid; Prótacal Lucsamburg a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste ar nithe a bhaineann go sonrach le Cúrsaí Rothstoc Iarnróid
basic risk-free interest rate term structure
bunstruchtúr téarma agus rátaí úis atá saor ó riosca
criminal offence affecting the EU’s financial interests
coir choiriúla le tionchar aici ar leasanna airgeadais an AE
protection of public interest
cosaint leas an phobail
important project of common European interest; IPCEI
IPCEI; tionscadal tábhachtach ar mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne
Nauru Agreement; Nauru Agreement Concerning Cooperation in the Management of Fisheries of Common Interest
Comhaontú Nárú; Comhaontú Narú maidir le Comhar i mBainistiú Iascach Leasa Choitinn
SoI; subject of interest
duine inspéise
notional interest deduction
asbhaint úis bharúlaigh
well-defined objective of common interest
cuspóir dea-shainithe leasa chomhchoitinn
interest limitation
riail maidir le teorannú úis
default interest charged to the budget
ús mainneachtana arna mhuirearú ar an mbuiséad
I+R Directive; Interest and Royalties Directive; IRD
an Treoir maidir le hÚs agus Ríchíosanna
EIRD; euro interest rate derivative
díorthach ráta úis in euro
corridor; interest rate corridor
conair; conair ráta úis
best interests of the child principle
prionsabal leas an linbh
interest representative
ionadaí sainleasa
TÉARMAÍ MÍLEATA
disinterested
neamhchlaonta (a3)
beneficial interest
leas tairbheach (fir3)
interest
leas (fir3, gu: leasa)
interest
spéis (bain2, gu: spéise)
interest
suim (bain2, gu: suime, ai: suimeanna, gi: suimeanna)
interest
ús (fir1, gu: úis)
in the interests of the Service
ar mhaithe le leas na Seirbhíse (fr.r.)
in the public interest
ar mhaithe le leas an phobail (fir3)
simple interest
ús simplí (fir1, gu: úis shimplí)
in a disinterested way
ní mar mhaithe leis féin a bhí sé
he has a great interest in hurling
tá suim mhór san iomáint aige
on the grounds that the relinquishment of his commission is in the interests of the Service
ar an bhfóras gurb é leas na Seirbhíse é a scaradh lena choimisiún
maintain interest
coimeád suim
maintain interest
cothaigh suim
rouse and maintain the interest of the men
múscail agus coimeád beo suim na bhfear
interest in those under instruction
suim iontusan atá faoi theagasc