téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
Torthaí gaolmhara Related matches
makes or concurs in making therein an entry which is or may be misleading, false or deceptive in a material particular
iontráil atá nó a d’fhéadfadh a bheith míthreorach, bréagach nó meabhlach i bponc ábhartha a chur ann nó aontú leis an gcéanna a chur ann [Uimh. 50 de 2001]
Gluaiseanna breise Auxilliary glossaries
IATE
materials and supplies
ábhair agus soláthairtí
material loss; tangible loss
caillteanas ábhartha; caillteanas inláimhsithe
non-originating material
ábhar neamhthionscnaimh
certified material; certified plant propagating material
ábhar deimhnithe
child pornography; child sexual abuse material; CSAM
pornagrafaíocht leanaí
child-pornography material
ábhar pornagrafaíochta leanaí; ábhar pornagrafaíochta maidir le leanaí
starting material
ábhar tosaigh
SSAC; state system of accounting for and control of nuclear material
SSAC; Státchóras um Ábhar Núicléach a Chuntas agus a Rialú
anti-<I>matériel</I> weapon; anti-material weapon
arm fritrealaimh
material reception conditions
coinníollacha ábhartha glactha
materiality level; materiality limit; materiality threshold
tairseach ábharthachta; tairseach na hábharthachta
material
ábhartha
materiality
ábharthacht
packaging; packing material
pacáistíocht
vegetative propagation material; vegetative reproductive material
ábhar iomadaithe fásúil
Special Fissile Materials Financial Account
Cuntas Airgeadais ar Ábhair Inscoilte Speisialta
dematerialisation of securities
dí-ábharú urrús
special fissile material
ábhair inscoilte speisialta
competence in relation to the subject matter; jurisdiction <I>ratione materiae</I>; jurisdiction in relation to the subject matter; jurisdiction related to subject matter; material competence; subject-matter competence; subject-matter jurisdiction
dlínse ábhair; dlínse ratione materiae
Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials; Florence Agreement
an Comhaontú maidir le hábhair oideachasúla, eolaíocha agus chultúrtha a allmhairiú; Comhaontú Fhlórans
essential validity; material validity; substantive validity
bailíocht ábhartha
Nairobi Protocol; Protocol to the Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials
Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú maidir le hÁbhair Oideachais, Eolaíochta agus Cultúir a Allmhairiú; Prótacal Nairobi
International Convention to Facilitate the Importation of Commercial Samples and Advertising Material
an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le hAllmhairiú Samplaí Tráchtála agus Ábhair Fógraíochta a Éascú
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material; Convention on the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities; CPPNM; CPPNMNF
an Coinbhinsiún maidir le Cosaint Fhisiceach Ábhair Núicléach; an Coinbhinsiún maidir le Cosaint Fhisiceach Ábhair Núicléach agus Saoráidí Núicléacha
Customs Convention on the Temporary Importation of Pedagogic Material
an Coinbhinsiún Custaim maidir le hAllmhairiú Sealadach Ábhair Oideolaíoch
Customs Convention concerning Welfare Material for Seafarers
an Coinbhinsiún Custaim maidir le hÁbhar Leasa do Mharaithe
CMF; fissile materials accounting
CMF; cuntasaíocht ar ábhair inscoilte
feedstock; raw material
amhábhar
Convention relating to Civil Liability in the field of Maritime Carriage of Nuclear Material
an Coinbhinsiún maidir le Dliteanas Sibhialta i dtaca le hÁbhar Núicléach a Iompar ar Muir
Management and Co-ordination Advisory Committee on Nuclear Fission Energy: Reactors and Safety, Control of Fissile Materials
Coiste Comhairleach Bainistíochta agus Comhordúcháin um Fhuinneamh Eamhnach Núicléach: Imoibreoirí agus Sábháilteacht, Rialú Ábhar Inscoilte; Coiste Comhairleach maidir le Bainistíocht agus Comhordúchán um Fhuinneamh Eamhnach Núicléach: Imoibreoirí agus Sábháilteacht, Rialú Ábhar Inscoilte
materialisation of the risk
teacht ann don riosca
construction materials
ábhar foirgníochta
plastic materials and articles
earraí agus ábhair déanta as plaisteach
non-material damage; non-pecuniary loss
caillteanas neamhairgid
fissile material
ábhar ineamhnaithe; ábhar inscoilte
Agreement for Facilitating the International Circulation of Visual and Auditory Materials of an Educational, Scientific and Cultural Character
an Comhaontú maidir le Cúrsaíocht Idirnáisiúnta a Éascú d''Ábhair Amhairc agus Éisteachta de Chineál Oideachasúil, Eolaíoch nó Cultúrtha
insulators of any material
inslitheoirí d'aon ábhar
railway and tramway track construction material of iron or steel
ábhar déanta iarnróid agus trambhealaigh, d'iarann nó de chruach; ábhar tógála iarnróid agus trambhealaigh, d'iarann nó de chruach
high-purity nuclear materials
ábhar núicléach ardíonachta
materials-testing reactor
imoibreoir tástála ábhar
transport of highly radio-active material
ábhar ard-radaighníomhach a iompar
implements of war; war material
ábhair chogaidh
specialised materials and equipment
sainábhair agus saintrealamh
syringes of plastic materials
steallairí d'ábhair phlaisteacha shaorga
roughly shaped carving material
ábhar sníodóireachta garbhchumtha
IAM; Institute for Advanced Materials
an Institiúid um Ardábhair; IAM
book-entry security; dematerialised security; uncertificated security
urrús i gcuntais reatha; urrús neamhdheimhnithe
material field of application; material scope; scope in relation to subject matter; scope ratione materiae; substantive scope
raon feidhme ábhartha; raon feidhme substainteach
the maximum value of non-originating materials
uasluach na n-ábhar neamhthionscnaimh
Working Party on Agricultural Questions (Seeds and Propagating Material)
an Mheitheal um Cheisteanna Talmhaíochta (Síolta agus Ábhar Iomadaitheach)
illicit trafficking in nuclear or radioactive materials; trafficking in nuclear and radioactive substances
gáinneáil substaintí núicléacha agus radaighníomhacha
Institute for Reference Materials and Measurements; IRMM
an Institiúid Ábhar Tagartha agus Tomhas; IRMM
feed materials
ábhair bheatha
fissile material cut-off treaty; FMCT; treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices
an conradh um ábhar inscoilte a thoirmeasc; Conradh lena gcuirfear toirmeasc ar tháirgeadh ábhar inscoilte le haghaidh airm núicléacha nó feistí pléascacha núicléacha eile; FMCT
fertile material
bunábhar méith
dematerialisation
dí-ábharú; dí-ábharú urrús
CIFTA; Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives and Other Related Materials
an Coinbhinsiún Idir-Mheiriceánach i gcoinne déantúsaíocht neamhdhleathach agus gáinneáil arm tine, armlón, pléascán, agus ábhar gaolmhar
Working Party on Plant Health (Propagating and Planting Materials)
an Mheitheal um Fholláine Plandaí (Ábhair Iomadaitheacha agus Ábhair a Chuirtear); an Mheitheal um Shláinte Plandaí (Ábhair Iomadaitheacha agus Ábhair a Chuirtear)
Telecommunications Electronics Material Protected from Emanating Spurious Transmission; TEMPEST
TEMPEST
classified material
ábhar rúnaicmithe
10 Plus 10 Over 10 Program; G8 Global Partnership; Global Partnership against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction; GP
an Chomhpháirtíocht Dhomhanda G8; an Chomhpháirtíocht Dhomhanda i gcoinne Leathadh Arm agus Ábhar Ollscriosta; an Chomhpháirtíocht Dhomhanda in aghaidh Leathadh Arm agus Ábhar Ollscriosta
raw material
amhábhar
raw material data sheet
bileog sonraí amhábhair
materiality
ábharthacht
materials and articles
ábhair agus nithe
contrast material; contrast medium; radiocontrast agent; radiographic contrast agent
ábhar codarsnachta radagrafaí
genetic material
ábhar géiniteach
advanced material
ardábhar
nanomaterial
nana-ábhar
carbonaceous material
ábhar carbónúil
Project for international scientific and technical collaboration on advanced materials and standards; VAMAS
tionscadal le haghaidh comharaíocht eolaíoch agus teicniúil idirnáisiúnta maidir le hábhair shárfhorbartha agus caighdeáin
bill of materials; BOM
liosta ábhar
plastic material
ábhar plaisteach
intelligent material; smart material
ábhar cliste
commodity price; raw material price
praghas tráchtearraí
material subsidiary
fochuideachta shuntasach
NM; nuclear material
ábhar núicléach
material change
athrú ábhartha
material influence; significant influence
tionchar suntasach
materiality
ábharthacht
material issue note
nóta ar fhágáil an tsiopa; nóta eisiúna bunábhair
material consumption
tomhaltas ábhar
material price variance
praghasathraitheas na n-ábhar
material usage variance
athraitheas chainníochtaí na n-ábhar a thomhlaítear
ligno-cellulosic material
ábhar ligniceallalóis
material safety data sheet; MSDS; safety data sheet; SDS
bileog sonraí sábháilteachta
acoustic material
ábhar fuaimiúil; fuaimábhar
biomedical materials
ábhar bithleighis
exotic materials
ábhar andúchasach
magnet materials
ábhair mhaignéid
material area
achar éadaigh
fresh material; virgin material
óghábhar
lashing; lashing material
ceangal
granular material
ábhar gráinneach
loose ground; movable material
talamh scaoilte
material defect
fabht san ábhar
radioactive material
ábhar radaighníomhach
parent material
máthairábhar
soil amendment; soil improvement material; soil improver
feabhsaitheoir ithreach
demonstration material restitution; floorsamples return obligation
ábhar taispeána a chur ar ais sa riocht ina raibh sé; ábhar taispeántais a chur ar ais; aischur ábhair taispeána; aischur ábhar taispeántais; an oibleagáid samplaí urláir a chur ar ais
flux; flux material
ábhar flosca; flosc
secondary raw material
amhábhar tánaisteach
flux; flux material
ábhar flosca; flosc
plant propagating material; propagating material
ábhar iomadaithe
pre-basic material
réamh-bhunábhar
basic material
búnabhar
unsealed radioactive material; unsealed source
foinse neamhshéalaithe
consumable materials
ábhar intomhalta
expenditure in kind; expenditure on material
caiteachas ar ábhar; caiteachas comhchineáil
building material
ábhar tógála
raw materials; raw materials and supplies; raw materials for further manufacturing
amhábhair
expenditure on material; material costs
costas ábhar
ductile material
ábhar insínte
list of materials
liosta ábhar
embodied labor; embodied labour; materialised labour; materialized labor; materialized labour; past labor; past labour
coibhéis saothair chorpraithe; saothar corpraithe iomlán; saothar indíreach
forest reproductive material; FRM
ábhar atáirgthe foraoiseachta; ábhar atáirgthe foraoisí
direct material; raw material
amhábhar
damage to property; damage to tangible property; material damage; property damage; tangible damage
damáiste do mhaoin
low-grade goods; low-grade materials
ábhair de ghrád íseal; earraí de ghrád íseal
energy source; energy source material; source of energy
foinse fuinnimh
brake facing; brake lining; friction lining; friction material; lining
fásáil coscáin; líneáil coscáin
soil material
ábhar ithreach
packing; packing material
pacáil
specified risk material; SRM
ábhar priacail shonraithe; APS
hazardous material incident response; HAZMAT incident response
freagairt ar theagmhais ábhair ghuaisigh
hazardous material information system
córas faisnéise maidir le hábhar guaiseach
hazardous goods incident notification; hazardous materials and incident notification; hazardous materials incident notification
fógairt teagmhas i ndáil le hábhar guaiseach
recyclate; recycled material
ábhar athchúrsáilte
material injury
díobháil ábhartha
materiality principle
prionsabal na hábharthachta
nuclear materials
ábhair núicléacha
material balance area
limistéar cothromaíochta maise; limistéar maischothromaíochta
material unaccounted for; MUF
ábhar gan tásc
immaterial
neamhábhartha
material deprivation
díth ábhartha; díth maoine
immaterial portfolio
punann neamhábhartha
material positive correlation
comhghaol deimhneach ábhartha; comhghaolmhaireacht dheimhneach ábhartha
CEF; Panel on food contact materials and enzymes and processing aids; Panel on food contact materials, enzymes, flavourings and processing aids; Scientific Panel on food contact materials, enzymes, flavourings, and processing aids
an Painéal Eolaíoch ar ábhair a bhíonn i dtadhall le bia, einsímí, blastáin agus áiseanna próiseála
mass balance; material balance
cothromaíocht maise; maischothromaíocht
seed material
ábhar síl
biocompatible material; biomaterial; bio-material
bithábhar
energetic material
ábhar fuinneamhachais
engineered nanomaterial; ENM; manufactured nanomaterial
ENM; nana-ábhar monaraithe
pyrophoric material; pyrophoric substance
substaint phireafórach
composite material
ábhar comhchodach
glazing material
ábhar gloiniúcháin
plastic glazing; plastic glazing material; plastic glazing pane
ábhar gloiniúcháin plaisteach; gloiniú plaisteach; pána gloiniúcháin plaisteach
safety glazing; safety glazing material
ábhar gloiniú sábháilteachta
safety-glass pane faced with plastics material
pána gloine sábháilteachta le fásáil ábhair plaistigh
autolysed material
ábhar uathalaite
multilayer; multilayer material
ábhar ilsraitheanna; ilsraitheanna
multi-material multi-layer
il-ábhar ilsrathach
nanoform; nanomaterial form
foirm nana-ábhair; nanafhoirm
FCM; food contact material; material intended to come into contact with food
ábhar teagmhála bia
material adjustments
coigeartuithe suntasacha
material error
earráid ábhartha
material omissions
easnaimh ábhartha
lysed material
ábhar lísithe
Keep/Store away from clothing/…/combustible materials.
Coimeád/Stóráil glan ar éadaí/…/ábhair indóite.
Absorb spillage to prevent material damage.
Ionsúigh doirteadh chun damáiste d’ábhar a chosc.
Store away from other materials.
Stóráil glan ar ábhair eile.
fungible materials
ábhair idirmhalartacha
SMM; sustainable materials management
bainistíocht ábhar inbhuanaithe
materials management
bainistíocht ábhar
critical raw material
amhábhar criticiúil
waste-derived material
ábhar dramhaíldíorthaithe
Ad-hoc Working Group on defining Critical Raw Materials
an Mheitheal ad hoc um Amhábhair Chriticiúla a shainiú
key raw material
eochairamhábhar
material forgiveness
cealú ábhartha
corium; FCM; fuel containing material; lava-like fuel containing material; LFCM
cóiriam
Raw Materials Initiative
An Tionscnamh Amhábhar
material net economic interest
leas glan eacnamaíochta ábhartha
material risk-taker
glacadóir rioscaí ábhartha
material by design
ábhar deartha de réir cuspóra
architectured material
ábhar hibrideach
Material Reserves Agency
an Ghníomhaireacht Chúltaca Bunábhar
material footprint
lorg amhábhair
permanent material
buanábhar
Group Assessing Already Registered Nanomaterials
grúpa atá i mbun measúnú nana-ábhar atá cláraithe cheana féin
Nanomaterials Working Group
Meitheal um Nana-Ábhair
OECD Working Party on Manufactured Nanomaterials; WPMN
Meitheal an ECFE um Nana-Ábhair Mhonaraithe
plant propagating material; plant reproductive material; PRM; propagating material
ábhar atáirgthe plandaí; ábhar iomadaithe
standard material
gnáthábhar plandaí atáirgthe
basic forest material; basic forest reproductive material
bunábhar foraoise
micro-propagated material
ábhar micriomadaithe
material flow accounting; material flow analysis; MFA
anailís ar shreabhadh ábhar; MFA
individually-priced service; service provided on a time and materials basis; T&M service; time and materials service
seirbhísí arna soláthar ar bhonn costas plus
book-entry form; dematerialised form
foirm cuntais reatha
severe material deprivation; SMD
géardhíth ábhartha
Material factors to substantiate the asylum claim; Reasons for making an asylum claim
forais ar a bhfuil iarratas ar thearmann bunaithe; forais iarratais ar thearmann
raw materials productivity
táirgiúlacht amhábhar
press material
ábhar don phreas
material currency
airgeadra ábharach
oxidic material; oxidic raw material; oxidic stream
ábhar ocsaíde
European innovation partnership on raw materials
an Chomhpháirtíocht Eorpach Nuálaíochta maidir le hamhábhair
liming material
ábhar aolta
component material
ábhar comhpháirteach
component material category
catagóir d'ábhar comhpháirteach
dredge material; dredge sludge; dredge spoil; dredging sludge
cartadh dreideála
material misstatement
míráiteas ábhartha
basic material assistance
cúnamh ábhartha bunúsach
material error; material mistake
botún ábhartha; earráid ábhartha
TÉARMAÍ MÍLEATA
bomb material
ábhar buama (fir1)
braiding material
ábhar bréadaireachta (fir1)
classified material
ábhar aicmithe (fir1)
combustible material
ábhar indóite (fir1)
comparatively thin material
ábhar measartha tanaí (fir1)
disruptive pattern material
ábhar le patrún measctha (fir1)
fibrous material
ábhar snáithíneach (fir1)
material fact
fíoras ábhartha (fir1)
fissionable material
ábhar imscoilte (fir1)
flammable material
ábhar inlasta (fir1)
flammable material
ábhar lasúil (fir1)
inflammable material
ábhar inlasta (fir1)
inflammable material
ábhar lasúil (fir1)
gaseous material
ábhar gásach (fir1)
gritty material
ábhar greanach (fir1)
immaterial
gan tábhacht (fr.r.)
immaterial
neamhábhartha (a3)
live material [Grenade Training]
ábhar beo (fir1)
cleaning material
ábhar glanta (fir1)
organic material
bunábhar orgánach (fir1)
maintenance material
ábhar cothabhála (fir1)
solid material
ábhar tathagach (fir1)
material for a reply
ábhar freagra (fir1)
disruptive pattern material
ábhar le patrún measctha (fir1)
disruptive pattern material
APM (gior)
salvaged material
ábhar tarrtháilte (fir1)
material strength
neart ábhartha (fir1)
sketching material
ábhar léiríneachta (fir1)
material
ábhar (fir1, gu: ábhair, ai: ábhair, gi: ábhar)
raw material
bunábhar (fir1, gu: bunábhair, ai: bunábhair, gi: bunábhar)
draft the material
dréacht a dhéanamh den ábhar
obtain material
faigh ábhar