téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
(allocate somebody punishment)
gearr br
abr gearradh, aidbhr gearrtha
daor br
abr daoradh, aidbhr daortha
(Pionós a ghearradh ar dhuine)
To allocate a punishment to a person convicted of a crime.
Pionós a ghearradh ar dhuine a fuarthas ciontach as coir.
A person who disobeys this order may be arrested without warrant by a member of the Garda Síochána, and on conviction for a first offence, may be fined £200 or sentenced to six months imprisonment, or be both fined and imprisoned.
Duine nach ndéanfaidh de réir an ordaithe seo féadfaidh comhalta den Gharda Síochána é a ghabháil gan barántas, agus ar é a chiontú sa chéad chion féadfar fíneáil £200 nó príosúnacht sé mhí, nó fíneáil agus príosúnacht le chéile, a ghearradh air. FOINSE: I.R. 1981
and is sentenced to penal servitude, or to any term of imprisonment with hard labour, or exceeding twelve months,
agus go ndéanfar pianseirbhís, nó aon téarma príosúnachta mar aon le daorobair nó téarma príosúnachta is faide ná dhá mhí dhéag a chur air FOINSE: I.R. 1980
A pension awarded under this Scheme shall cease to be payable if the pensioner is convicted on indictment of any offence, and is sentenced to penal servitude
Scoirfidh pinsean arna dhámhachtain faoin Scéim seo de bheith iníoctha má chiontaítear an pinsinéir ar díotáil in aon chion agus go ndaortar chun pianseirbhíse é FOINSE: I.R. 1980
(judicial punishment)
GApianbhreith bain2
gu pianbhreithe, iol pianbhreitheanna
(pionós breithiúnach)
The punishment imposed on a person convicted of a crime
An pionós a ghearrtar ar dhuine arna chointiú i gcion
Where by order the execution of a sentence of imprisonment has been conditionally suspended
Más rud é go mbeidh forghníomhú pianbhreithe príosúnachta curtha ar fionraí go coinníollach, le hordú FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Torthaí gaolmhara Related matches
GAcoibhéis bain2 abairtí oscailte
gu coibhéise abairtí oscailte, ai coibhéisí abairtí oscailte
Mathematics » Logic & Set Theory Two open sentences are said to be equivalent if and only if their truth sets are identical.
Matamaitic » Loighic & Tacartheoiric Deirtear go bhfuil dhá abairt oscailte coibhéiseach más gá agus más leor a dtacair fhírinne a bheith comhionann.
GAabairt bain2 oscailte
gu abairte oscailte, ai abairtí oscailte
Mathematics » Logic & Set Theory An open sentence is a statement which contains a variable and which becomes a proposition when an element of the universal set is substituted for this variable. If the variable occurs more than once in the open sentence, the same element of the universal set must be substituted for it at each occurance.
Matamaitic » Loighic & Tacartheoiric Is ionann abairt oscailte agus ráiteas ina bhfuil athróg agus a ndéantar tairiscint de nuair a chuirtear ball den uilethacar in ionad na hathróige sin. Má tharlaíonn an athróg níos mó ná uair amháin san abairt oscailte, ní mór an ball céanna den uilethacar a chur ina hionad gach uair.
GAtacar fir1 fírinne abairte oscailte
gu tacair fírinne abairte oscailte
Mathematics » Logic & Set Theory The truth set of an open sentence is the set of all those elements of the universal set whose substitution in the open sentence results in true propositions.
Matamaitic » Loighic & Tacartheoiric Is ionann tacar fírinne abairte oscailte agus tacar na n-eilimintí sin go léir den uilethacar a dtarlaíonn tairiscintí fíora de bharr iad a chur in ionad na hathróige san abairt oscailte.
Gluaiseanna breise Auxilliary glossaries
IATE
custodial penalty; custodial sanction; custodial sentence; deprivation of liberty; imprisonment; incarceration
príosúnacht
mandatory sentence
pianbhreith shainordaitheach
Agreement on the Application between the Member States of the European Communities of the Council of Europe Convention on the Transfer of Sentenced Persons
an Comhaontú maidir le Cur i bhFeidhm Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le hAistriú Daoine faoi Phianbhreith idir Ballstáit na gComhphobal Eorpach
suspension of enforcement of a sentence
fógairt pianbhreithe a iarchur
European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally Released Offenders
an Coinbhinsiún Eorpach maidir le Maoirseacht ar Chiontóirí atá faoi Phianbhreith go Coinníollach nó a Scaoileadh Saor go Coinníollach
Convention on the Transfer of Sentenced Persons
an Coinbhinsiún maidir le hAistriú Daoine faoi Phianbhreith
decision which has become final; final decision; judgment which has become final; judgment which has entered into force; judgment which has obtained the force of "res judicata"; judgment which has the force of "res judicata"; judgment which is res judicata; sentence having obtained the force of "res judicata"
breithiúnas a bhfuil éifeacht res judicata leis
custodial sentence; deprivation of liberty; penalty involving deprivation of liberty
cailleadh saoirse
Convention between the Member States of the European Communities on the Enforcement of Foreign Criminal Sentences
an Coinbhinsiún idir Bhallstáit na gComhphobal Eorpach um fhorghníomhú pianbhreitheanna coiriúla coigríche
foreign criminal sentence
pianbhreith choiriúil choigríche
Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons
Prótacal breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le hAistriú Daoine faoi Phianbhreith
Extinguishment of a sentence by limitation
pianbhreith a mhúchadh de bharr teorannú; pianbhreith a mhúchadh trí theorannú
deferral of delivery of a sentence
fógairt pianbhreithe a iarchur
scale of sentences
scála pianbhreitheanna
negotiated plea; plea agreement; plea bargain; plea bargaining; sentence bargain
margáil pléadála
discretionary sentence
pianbhreith lánroghnach
prison sentence
téarma príosúnachta
transfer of sentenced persons
aistriú daoine faoi phianbhreith
community sentence; community service
pianbhreith seirbhíse pobail; seirbhís pobail
TÉARMAÍ MÍLEATA
uncommuted sentence
pianbhreith neamh-ionmhalairtithe (bain2)
sentence imposed by a military court
pianbhreith arna gearradh ag cúirt mhíleata (bain2)
restriction on sentences
srian le pianbhreitheanna (fir1)
sentence by the Civil Power
pianbhreith ón Chumhacht Shibhialta (bain2)
commuted sentence
pianbhreith iomalairtithe (bain2)
uncommuted sentence
pianbhreith neamhiomalairtithe (bain2)
sentence of court martial
pianbhreith armchúirte (bain2)
sentence of imprisonment or detention
pianbhreith phriosúnachta nó choinneála (bain2)
sentenced prisoner
priosúnach faoi phianbhreith (fir1)
commute a sentence
iomalartaigh pianbhreith (br)
undergo a sentence
fulaing pianbhreith (br)
revise a sentence
athscrúdaigh pianbhreith (br)
dismissal by sentence of a court martial
dífhostú trí phianbhreith armchúirte
mitigation or partial mitigation of a sentence
maolú nó páirtmhaolú pianbhreithe
in pursuance of a sentence imposed by a Court-martial
de bhun pianbhreithe Armchúirte
ante-date a sentence of detention
réamhdhátaigh pianbhreith choinneála
promulgation of the sentence passed on them
fógair na pianbhreithe a cuireadh orthu
sentence 'A' to be dismissed from the Service
dífhostú as an tSeírbhís a chur de phianbhreith ar 'A'
sentence the accused to be severely reprimanded
cuir dianiomardú de phianbhreith ar an gcúisí
the authority confirming the findings and sentence of a Court-Martial
an t-údarás a dhaingníonn cinnte agus pianbhreith Armchúirte