téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
ENclaim v
(contend, maintain)
GAmaígh br
abr maíomh, aidbhr maíte
He claimed that I was indebted to him.
Mhaígh sé go raibh fiacha aige orm.
ENstate s
(Physical sciences)
GAstaid bain2
gu staide, iol staideanna
(Eolaíochtaí Fisiceacha)
ENstate v
(express)
GAluaigh br
abr lua, aidbhr luaite
That condition was expressly stated.
Luadh an coinníoll sin go sainráite.
Luadh an coinníoll sin go cinnte.
ENstate v
(specify)
GAsonraigh br
abr sonrú, aidbhr sonraithe
x states a case
sonraíonn x cás
ENstate v
(DECLARE SOMETHING WITH FORCE OF LAW)
GAabair br
abr , aidbhr ráite
(ii) a certificate stating that the person concerned is lawfully pursuing the activities in question in the Member State where he is established, and
(ii) deimhniú á rá go bhfuil an duine lena mbaineann ag gabháil go dlíthiúil do na gníomhaíochtaí i gceist sa Bhallstát a bhfuil sé bunaithe ann, agus FOINSE: I.R. 1980
Torthaí gaolmhara Related matches
The submission of a question or questions on a point or points of law to a higher court for adjudication
Aighniú ceiste nó ceisteanna ar phointe dlí nó ar phointí dlí le haghaidh rialú ó chúirt níos uachtaraí
"appeal" includes an appeal by way of case stated
folaíonn "achomharc" achomharc ar mhodh cáis shonraithe [Uimhir 12 de 2002]
CONSULTATIVE CASE STATED
CÁS SONRAITHE SAINCHOMHAIRLEACH FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
GAballstát fir1
gu ballstáit, ai ballstáit, gi ballstát
authorisations of member states visited
údaruithe na mballstát ar tugadh
Gluaiseanna breise Auxilliary glossaries
IATE
competence of the Member States
inniúlacht na mBallstát
Member States of the European Union
Ballstáit an Aontais Eorpaigh
regional government; state government
státrialtas
mortgage on immovable property; mortgage on real estate; mortgage on real property
morgáiste ar réadmhaoin
testate estate
eastát tiomnach
interim financial statement
ráiteas airgeadais eatramhach
stated capital
caipiteal luaite
Standing Committee of the EFTA States
Buanchoiste na Stát CSTE
explanatory statement
ráiteas míniúcháin
personal statement
ráiteas pearsanta
Statement of Madrid concerning Doctors, Ethics and Torture
Ráiteas Mhaidrid maidir le Dochtúirí, Eitic agus Céasadh
state-sponsored violence
foréigean stát-tionscanta
Court of Justice of the EFTA States; EFTA Court; EFTA Court of Justice
Cúirt Bhreithiúnais Stáit CSTE
flowering of the culture of the Member States; flowering of the cultures of the Member States
borradh chultúir na mBallstát
SLORC; SPDC; State Law and Order Restoration Council; State Peace and Development Council
an Chomhairle Stáit um Athbhunú an Oird Phoiblí; an Chomhairle Stáit um Shíocháin agus um Fhorbraíocht; SLORC; SPDC
horizontal State aid
Státchabhair chothrománach
failure by a State to fulfil obligations; failure of a Member State to fulfil obligations
mainneachtain bhallstáit ina chuid oibleagáidí a chomhlíonadh; mainneachtain stáit ina chuid oibleagáidí a chomhlíonadh
General Commission for Refugees and Stateless Persons
an Coimisiún Ginearálta um Dhídeanaithe agus um Dhaoine gan Stát
French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons; OFPRA
an Oifig Fhrancach chun Dídeanaithe agus Daoine gan stát a Chosaint; an Oifig Fhrancach um Chosaint Dídeanaithe agus Daoine gan stát
SSAC; state system of accounting for and control of nuclear material
SSAC; Státchóras um Ábhar Núicléach a Chuntas agus a Rialú
estate of the deceased; net estate
eastát
State Provincial Office
Oifig Chúige an Stáit
Minister of State
Aire Stáit
commercial real estate market
margadh an eastáit réadaigh tráchtala; margadh i dtaca le heastát réadach tráchtálach
Assembly of Heads of State and Government
Tionól na gCeann Stáit agus Rialtais
Organisation of Ibero-American States for Education, Science and Culture
Eagraíocht na Stát Ibéir-Mheiriceánach um Oideachas, um Eolaíocht agus um Chultúr
SOTEU; State of the Union; State of the Union address
Aitheasc ar Staid an Aontais Eorpaigh; Staid an Aontais
housing bubble; property bubble; real estate bubble
boilgeog tithíochta
COO; country of origin; state of origin
Stát tionscnaimh
Convention Abolishing the Legalisation of Documents in the Member States of the European Communities
an Coinbhinsiún maidir le deireadh a chur le dlisteanú doiciméad i mBallstáit na gComhphobal Eorpach
Agreement on the Application between the Member States of the European Communities of the Council of Europe Convention on the Transfer of Sentenced Persons
an Comhaontú maidir le Cur i bhFeidhm Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le hAistriú Daoine faoi Phianbhreith idir Ballstáit na gComhphobal Eorpach
Convention between the Member States of the European Communities on Double Jeopardy
an Coinbhinsiún idir Ballstáit na gComhphobal Eorpach maidir le Contúirt Dhúbailte
Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organisations or between International Organisations
Coinbhinsiún Vín maidir le Dlí na gConarthaí idir Stáit agus Eagraíochtaí Idirnáisiúnta nó idir Eagraíochtaí Idirnáisiúnta
death duty; estate duty; inheritance tax
cáin oidhreachta
estate; estate of a deceased person; estate of the deceased
eastát; eastát duine éagtha
industrial estate
eastát tionsclaíoch
ab intestato; intestate
díthiomnach; díthiomnóir
pension deferral; state pension deferral
pinsean iarchurtha; pinsean stáit iarchurtha
progress of the proceedings; state of discussions; state of play; state of work
staid na himeartha; staid na hoibre
range state
Stát raoin
real estate investment
infheistíocht eastáit réadaigh
receiving State; the State to which they are accredited
an Stát glacaidh
accrediting State; sending State
an Stát creidiúnúcháin
consolidated financial statement
ráiteas comhdhlúite airgeadais
acceding country; acceding state
stát aontach
Cooperation Agreement between the European Economic Community, of the one part, and the countries parties to the Charter of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (the State of the United Arab Emirates, the State of Bahrain, the Kingdom o
an Comhaontú maidir le comhar idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, de pháirt, agus na tíortha ar páirtithe iad i gCairt na Comhairle um Chomhar idir Stáit Arabacha na Murascaille (Stát Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, Stát Bhairéin, Ríocht na hAraibe
United States dollar; US dollar; US$; USD
$; dollar; dollar na Stát Aontaithe; USD
Charter of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Cairt na Comhairle um Chomhar idir Stáit Arabacha na Murascaille
non-EU country; non-EU state; non-member of the Union; third country
stát nach Ballstát den Aontas Eorpach é; tír nach tír den Aontas Eorpach í; tríú tír
statement of expenditure
ráiteas caiteachais
International Convention for the Unification of Certain Rules relating to the Immunity of State-owned Vessels
an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le hAontú Rialacha Áirithe i dtaca le Díolúine Soithí atá faoi úinéireacht an Stáit
Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders; Schengen Agreement
an Comhaontú idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile; Comhaontú Schengen
Agreement between the Member States of the Council of Europe on the issue to Military and Civilian War-Disabled of an International Book of Vouchers for the repair of Prosthetic and Orthopaedic Appliances
Comhaontú idir Ballstáit Chomhairle na hEorpa maidir le Leabhar Dearbhán le haghaidh Deisiúchán Fearas Próistéiteach agus Ortaipéideach a Dháileadh ar Dhaoine Míleata agus Sibhialta atá faoi mhíchumas de dheasca cogaidh
European Agreement on Regulations governing the Movement of Persons between Member States of the Council of Europe
an Comhaontú Eorpach maidir leis na Rialacha lena Rialaítear Gluaiseacht Daoine idir Ballstáit Chomhairle na hEorpa
Declaration Recognising the Right to a Flag of States having no Seacoast
Dearbhú ag Aithint Ceart chun Brataí ag Stáit gan Chósta
state trading enterprise; STE
fiontar trádála stáit
contracting State
Stát conarthach
state of stocks; state of the stocks
staid na stoc éisc
state of the art
úrscothacht
aid granted by States; State aid
cabhair ó Stát; státchabhair
goods in the unaltered state
earraí neamhathraithe
Paris Memorandum of Understanding; Paris Memorandum of Understanding on Port State Control; Paris MoU; PMoU
Meabhrán Comhthuisceana Pháras; Meabhrán Comhthuisceana um Rialú Stáit ar Chalafoirt
Protocol to the Conference of the Representatives of the States Parties to the Convention on Fishing and Conservation of Living Resources in the Baltic Sea and the Belts
Prótacal a ghabhann leis an gComhdháil d'Ionadaithe na Stát ar Páirtithe iad sa Choinbhinsiún um Iascaireacht agus Caomhnú Beo-Acmhainní i Muir Bhailt agus sna Beilteanna Danmhargacha
stateless person
duine gan stát
CERDS; Charter of Economic Rights and Duties of States
Cairt um Chearta agus um Dhualgais Eacnamaíocha Stát
Committee of Governors of the Central Banks; Committee of the Governors of the Central Banks of the Member States of the EEC
Coiste Gobharnóirí na mBanc Ceannais
Convention concerning measures to be taken by the Member States of the Western European Union in order to enable the Agency for the Control of Armaments to carry out its control effectively and making provision for the due process of law in accordance wit
an Coinbhinsiún maidir le bearta a bheidh le glacadh ag ballstáit Aontas Iarthar na hEorpa a chumasóidh an Ghníomhaireacht um Armálacha a Rialú rialú a fheidhmiú go héifeachtach agus foráil a dhéanamh maidir le próiseas cuí dlí de réir Phrótacal Uimh. IV
Convention concerning the International Administration of the Estates of Deceased Persons
an Coinbhinsiún maidir le Riarachán Idirnáisiúnta Eastát Daoine Éagtha
Convention on Transit Trade of Land-locked States
an Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirthurais na Stát Talamhiata
Convention concerning the Exchange of Official Publications and Government Documents between States
an Coinbhinsiún maidir le Malartú Foilseachán Oifigiúil agus Doiciméad Rialtais idir Stáit
European Convention on State Immunity
an Coinbhinsiún Eorpach um Dhíolúine Stáit
Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States Belonging to the Europe Region
an Coinbhinsiún maidir le Staidéir, Dioplómaí agus Céimeanna a bhaineann le hArdoideachas sna Stáit sa Réigiún Eorpach a Aithint
Convention on the Reduction of Statelessness
an Coinbhinsiún maidir le Laghdú Líon na nDaoine gan Stát
Convention to reduce the number of cases of statelessness
an Coinbhinsiún maidir le Laghdú Líon na nDaoine gan Stát
ACP Group; ACP Group of States; African, Caribbean and Pacific Group of States
Grúpa ACC; Grúpa na Stát san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin; Grúpa Stát ACC; Grúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin
AAMS; AASM; Associated African and Malagasy States; Associated African States and Madagascar
AASM; Stáit Chomhlachaithe na hAfraice agus Madagascar
Convention relating to the Status of Stateless Persons
an Coinbhinsiún i dtaobh Stádas Daoine gan Stát
AGCC; Arab Gulf Cooperation Council; CCASG; Cooperation Council for the Arab States of the Gulf; GCC; Gulf Cooperation Council
Comhairle Comhair Stáit Arabacha na Murascaille
Economic Community of West African States; ECOWAS
Comhphobal Eacnamaíoch Stáit na hAfraice Thiar; ECOWAS
landlocked country; landlocked State
stát talamhiata
landlocked and other geographically disadvantaged States; LLGDS
Stáit thalamhiata agus Stáit eile atá faoi mhíbhuntáiste geografach
flag State
bratstát
coastal State
Stát cósta
Committee of Permanent Representatives of the Governments of the Member States; Coreper; Permanent Representatives Committee; PRC
Coiste de Bhuanionadaithe Rialtais na mBallstát; Coiste na mBuanionadaithe; Coreper
statements of case
ráitis cháis
GDS; geographically disadvantaged States
Stáit faoi mhíbhuntáiste geografach
OAS; Organization of American States
Eagraíocht na Stát Meiriceánach
requested State
Stát iarrtha
Outer Space Treaty; Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies
an Conradh ar na Prionsabail lena rialaítear Gníomhaíochtaí Stát i dTaiscéalaíocht agus in Úsáid an Chianspáis, lena n-áirítear an Ghealach agus Reanna Neimhe eile; an Conradh Cianspáis
Recommendation No. R (87) 15 of the Committee of Ministers to Member States Regulating the Use of Personal Data in the Police Sector
Moladh Uimh. R(87)15 an 17 Meán Fómhair ó Choiste na nAirí maidir le húsáid sonraí pearsanta san earnáil phóilíneachta a rialáil
Concluding Document of the Vienna Meeting 1986 of Representatives of the Participating States of the Conference on Security and Co-operation in Europe, held on the basis of the provisions of the Final Act relating to the Follow-up to the Conference; Vienna Concluding Document
Doiciméad Clabhsúir de Chruinniú Vín 1986 d'Ionadaithe na Stát Rannpháirteach sa Chomhdháil maidir le Slándáil agus Comhar san Eoraip, arna chomóradh ar bhonn na bhforálacha san Ionstraim Deiridh a bhaineann leis na torthaí a leanann ón gComhdháil; Doiciméad Deiridh Vín
Representatives of the Governments of the Member States; RGMS
Ionadaithe Rialtais na mBallstát
United States; United States of America; USA
na Stáit Aontaithe; SAM; Stáit Aontaithe Mheiriceá
the financial contribution to be made by the Contracting States
ranníocaíocht airgeadais a dhéanfaidh na Stáit Chonarthacha
Heads of State or Government; HoSG
Cinn Stáit nó Rialtais
State-trading countries
tír Stát-trádála
State-controlled activities
gníomhaíochtaí Stát-rialaithe
statement
dearbhú; ráiteas
annual accounts; annual financial statement
cuntais bhliantúla
accounting statement; interim accounts
cuntais eatramhacha
financial report; financial statement
ráiteas airgeadais
monopoly delegated by the State to others
monaplacht a tarmligeadh ón Stát
to remain in the territory of a Member State
fanacht i gcríoch Bhallstáit
to designate (State)
ainmnigh (Stát)
to the detriment of other Member States
chun dochair do Bhallstáit eile
the Member State need not ...
ní gá don Bhallstát ...
written statement
ráiteas i scríbhinn; ráiteas scríofa
State of the consumer's domicile
Stát shainchónaí an tomhaltóra
original Member States
Ballstáit bunaidh
the state of the reserve
riocht an chúlchiste; staid an chúlchiste
to state in writing
luaigh i scríbhinn; sonraigh i scríbhinn
financial statement of the assets and liabilities
ráiteas airgeadais ar shócmhainní agus dliteanais
importing State
stát allmhairiúcháin; Stát is allmhaireoir
party; State Party
Stát conarthach; Stát rannpháirteach
state of registration; state of registry
stát cláraithe
port State
Stát an chalafoirt
written statements
ráiteas i scríbhinn; ráiteas scríofa
Member State concerned
Ballstát áirithe
laws of the Member States
dlíthe na mBallstát
the injured Member State
an Ballstát díobhálaithe
statement of case
ráiteas cáis; sonrú cáis
defence; statement of defence
ráiteas cosanta
Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States; ICSID Convention
an Coinbhinsiún maidir le Díospóidí Infheistíochtaí idir Stáit agus Náisiúnaigh Stát Eile a Shocrú
OECS; Organisation of Eastern Caribbean States
an Eagraíocht um Stáit i Muir Chairib Thoir; OECS
State-guaranteed public body
comhlacht poiblí Stát-urraithe
State monopoly of a commercial character
Stát-mhonaplacht de chineál tráchtálach
ship flying the flag of a Member State; vessel flying the flag of a Member State
soitheach faoi bhratach Ballstáit
to file a written statement
comhdaigh ráiteas i scríbhinn
OCAS; Organisation of Central American States
Eagraíocht na Stát Meiriceánach Láir; OCAS
proceeds of the liquidation of real estate investments
fáltais a thig as leachtú infheistíochtaí eastáit réadaigh
action brought by States
caingean a thionscain Ballstáit
representatives of the Contracting States
ionadaithe na Stát Conarthach
the Contracting States represented and voting
Stáit Chonarthacha a mbeidh ionadaithe acu agus a vótálfaidh
UEAC; Union of Central African States
Aontas Stáit Lár na hAfraice
sensitive sectors of Member States' economies
earnálacha íogaire gheilleagair na mBallstát
succession; succession to the estate of a deceased person
comharbas
in their capacity as Contracting States
ina gcáil mar Stáit Chonarthacha...
quantities broken down by Member State
cainníochtaí a mhiondealaítear de réir Ballstáit
Agreement between the Member States of the European Communities on the Simplification and Modernisation of Methods of Transmitting Extradition Requests; San Sebastian Agreement; Telefax Agreement
Comhaontú idir Bhallstáit na gComhphobal Eorpach maidir le simpliú agus nuachóiriú modhanna chun iarrataí ar eiseachadadh a tharchur
Georgetown Agreement constituting the Group of African, Caribbean and Pacific States
Comhaontú Georgetown lena mbunaítear Grúpa na Stát san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin
Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies
an Comhaontú chun Státghníomhaíochtaí ar an nGealach agus ar Reanna Neimhe eile a rialú
Convention determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the Member States of the European Communities; Dublin Asylum Convention; Dublin Convention
an Coinbhinsiún lena gcinntear cén Stát atá freagrach i scrúdú iarratas ar thearmann arna dtaisceadh i gceann de Bhallstáit na gComhphobal Eorpach; Coinbhinsiún Tearmainn Bhaile Átha Cliath
principal State counsel; Procurator General; Prosecutor-General; public prosecutor
Príomh-Ionchúisitheoir Poiblí
Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organisations of a Universal Character
Coinbhinsiún Vín maidir le hIonadaíocht Stát ina gCaidreamh le hEagraíochtaí Idirnáisiúnta de Chineál Uilechoiteann
1905 Effects of Marriage Convention; Convention relating to conflicts of laws with regard to the effects of marriage on the rights and duties of the spouses in their personal relationship and and with regard to their estates
an Coinbhinsiún maidir le hEasaontachtaí Dlíthe a bhaineann leis na hÉifeachtaí atá ag an bPósadh ar Chearta agus ar Dhualgais Céilí agus i dtaca lena nEastáit
statement on origin
ráiteas maidir le tionscnamh
Member State of destination
Ballstát cinn scríbe
state of emergency
staid éigeandála
residential property; residential real estate; residential real estate property; RRE
réadmhaoin chónaithe
statement of the assets and liabilities of the Community
ráiteas airgeadais ar shócmhainní agus dliteanais
joint declaration; joint statement
comhráiteas; dearbhú comhpháirteach
statement for the minutes; statement in the minutes
ráiteas sna miontuairiscí
1990 Schengen Convention; CISA; Convention Implementing the Schengen Agreement; Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders; CSA; Schengen Convention
an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a c; Coinbhinsiún Schengen
third State
tríú Stát; tríú tír
solid state theory
teoiric na staide soladaí
port State control; PSC
Rialú Stáit ar Chalafoirt; RSC
applicant country; applicant State
Stát iarrthach
Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties
Coinbhinsiún Vín um Chomharbas Stát maidir le Conarthaí
Conference of the Representatives of the Governments of the Member States; IGC; Intergovernmental Conference
CIR; Comhdháil Idir-rialtasach
Convention between the Member States of the European Communities on the Simplification of Procedures for the Recovery of Maintenance Payments
an Coinbhinsiún idir Ballstáit na gComhphobal Eorpach maidir le nósanna imeachta a shimpliú d'fhonn íocaíochtaí cothabhála a ghnóthú
Agreement between the Member States on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters
Comhaontú idir na Ballstáit maidir le hAistriú Imeachtaí in Ábhair Choiriúla
When Member States adopt those measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such a reference shall be laid down by the Member Stat
Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na bearta sin, beidh iontu tagairt don Treoir sin nó gabhfaidh an tagairt sin leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a leagfaidh síos na modhanna ina ndéanfar an tagairt sin
Convention between the Member States of the European Communities on the Enforcement of Foreign Criminal Sentences
an Coinbhinsiún idir Bhallstáit na gComhphobal Eorpach um fhorghníomhú pianbhreitheanna coiriúla coigríche
Convention for the Exemption of Hospital Ships, in Time of War, from The Payment of all Dues and Taxes Imposed for the Benefit of the State; Hague Convention on Hospital Ships
an Coinbhinsiún maidir le díolúine longa ospidéil le linn cogaidh ó íocaíochtaí dleachtanna agus cánacha a gearradh ar mhaithe leis an stát; Coinbhinsiún na Háige i dtaobh Longa Ospidéil
State of enforcement
Stát an fhorfheidhmithe
Acquired Rights Directive; Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses
an Treoir um Chearta Faighte
State which is in difficulties
Stát a bhfuil deacrachtaí aige
exporting Member State; Member State of export
Ballstát onnmhairíochta
Member State encountering special difficulties
Ballstát dá mbaineann deacrachtaí speisialta
the conditions agreed to by the States
na coinníollacha arna gcomhaontú ag na Stáit
introductory statement
ráiteas tosaigh
Member State into which ... is imported
Ballstát ina n-allmhairítear ...
the State shall so inform the High Authority
cuirfidh an Stát an tArdúdarás ar an eolas faoi sin
to guide and facilitate action by Member States
treoraigh agus éascaigh gníomhaíocht na mBallstát
... organisations to which Member States may have recourse
aon eagraíocht ... a bhféadfadh Ballstát dul ar a hiontaoibh i
the Governments of the Member States are invited to ...
iarrtar ar Rialtais na mBallstát ...
the injured Member State
an Ballstát dá ndearnadh dochar; an Ballstát díobhálaithe
multidisciplinary state of mind
dearcadh ildisciplíneach
provided that ... equal treatment is guaranteed in Ireland to nationals of the original Member States
ar chuntar ... go ráthófar a gcothrom de chóir in Éirinn do náisiúnaigh na mBallstát bunaidh; ar chuntar ... go ráthófar cóir chomhionann in Éirinn do náisiúnaigh na mBallstát bunaidh
decisions shall state the reasons on which they are based
luafar i gcinntí na cúiseanna is bun leo
to relieve the Member State of its obligations
Ballstát a scaoileadh óna oibleagáidí
the Member State responsible for controlling the entry of the alien
an Ballstát atá freagrach as iontráil an eachtrannaigh a rialú
a State acting in its sovereign capacity
stát ag gníomhú ina cháil cheannasach
signatory country; signatory State
stát sínithe
subject to a State monopoly
faoi réir Stát-mhonaplachta
requesting State
Stát iarrthach
statement of the facts of the case
ráiteas d'fhíorais an cháis
statement of the relevant law
ráiteas faoin dlí iomchuí
public documents drawn up in the territory of a Contracting State
doiciméad poiblí arna tharraingt suas i gcríoch Stáit Chonarthaigh
a State which is not party to this Convention
Stát nach páirtí sa Choinbhinsiún seo
the laws of the sentencing State
dlí an Stáit a chuireann an phianbhreith
the essential interests of the Member State
leasanna bunúsacha an Bhallstáit
Port State Control Committee; PSCC
an Coiste um Rialú ag Stát an Chalafoirt; PSCC
constitutional state; state governed by the rule of law; State subject to the rule of law
stát bunreachtúil
Charter of the OAS; Charter of the Organisation of American States
Cairt um Eagraíocht na Stát Meiriceánach
novelty search report; search report; search report on the state of the art
tuarascáil ar an gcuardach úrnuachta
public entity; state-owned entity
eagras poiblí; eintiteas poiblí
Protocol on goods originating in and coming from certain countries end enjoying special treatment when imported into a Member State
Prótacal ar earraí de thionscnamh tíortha áirithe a thig ó na tíortha sin agus a fhaigheann cóir speisialta arna n-allmhairiú isteach i gceann de na Ballstáit
Protocol Instituting a Conciliation and Good Offices Commission to be Responsible for Seeking the Settlement of Any Disputes which May Arise between States Parties to the Convention against Discrimination in Education
Prótacal chun Coimisiún idir-réitigh agus cúnaimh a thionscnamh a mbeidh de dhualgas air réiteach a lorg ar aon díospóidí a d''fhéadfadh teacht chun cinn idir Stáit is páirtithe sa Choinbhinsiún i gcoinne idirdhealaithe sa chóras oideachais
Member State with an exemption
Ballstát go ndíolúine
prosecution service; public prosecutor's office; State Counsel's Office; the prosecution
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
CIS; Commonwealth of Independent States
Comhlathas na Stát Neamhspleách; CSN
Arab League; LAS; League of Arab States
Léig na Stát Arabach; LSA
Charter of the Organisation of Central American States
Cairt um Eagraíocht na Stát Meiriceánach Láir
Chief State Solicitor
an Príomh-Aturnae Stáit
Bolivia; Plurinational State of Bolivia
an Bholaiv; Stát Ilnáisiúnach na Bolaive
Israel; State of Israel
Iosrael; Stát Iosrael
Kuwait; State of Kuwait
Cuáit; Stát Chuáit
Libya; State of Libya
an Libia; Stát na Libia
Mexico; United Mexican States
Meicsiceo; Stáit Aontaithe Mheicsiceo
Independent State of Papua New Guinea; Papua New Guinea
Nua-Ghuine Phapua; Stát Neamhspleách Nua-Ghuine Phapua
Qatar; State of Qatar
Catar; Stát Chatar
Independent State of Samoa; Samoa
Samó; Stát Neamhspleách Shamó
Federated States of Micronesia; Micronesia
an Mhicrinéis; Stáit Chónaidhme na Micrinéise
United States Virgin Islands; US Virgin Islands
Oileáin Mhaighdean na Stát Aontaithe; Oileáin Mheiriceánacha na Maighdean
Vatican City; Vatican City State
Cathair na Vatacáine; Stát Chathair na Vatacáine
sugar in the unaltered state
siúcra neamhathraithe
Treaty between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands (Member States of the European Communities), the Kingdom of Denmark, Ireland, ; Treaty concerning the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the European Economic Community and to the European Atomic Energy Community
an Conradh idir Ríocht na Beilge, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, Poblacht na Fraince, Poblacht na hIodáile, Ard-Diúcacht Lucsamburg, Ríocht na hÍsiltíre (Ballstáit na gComhphobal Eorpach), Ríocht na Danmhairge, Éire, Ríocht na hIorua, agus Ríocht Aonta
co-ordination of the monetary policies of the Member States
comhordú ar bheartais airgeadaíochta na mBallstát
the Council meeting in the composition of the Heads of State or Government
an Chomhairle, ag teacht le chéile di i dtionól na gCeann Stáit nó Rialtais
Member State with a derogation
Ballstát a bhfuil maolú aige
previous Member State to hold the Presidency
an Ballstát ag a raibh an Uachtaránacht roimhe sin
consolidated financial statement of the ESCB
ráiteas comhdhlúite airgeadais CEBC
background art; prior art; state of the art
staid na teicníochta; úrscothach
recapitulative statement
ráiteas achoimreach
Additional Protocol to the European Convention on State Immunity
Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Dhíolúine Stáit
ECCAS; Economic Community of Central African States
Comhphobal Eacnamaíoch Stáit Lár na hAfraice; ECCAS
host Member State
Ballstát is ósta; Ballstát óstach
State Chancellery
an tseansailéireacht stáit
Protocol on accession of the Government of the Portuguese Republic to the Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of controls at their
Prótacal i dtaobh aontachas Phoblacht na Portaingéile don Chomhaontú idir Rialtais Stáit Aontais Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáíne agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile, ar
Agreement on the Accession of the Portuguese Republic to the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the
an Comhaontú maidir le hAontachas Phoblacht na Portaingéile don Choinbhinsiún lena gcuirtear chun feidhme Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontais Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince
Protocol adjusting the Agreement on the European Economic Area; Protocol adjusting the Agreement on the European Economic Area between the European Communities, their Member States and the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway an
an Prótacal lena gcoigeartaítear an Comhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
ECOMOG; ECOWAS Ceasefire Monitoring Group; ECOWAS Military Observer Group; ECOWAS Monitoring Group; Military Observer Group of ECOWAS; Military Observer Group of the Economic Community of West African States
ECOMOG; Grúpa Breathnóireachta Míleata i gComhphobal Eacnamaíoch Stáit na hAfraice Thiar
CBSS; Council of the Baltic Sea States
CBSS; Comhairle Stáit Mhuir Bhailt
Eritrea; State of Eritrea
an Eiritré; Stát na hEiritré
government monopoly; State monopoly
monaplacht stáit
(staff of the) State Counsel's Office; prosecution service; public prosecutors
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
flag state implementation; FSI
cur chun feidhme ag an mbratstát; FSI
Convention on the Law Applicable to Succession to the Estates of Deceased Persons
an Coinbhinsiún um an Dlí is Infheidhme maidir le Comharbas ar Eastáit Daoine Éagtha
headquarters State
Stát ceanncheathrún
INTAS; International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union
an Comhlachas Idirnáisiúnta um chur chun cinn an Chomhair le hEolaithe ó Stáit Neamhspleácha Nua an Iar-Aontais Shóivéadaigh; INTAS
Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice; SCA; Surveillance and Court Agreement
an Comhaontú idir na Stáit EFTA maidir le hÚdarás Faireacháin agus Cúirt Bhreithiúnais a Bhunú
Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, and Ukraine; PCA Ukraine
Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair lena mbunaítear comhpháirtíocht idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit de pháirt, agus an Úcráin den pháirt eile
Agreement on partnership and cooperation establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Russian Federation, of the other part; PCA with Russia
Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair lena mbunaítear comhpháirtíocht idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Cónaidhm na Rúise, den pháirt eile
Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Moldova; PCA with Moldova
Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit agus Poblacht na Moldóive
Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on simplified extradition procedure between the Member States of the European Union; Convention on simplified extradition procedure between the Member States of the European Union
an Coinbhinsiún, arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le nós imeachta simplithe eiseachadta idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh; Coinbhinsiún, arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le nós imeachta simplithe eiseachadta idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh
flag Member State; Member State whose flag the vessel flies
Ballstát a bhfuil a bhratach ar foluain ar an soitheach; Ballstát brataí
Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Kazakhstan; PCA with Kazakhstan
Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit agus Poblacht na Casacstáine
country of nationality; state of nationality
tír náisiúntachta
Agreement on the Accession of the Republic of Austria to the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the
Comhaontú maidir le haontachas Phoblacht na hOstaire leis an gCoinbhinsiún lena gcuirtear chun feidhme Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maid
Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part
an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Túinéise, den pháirt eile
Agreement on the Status of Missions and Representatives of Third States to the North Atlantic Treaty Organisation
an Comhaontú maidir le Stádas na Misean agus na nIonadaithe Tríú Stát chuig Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh
Member State of origin; seconding Member State
Ballstát tionscnaimh
Final Act of the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons
Ionstraim Chríochnaitheach de Chomhdháil Lánchumhachtaigh na Náisiún Aontaithe ar Stádas Dídeanaithe agus Daoine gan Stát
DAS; statement of assurance; statement of assurance as to the reliability of the accounts and the legality and regularity of the underlying transactions
ráiteas urrúis; ráiteas urrúis i dtaobh bheachtas na gcuntas agus dhlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leo
Agreement on provisional application between certain Member States of the European Union of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on the use of information technology for customs purposes
an Comhaontú maidir leis an gCoinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le húsáid Teicneolaíocht Faisnéise chun Críocha Custaim a chur i bhfeidhm go sealadach idir Bhallstáit áirithe den Aontas Eorpach
abandonment of goods to the Exchequer; abandonment of goods to the State
earraí a thréigean leis an Stát
immovable property; real estate; real property
maoin réadach; réadmhaoin
supplying Member State
Ballstát soláthair
BEPG; broad economic policy guidelines; broad guidelines of the economic policies of the Member States and of the Union
mór-threoirlínte beartas eacnamaíoch; mór-threoirlínte bheartais eacnamaíocha na mBallstát agus an Chomhphobail
Caribbean Forum; CARIFORUM; Forum of the Caribbean Group of African, Caribbean and Pacific (ACP) States
CARIFORUM; Fóram Ghrúpa na Stát san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin; Fóram Mhuir Chairib
requesting Member State
Ballstát iarrthach
BTWC Review Conference; Review Conference of the Biological and Toxin Weapons Convention; Review Conference of the Biological Weapons Convention; Review Conference of the States Parties to the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction
Comhdháil Athbhreithnithe an Choinbhinsiúin maidir le hAirm Bhitheolaíocha agus Toscaine; Comhdháil Athbhreithnithe de na Stáit is Páirtithe sa Choinbhinsiún maidir le Toirmeasc ar Fhorbairt, Táirgeadh agus Stoc-Charnadh Arm Baictéareolaíoch (Bitheolaíoch) agus Toscaine agus maidir lena nDíothú
Interregional Framework Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Southern Common Market and its Party States, of the other part; Interregional Framework Cooperation Agreement between the European Community and Mercosur
an Creat-chomhaontú Idir-réigiúnach idir an tAontas Eorpach agus Mercosur; an Creat-chomhaontú Idir-réigiúnach um Chomhar idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cómhargadh Theas agus a Stáit Chomhpháirteacha, den pháirt eile
Other decisions (Adopted without discussion. In the case of legislative acts, votes against or abstentions are indicated. Decisions containing statements which the Council has decided may be released to the public or explanations of vote are asterisked; t
Cinntí eile (Arna nglacadh gan díospóireacht. I gcás gníomhartha reachtacha, léirítear vótaí in aghaidh nó staonadh. Is trí réiltín a chuirfear in iúl cinntí arna nglacadh le ráitis nó míniúchán ar vótáil ar shocraigh an Chomhairle go bhféadfaí iad a eisi
Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, relating to extradition between the Member States of the European Union; Convention relating to extradition between the Member States of the European Union
an Coinbhinsiún, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a bhaineann le heiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh
Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the status of their forces
Comhaontú idir na Stáit is Páirtithe i gConradh an Atlantaigh Thuaidh agus na Stáit eile atá rannpháirteach sa Chomhpháirtíocht Síochána maidir le stádas a gcuid fórsaí
Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the status of their forces
Prótacal breise a ghabhann leis an gComhaontú idir na Stáit is Páirtithe i gConradh an Atlantaigh Thuaidh agus na Stáit eile atá rannpháirteach sa Chomhpháirtíocht Síochána maidir le stádas a gcuid fórsaí
Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part
an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Stát Iosrael, den pháirt eile
Agreement among the European Atomic Energy Community, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation, and the Government of the United States of America on cooperation in the engineering design activities for the international thermonuc
an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, Rialtas na Seapáine, Rialtas Chónaidhm na Rúise agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le comhar i ngníomhaíochtaí a bhaineann le dearadh innealtóireachta don imoibreoir trialach teirm
Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part; PCA with Azerbaijan
Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit de pháirt, agus Poblacht na hAsarbaiseáine den pháirt eile
Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part; PCA with Armenia
Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit de pháirt, agus Poblacht na hAirméine den pháirt eile
Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part
an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile
Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part; PCA with Uzbekistan
Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair lena mbunaítear comhpháirtíocht idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit de pháirt, agus Poblacht na hÚisbéiceastáine den pháirt eile
2000 EU MLA Convention; Convention established by the Council in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union, on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union; Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union; MLA Convention; Mutual Legal Assistance Convention
an Coinbhinsiún um Chúnamh Frithpháirteach Dlí; an Coinbhinsiún um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh
non-euro area Member State; non-eurozone country; non-participating Member State
Ballstáit nach bhfuil sa limistéar euro; Ballstát neamh-rannpháirteach
Common Understanding on the principles of international cooperation in research and development activities in the domain of Intelligent Manufacturing Systems between the European Community and the United States of America, Japan, Australia, Canada and the
Comhthuiscint maidir le prionsabail an chomhair idirnáisiúnta i ngníomhaíochtaí taighde agus forbartha i réimse na gCóras Monaraíochta Cliste idir an Comhphobal Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá, an tSeapáin, an Astráil, Ceanada agus na baill sin de
LA + S; legislative act + statements
gníomh reachtach agus ráitis; GR + R
Member State addressed
an Ballstát a ndírítear air
Baltic Sea States Subregional Cooperation; BSSSC
Comhar Foréigiúnach Stáit Mhuir Bhailt
Interim Agreement Between The United States of America and The Union of Soviet Socialist Republics on Certain Measures With Respect to the Limitation of Strategic Offensive Arms; Interim Agreement between the USA and the USSR on Certain Measures with Respect to the Limitation of Strategic Offensive Arms; SALT I agreement; SALT I Interim Agreement; Strategic Arms Limitation Treaty
an Comhaontú Eatramhach idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Aontas na bPoblachtaí Sóivéadacha Sóisialacha maidir le Bearta Áirithe i ndáil le hAirm Ionsaitheacha Straitéiseacha a Theorannú; Comhaontú Eatramhach SALT I; Comhaontú SALT I
SALT II; Strategic Arms Limitation Treaty; Treaty between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Limitation of Strategic Offensive Arms; Treaty on the Limitation of Strategic Offensive Arms
an Comhaontú idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Aontas na bPoblachtaí Sóivéadacha Sóisialacha ar Airm Ionsaitheacha Straitéiseacha a Theorannú; an Conradh um Theorannú Arm Straitéiseach; SALT II
START I; Strategic Arms Reduction Treaty; Treaty between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms
an Conradh idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Aontas na bPoblachtaí Sóivéadacha Sóisialacha ar Laghdú agus Teorannú na nArm Ionsaitheach Straitéiseach; an Conradh um Laghdú Arm Straitéiseach; START I
START II; Strategic Arms Reduction Treaty II; Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms
an Conradh idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Cónaidhm na Rúise ar Airm Ionsaitheacha Straitéiseacha a Laghdú agus a Theorannú a Thuilleadh; Conradh II um Laghdú Arm Straitéiseach; START II
common position + statement; CP + S
comhsheasamh + ráiteas
SIDS; small island developing States
SIDS; stáit oileánacha bheaga i mbéal forbartha
Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part
Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Comhpháirtíochta, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile
Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Russian Federation, of the other part
Prótacal maidir le Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair lena mbunaítear comhpháirtíocht idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Cónaidhm na Rúise, den pháirt eile
principles common to all Member States
prionsabal ar comhphrionsabal é ag na Ballstáit go léir; prionsabal is coiteann do na Ballstáit uile
Protocol on asylum for nationals of Member States of the European Union
Prótacal maidir le tearmann do náisiúnaigh de chuid Bhallstáit an Aontais Eorpaigh
Protocol on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders
Prótacal maidir le caidreamh eachtrach na mBallstát i dtaca le teorainneacha seachtracha a thrasnú
Protocol on the system of public broadcasting in the Member States
Prótacal maidir leis an gcóras craolacháin phoiblí sna Ballstáit
Convention establishing the Association of Caribbean States
an Coinbhinsiún lena mbunaítear Comhlachas Stáit Mhuir Chairib
ACS; Association of Caribbean States
Comhlachas Stáit Mhuir Chairib
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States; This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in accordance with the Treaties; This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in accordance with the Treaty establishing the European Comunity
Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát
GRECO; Group of States against Corruption
Grúpa Stát i gcoinne na hÉillitheachta; GSE
EGs; employment guidelines; guidelines for employment policy; guidelines for the employment policies of the Member States
TF; treoirlínte do bheartas fostaíochta
Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement; Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United Mexican States, of the other part
an Comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch, Comhordú Polaitiúil agus Comhar idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit de pháirt, agus Stáit Aontaithe Mheicsiceo den pháirt eile
Final Act with regard to the: <br> - Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States of the one part, and the United Mexican States of the other part, and <br> - Interim Agreement
Ionstraim Chríochnaitheach maidir leis an méid seo a leanas: <br> - an Comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch, Comhordú Polaitiúil agus Comhar idir an Comhphobal Eorpach agus a chuid Ballstát de pháirt, agus Stáit Aontaithe Mheicsiceo den pháirt eile,
Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part
an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile
Further Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the status of their forces
Prótacal breise eile a ghabhann leis an gComhaontú idir na páirtithe i gConradh an Atlantaigh Thuaidh agus na stáit eile atá rannpháirteach i gComhpháirtíocht na Síochána maidir le stádas a gcuid fórsaí
Partnership and Cooperation Agreement establishing a Partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and Turkmenistan, of the other part; PCA with Turkmenistan
Comhaontú comhpháirtíochta agus comhair lena mbunaítearcomhpháirtíocht idir na Comhphobail Eorpacha agus a gcuid Ballstát de thaobh amháin, agus Tuircméanastáin den taobh eile
Secretary of State
Aire; Aire Stáit
Parliamentary Secretary; Parliamentary Under Secretary of State; PUSS
Fo-Státrúnaí Parlaiminte
participating Member State
Ballstát atá rannpháirteach
Member States shall determine the penalties applicable to breaches of the national provisions adopted pursuant to this Directive. Those penalties shall be effective, proportionate and dissuasive.
cinnfidh na Ballstáit na pionóis is infheidhme má dhéantar na forálacha náisiúnta arna nglacadh de bhun na treorach seo a shárú. Beidh na pionóis sin éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach
Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part
Prótacal a ghabhann le Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair lena mbunaítear comhpháirtíocht idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile
Each Member State shall determine the sanctions to be imposed where the provisions of this Regulation are infringed. Such sanctions shall be effective, proportionate and dissuasive. Pending the adoption, where necessary, of any legislation to this end, th
Socróidh gach Ballstát na smachtbhannaí a bheidh le forchur nuair a shárófar forálacha an Rialacháin seo. Beidh forálacha den sórt sin éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Go dtí go nglacfar, más gá, reachtaíocht ar bith chun na críche sin, ci
flagless vessel; stateless ship; stateless vessel; vessel without a flag; vessel without nationality
soitheach gan náisiúntacht
General Prosecutor's Office; public prosecutor's office; state counsel's office; the prosecution
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
ACP-EC Partnership Agreement; ACP-EU Partnership Agreement; Cotonou Agreement; Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part
Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE; Comhaontú Comhpháirtíochta idir Comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile; Comhaontú Cotonou
principle of single applicable law; the rule that the legislation of a single Member State is to apply
an riail go mbeidh feidhm ag an reachtaíocht atá i mBallstát aonair; prionsabal an dlí aonair infheidhme
non-governmental actor; non-State actor; NSA
gníomhaí neamhrialtasach; gníomhaí neamhstáit
candidate country; candidate state; CC
tír is iarrthóir
United States Minor Outlying Islands
Oileáin Bheaga Fhorimeallacha na Stát Aontaithe
Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part
an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile
statelessness
cás daoine gan stát
EU-Croatia Stabilisation and Association Agreement; Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part
an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cróite, den pháirt eile
Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part
an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile
Documents referenced in the text are available on the Council's Internet site (http://www.consilium.europa.eu). Acts adopted with statements for the Council minutes which may be released to the public are indicated by an asterisk; these statements are ava
Doiciméad a dtugtar tagairtí dóibh sa téacs, tá siad ar fáil ar láithreán gréasáin na Comhairle (http://www.consilium.europa.eu). Is trí réiltín a chuirfear in iúl Gníomhartha arna nglacadh le ráitis le haghaidh mhiontuairiscí na Comhairle ar féidir iad a
desired endstate
staid deiridh inmhianaithe
Asia-Pacific Group; Group of Asia and the Pacific Small Island Developing States
an Grúpa de Stáit Áiseacha
African Group; Group of African States
Grúpa na hAfraice; Grúpa Stáit na hAfraice
home state taxation
cánachas an stáit bhaile
Plan for the management of the external borders of the Member States of the European Union
an Plean chun teorainneacha seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a bhainistiú
Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon, of the other part
an Comhaontú Comhlachais Eora-Mheánmhara idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Liobáine, den pháirt eile
state capture
greamú stáit
two-state solution
réiteach dhá stát
Dublin Regulation; Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national; Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless perso
Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh; Rialachán Bhaile Átha Cliath; Rialachán ón gComhairle lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Ballstát atá freagrach i scrúdú iarratais ar thearmann arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír
Agreement between the European Atomic Energy Community (Euratom) and non-member States of the European Union on the participation of the latter in the Community arrangements for the early exchange of information in the event of radiological emergency (Ecu
Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Euratom) agus Stáit nach Ballstáit iad den Aontas Eorpach maidir le rannpháirtíocht na Stát sin i socruithe an Chomhphobail maidir le malartú luath faisnéise i gcás éigeandáil raideolaíoch (Ecur
High Level Group of Member States Representatives on Disability; High Level Group on Disability
an Grúpa Ardleibhéil um Míchumas; Grúpa Ardleibhéil Ionadaithe na mBallstát um Míchumas
failed state
stát loicthe
European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union; Frontex
an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh; Frontex
weak state
stát lag
collapsed state
stát dínasctha; stát teipthe
failing state
stát atá ag loiceadh
International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons; International Tracing Instrument; ITI
ionstraim idirnáisiúnta a chumasaíonn Stáit chun mionairm agus airm éadroma neamhcheadaithe a aithint agus a rianú go tráthúil agus go hiontaofa; ionstraim idirnaisiúnta rianaithe
state failure
loiceadh stáit
state-building
cothú stáit
Framework Decision on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States
Cinneadh réime maidir leis an mBarántas Gabhála Eorpach agus na nósanna imeachta um thabhairt suas idir na Ballstáit
Asylum Procedures Directive; Directive 2013/32/EU on common procedures for granting and withdrawing international protection; Directive on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status
Treoir 2005/85/CE maidir le caighdeáin íosta i ndáil le nósanna imeachta i mBallstáit chun stádas dídeanaí a dheonú nó a tharraingt siar; Treoir 2013/32/AE maidir le nósanna imeachta coiteanna chun stádas cosanta idirnáisiúnta a dheonú agus a tharraingt siar; Treoir maidir le Nósanna Imeachta Tearmainn
CERT; Council for Education, Recruitment and Training for the Hotel and Catering Industry; Council for Education, Recruitment and Training for the Hotel, Catering and Tourism industries; State Tourism Training Agency
an Chomhairle le haghaidh Oideachais, Earcaíochta agus Oiliúna do Thionscal na hÓstánaíochta, na Lónadóireachta agus na Turasóireachta; CERT
ICDCS; Permanent Inter-State Committee for Drought Control in the Sahelian Zone; Permanent Inter-State Committee on Drought Control in the Sahel
an Buanchoiste Idirstáit um Rialú Triomaigh i réigiún sa tSaiheil; CILSS
UAS; Union of African States
an tAontas Stát Afracach
statement of catch
ráiteas gabhálacha
liquidity statement
ráiteas leachtachta
state enterprise
fiontar stáit
statement of income and expenditure; statement of revenue and expenditure
ráiteas ioncaim agus caiteachais
cash statement; register slip
ráiteas airgid
consolidated statement
ráiteas comhdhlúite
financial audit; financial statement audit
iniúchóireacht airgeadais
sea state; state of sea; state of the sea
staid na farraige
residuary estate; residue
eastát iarmharach
assets belonging to the estate; assets in the estate; assets of the estate; succession property
maoin chomharbais; sócmhainní an eastáit; sócmhainní comharbais
administration; administration of an estate; administration of estates; administration of the estates of deceased persons
eastáit daoine éagtha a riar
hydrometeor in the liquid state
hidrimeitéar i bhfoirm leachtach; hidrimeitéar i riocht leachtach
Member State of the commitment
Ballstát an cheangaltais
Member State of establishment
an Ballstát bunaíochta; Ballstát na bunaíochta
Member State of provision of services
Ballstát an tsoláthair seirbhísí
Member State of destination
Ballstát cinn scríbe
Member State from which the goods came; Member State of consignment
Ballstát coinsíneachta; Ballstát ónar tháinig na hearraí
government debt; national debt; public debt; state debt
fiachas náisiúnta
real or personal estate invested
eastát réadach nó pearsanta arna infheistiú
government guarantee; State guarantee
ráthaíocht rialtais
home Member State
Ballstát baile
real estate holding
sealúchas réadmhaoine
objective value of real estate
luach oibiachtúil eastáit réadaigh
intestate share
scair in eastát díthiomnach
host Member State
ballstát aíochta; Ballstát óstach
stationary state
staid chónaitheach
audited statement
ráiteas iniúchta
centrally planned economy; command economy; CPE; planned economy; state-controlled economy
geilleagar lárphleanáilte
balance of payments position; balance of payments statement
ráiteas faoi chomhardú na n-íocaíochtaí; staid chomhardú na n-íocaíochtaí
non-disposable part of an estate; portion of the estate to devolve compulsorily upon the heirs; reserved portion of the estate; reserved share of the estate
scair fhorchoimeádta an eastáit
estate accepted without liability to debts beyond the assets descended
comharbas a ghlacadh gan dliteanas os cionn luach na sócmhainní a fuarthas; glacadh le comharbas sub beneficio inventarii
estate without a claimant; vacant estate; vacant succession
eastát gan éilitheoir
statement of the form or order sought by the intervener in support of or opposing, in whole or in part, the form of order sought by one of the parties
ráiteas faoin saghas ordaithe atá á lorg ag an idiragraí, a dhéanann tacú leis an saghas ordaithe atá á lorg ag duine de na páirtithe, nó cur ina choinne go hiomlán nó go páirteach
brief statement of the grounds on which the application is based
ráiteas gearr maidir leis an bhforas ar a bhfuil an t-iarratas bunaithe
official language of a Member State
teanga oifigiúil Bhallstáit; teanga oifigiúil de chuid Ballstáit
statement of written observations
ráiteas barúlacha i scríbhinn
supplementary statement of written observations
ráiteas forlíontach barúlacha i scríbhinn
natural or legal person having the nationality of a Member State
duine nádúrtha nó dlítheanach is náisiúnach de chuid Ballstáit
central banks of the Member States; national central banks
bainc cheannais na mBallstát; bainc cheannais náisiúnta
statement of assets and liabilities
ráiteas sócmhainní agus dliteanas
re-exportation of goods in an unaltered state
ath-onnmhairiú earraí i riocht neamhathraithe
regional aid; regional State aid
cabhair réigiúnach
statement in intervention
ráiteas idiragartha
Programme for technical assistance to the Commonwealth of Independent States; TACIS
an Clár um chúnamh teicniúil do Chomhlathas na Stát Neamhspleách
Decision of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council
Cinneadh ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle
balancing; bringing into state of equilibrium
cothromú
statement of appropriation of profits
ráiteas leithreasú brabúis
inventory of State aids
fardal na cabhrach stáit; fardal státchabhracha
estate agency; real estate agency
gníomhaireacht eastáit réadaigh
aid for environmental protection; environmental aid; State aid for environmental protection
cabhair um chaomhnú comhshaoil
State monopoly of a commercial character
Stát-mhonaplacht de chineál tráchtálach
mechanism for monitoring CO2 and other greenhouse gas emissions in the Community; monitoring mechanism for anthropogenic CO2 and other greenhouse gas emissions not controlled by the Montreal Protocol in the Member States; monitoring mechanism of Community CO2 and other greenhouse gas emissions
sásra faireacháin astaíochtaí CO2 agus gás ceaptha teasa eile sa Chomhphobal
national of a Member State; national of a Member State of the European Union; national of an EU Member State
náisiúnach Ballstáit; náisiúnach de Bhallstát
public monopoly; state monopoly
monaplacht stáit
flow of funds statement
ráiteas faoi shreabhadh cistí
dosage; posology; statement of dose
poseolaíocht
trade between States
trádáil idir Stáit
Baltic countries; Baltic nations; Baltic States; the Baltics
na Stáit Bhaltacha
raw sugar in its unaltered state
siúcra amh neamhathraithe
home Member State
Ballstát baile
Member States shall adjust any State monopolies of a commercial character
déanfaidh na Ballstáit coigeartú ar aon Státmhonaplachtaí de chineál tráchtálach
the contracting States
na Stáit Chonarthacha
to influence directly imports or exports between Member States
imir tionchar díreach ar allmhairí nó ar onnmhairí idir na Ballstáit
to influence indirectly imports or exports between Member States
imir tionchar indíreach ar allmhairí nó ar onnmhairí idir na Ballstáit
products originating in Member States
táirgí de thionscnamh na mBallstát
the state of their balance of payments
staid chomhardú a n-íocaíochtaí
products which are in free circulation in member states
táirgí atá i saorchúrsaíocht sna Ballstáit
national production costs in the Member State
costas náisiúnta táirgeachta sa Bhallstát
a union of States
aontas Stát
Member States shall increase the aggregate of the global quotas so established
méadóidh na Ballstáit comhiomlán na gcuótaí comhchruinnithe arna mbunú amhlaidh
the currency of the Member State in which the creditor or the beneficiary resides
airgeadra an Bhallstáit ina gcónaíonn an creidiúnaí nó an tairbhí
countervailing measures applicable to trade between member States
bearta frithchúitimh is infheidhme maidir le trádáil idir na Ballstáit
products shall,on reimportation,be admitted into the territory of the first-mentioned State
déanfar táirgí, arna n-athallmhairiú, a ligean isteach ar chríoch an Stáit chéadluaite
the Commission shall consult the Member States concerned
rachaidh an Coimisiún i gcomhairle leis na Ballstáit i dtrácht
to authorise the Member States to take the measures needed to remedy the situation
na Ballstáit a údarú na bearta is gá a dhéanamh chun an cor a leigheas
a financial statement of the assets and liabilities of the Community
ráiteas airgeadais ar shócmhainní agus dhliteanais an Chomhphobail
present Member States
Ballstáit láithreacha
ACP countries; ACP Member States; African, Caribbean and Pacific countries; African, Caribbean and Pacific States
Ballstáit ACC; Stáit san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigeán Ciúin
administration of the flag State; flag administration; flag State administration
córas riaracháin an Stáit brataí
consolidated income statement; consolidated profit and loss account; consolidated statement of operations
cuntas comhdhlúite brabúis agus caillteanais
combined financial statements; combined group accounts
grúpchuntais chomhcheangailte
consolidation accounts; financial statements adjusted for consolidation purposes; group accounts return
cuntas chun críche comhdhlúthúcháin
translating financial statements in foreign currencies
ráitis airgeadais a aistriú go hairgeadraí eachtracha
consolidated funds flow statement; consolidated funds statement; consolidated statement of source and application of funds
ráiteas comhdhlúite faoi shreabhadh cistí
balance sheet for liquidation purposes; liquidation balance sheet; statement of affairs for liquidation purposes
clár comhardaithe le haghaidh leachtú
local form financial statements; normal balance sheet
clár comhardaithe normalach
earning statement; income statement; profit and loss account; profit and loss statement; statement of financial performance; statement of income; statement of loss and gain
ráiteas ioncaim
annual audit; yearly audit of financial statements
iniúchadh bliantúil
limited review of financial statements; partial audit; restricted audit
iniúchóireacht shrianta
consolidated accounts; consolidated financial statement
cuntais chomhdhlúite; ráitis airgeadais chomhdhlúite
comparative statement
ráiteas comparáideach
consolidating work sheet; consolidation statement
ráiteas comhdhlúthúcháin
detailed statement
ráiteas mionsonraithe
summary account; summary statement
ráiteas achomair
abstract of account; account statement; statement of account; summary
ráiteas cuntais
adoption of the annual account; approval of the annual financial statements
formheas na ráiteas airgeadais bliantúil; glacadh an chuntais bhliantúil
cost apportionment statement
ráiteas ar chionroinnt na gcostas
direct share in the estate; division of an inheritance; division of the estate; partition of an inheritance
dáileadh an eastáit
intestacy; intestate succession; statutory intestate succession
comharbas díthiomnach
testamentary succession; testate succession
comharbas tiomnach
state farm
feirm stáit
estate bookkeeping; farm accounting
cuntasaíocht feirme
state aircraft
aerárthach stáit
net exporting Member State
Ballstát is glan-onnmhaireoir
statement of the reasons
ráiteas faoi na cúiseanna
delegated state monopoly
Stát-mhonaplacht arna tarmligean; Stát-mhonaplacht tharmligthe
Member State of dispatch
an Ballstát seolta
first Council Directive to approximate the laws of the Member States relating to trade marks
an chéad Treoir ón gComhairle maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trádmharcanna
agravic state; weightlessness; zero-g condition
dímheáchan
custom-built real estate
réadmhaoin shaincheaptha
steady-state stability
cobhsaíocht foistine
steady state
foistine
statement of the total amount of the VAT resources base for the previous calendar year; VAT statement
ráiteas CBL
host country; receiving state
tír aíochta; tír óstach
Environmental Protection Agency; EPA; United States Environmental Protection Agency; US Environmental Protection Agency
EPA; Gníomhaireacht na Stát Aontaithe um Chaomhnú an Chomhshaoil
distributive state; state of distribution
céim an dáileacháin; tréimhse an dáileacháin
Member State of the branch
Ballstát an bhrainse
FDA; Food and Drug Administration; United States Food and Drug Administration; US FDA; US Food and Drug Administration
údarás bia agus drugaí SAM; US FDA
financial analysis; financial statements analysis
anailís airgeadais
concentration plateau; Css; equilibrium concentration; steady-state concentration; steady-state level
leibhéal foistine; tiúchan foistine
Government-corporation tax; State-income tax
cáin chorparáide rialtais; cáin ioncaim Stáit
Government-turnover tax-VAT; State-sales tax
cáin Stáit ar dhíolacháin
estate agent; land agent; real estate agent; realtor
gníomhaire eastáit
prostate
próstatach
carcinoma of the prostate; prostate cancer
ailse phróstataigh
crystalline form; crystalline state; crystalline structure
criostalfhoirm; criostalstruchtúr
surface state
staid an dromchla
comprehensive planning; CP,in the United States
pleanáil uileghabhálach
welfare state
stát leasa
not stated; unknown
anaithnid
demographic situation; state of the population
staid dhéimeagrafach
EU Member State; European Union Member State; Member State; Member State of the EU; Member State of the European Union; MS
Ballstát; Ballstát den Aontas Eorpach
cash statement
ráiteas airgid
statement of expenses
ráiteas faoi chaiteachais
condition of goods; condition of merchandise; state of goods; state of merchandise
bail na n-earraí
adjusting statement
ráiteas coigeartúcháin
account sheet; account statement
ráiteas cuntais
constant noise; continuous-spectrum noise; steady noise; steady-state noise
torann foistine
steady state
foistine
building value; immovables; property value; real assets; real estate value; real property; real property value; realty; value of the property
luach réadmhaoine
economic outcome; economic result; economic statement
ráiteas eacnamaíoch; toradh eacnamaíoch
State of the Union address; State of the Union message
aitheasc ar staid an Aontais
advance statement
réamhráiteas
profit statement
ráiteas brabúis
real estate appraisal and sales services
seirbhísí meastóireachta agus díola eastáit réadaigh
transaction statement
ráiteas na n-idirbheart
Participating State
stat rannpháirteach
statement of affairs
ráiteas cúrsaí maidir le leachtú
bank statement
ráiteas bainc
payable in full upon receipt of statement
iníoctha go hiomlán ar ráiteas a fháil
anxiety state; anxious state
staid imníoch
charge state; SOC; state of charge
staid luchta
source state; state of source
stát foinseach
country of residence; state of residence
stat cónaithe; tír chónaithe
solid state power amplifier; SSPA
aimplitheoir cumhachta soladstaide; SSPA
Committee of banking supervisory authorities of the Member States of the European Economic Community
Coiste údaráis mhaoirseachta baincéireachta Bhallstáit Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa