téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
ac · ác · ACAT · acht · ACOT
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
ENact v
gníomhaigh br
abr gníomhú, aidbhr gníomhaithe
to fit your actions to your words
beart a dhéanamh de réir do bhriathair
to act on behalf of someone
gníomhú thar ceann duine
ENact s
(legislation)
GAacht fir3
gu achta, iol achtanna
bring the matter to a conclusion and make a final decision in accordance with the Act
cuir clabhsúr ar an obair agus déan cinneadh deiridh de réir an Achta
Torthaí gaolmhara Related matches
Finance aid corporations that are involved in foreign trade; they are established by banks and can be set up across state borders
Airgeadas corparáidí cabhrach a bhíonn ag gabháil don trádáil eachtrach; bainc a bhunaíonn iad agus is féidir iad a bhunú thar theorainneacha stát
Gluaiseanna breise Auxilliary glossaries
IATE
zero-hours contract
conarthaí uaireanta-nialasacha
active ingredient; active substance; pharmacologically active substance
substaint atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de; substaint ghníomhach
abiotic factor
toisc aibitheach
environmental impact of transport
tionchar an iompair ar an gcomhshaol
radioactive pollution
truailliú radaighníomhach
respiratory tract disease
galar sa chonair riospráide
suspicious transaction
idirbheart amhrasach
actual collective consumption
tomhaltas comhchoiteann iarbhír
actual final consumption
tomhaltas críochnaitheach iarbhír
actual individual consumption
tomhaltas aonair iarbhír
classification of products by activity; CPA; statistical classification of products by activity
aicmiú táirgí de réir gníomhaíochta; CPA
lock actuator
gníomhróir glais
building contract; construction contract
conradh foirgníochta; conradh tógála
act of God
foiche Dé
malpractice; professional negligence
faillí ghairmiúil
activation policy
beartais ghníomhachtúcháin
pulmonary surfactant; surfactant
dromchlaghníomhaí
omnibus act
gníomh omnibus
CPAS/OCMW; public social action centre; public social assistance centre
ionad poiblí cúnaimh shóisialta
Black Communities Development Act
Acht Forbraíochta na bPobal Gorm
Population Registration Act Repeal Act
an tAcht chun an tAcht um Chlárú Daonra a aisghairm
Abolition of Racially Based Land Measures Act
An tAcht um Dhíothú Beart Talún Bunaithe ar Chine
GAA; Group Areas Act
an tAcht um Ghrúplimistéir
Land Acts
Achtanna Talaimh
contact institution
institiúid teagmhála
Warsaw Pact; Warsaw Treaty Organization; WTO
Comhaontú Vársá; Eagraíocht Chonradh Vársa
Community programme of action on the subject of the vocational training of customs officials; Exchange programme of customs officials; MATTHAEUS
an Clár gníomhaíochta Comhphobail maidir le gairmoiliúint le haghaidh oifigeach custaim; MATTHAEUS
inadmissibility of a matter
neamh-inghlacthacht ábhair
OEM; original equipment manufacturer
déantúsóir buntrealaimh; OEM
admissibility
inghlacthacht
fact-finding journey; fact-finding mission
misean aimsithe fíoras
CFL; compact fluorescent lamp
dlúthsholas fluaraiseach; DSF
Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage; Act concerning the election of the representatives of the Assembly by direct universal suffrage; Electoral Act
Ionstraim maidir le toghadh comhaltaí de Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach; Ionstraim maidir le toghadh ionadaithe do Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach
affirmative action; positive action; positive discrimination; reverse discrimination; special measures
idirdhealú dearfach
interest-rate contract
conradh ráta úis
foreign exchange forward; foreign-exchange forward transaction; forward exchange transaction; FX forward
idirbheart malairte eachtraí réamhcheaptha
social actors; social stakeholders
páirtithe leasmhara sóisialta
part-time contract
conradh ar bhonn páirtaimseartha
actinolite
achtainilít
impactor
imbhuailteoir
serious adverse reaction
frithghníomh trom díobhálach
unexpected adverse reaction
frithghníomh díobhálach neamhthuartha
tactile warning of danger
rabhadh tadhlach contúirte
correction factor; corrective factor; weighting
fachtóir ceartaitheach; fachtóir ceartúcháin; ualú
acceptable operator exposure level; AOEL
leibhéal na neamhchosanta atá inghlactha ag an oibreoir
code of good agricultural practice; code of good farming practice
cód dea-chleachtais feirmeoireachta; cód dea-chleachtais talmhaíochta
direct-acting hydraulic pressing
fáscadh hiodrálach dírghníomhach
preventive medical care; preventive medical treatment; preventive treatment; prophylactic treatment; prophylaxis
cóireáil choisctheach; cóireáil phróifiolacsach
inactivation
díghníomhú
low specific activity; LSA
sainghníomhaíocht íseal
copra, extracted
copra úsctha
brake actuator
gníomhróir coscáin
framework programme for research, technological development and demonstration activities; RTD Framework Programme
Creatchlár um Thaighde agus um Fhorbairt; Creatchlár um thaighde agus um fhorbairt theicniúil
NAP; National Action Plan for Employment; National employment Action Plan
plean gníomhaíochta náisiúnta um fhostaíocht
Daphne Programme; Programme of Community action (2004 to 2008) to prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk; Programme of Community action (the Daphne Programme) (2000-2003) on preventive measures to fight violence against children, young persons and women; Specific programme (2007-2013) to prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk (Daphne III programme) as part of the General Programme Fundamental Rights and Justice
an Clár gníomhaíochta Comhphobail (2004 go 2008) chun an foréigean i gcoinne leanaí, daoine óga agus ban a chosc agus a chomhrac agus chun íospartaigh agus grupaí atá i mbaol a chosaint; an Clár gníomhaíochta Comhphobail (an Clár Daphne) (2000 - 2003) maidir le bearta coisctheacha chun an foréigean in aghaidh leanaí, daoine óga agus ban a chomhrac; an Clár Sonrach (2007-2013) chun an foréigean i gcoinne leanaí, daoine óga agus ban a chosc agus a chomhrac agus chun íospartaigh agus grúpaí atá i mbaol a chosaint (Clár Daphne III) mar chuid den Chlár Ginearálta "Cearta Bunúsacha agus Ceartas"; Clár Daphne; Clár Daphne II; DAPHNE
activity involving chemical agents
gníomhaíocht a mbíonn gníomhaithe ceimiceacha i gceist léi
fraudulent act; fraudulent behaviour; fraudulent conduct
iompar calaoiseach
active tooling unit
aonad uirlisithe gníomhach
act of paedophilia; paedophile act; paedophile offence
cion péidifilia
supply contract
conradh soláthair
preventive action principle; preventive principle
prionsabal an bhirt choiscthigh; prionsabal an choiscthe
eugenic practice
cleachtas eoiginice
right of collective bargaining and action
ceart chun cómhargála agus chun caingne
fee-based contractual work
obair chonarthach ar tháille
national implementing measure; national transposition measure; transposing act; transposition measure
beart náisiúnta cur chun feidhme
annuity; annuity contract
blianacht; conradh blianachta
ACF; Action Against Hunger
ACF; gníomhaíocht in aghaidh ocrais
ACAT; Action by Christians against Torture; Action by Christians for the Abolition of Torture
ACAT; Gníomhaíocht ag Críostaithe i gcoinne na Céastóireachta
CAAA; Comprehensive Anti-Apartheid Act
Acht Cuimsitheach um Fhrith-Chinedheighilt; Acht Frith-Apartheid Cuimsitheach
FOI Act; FOIA; Freedom of Information Act
an tAcht um Shaoráil Faisnéise
Act of Parliament
Acht Parlaiminte
remanufacturing
athdhéantúsaíocht
olfactory impairment; smell impairment
lagú boltanach
solar fraction
grianchodán
admissible evidence; competent evidence
fianaise inghlactha
bacteraemia; blood poisoning; blood stream infection; bloodstream infection; BSI
baictéiréime
out of action
as comhrac
property leasing transaction
idirbheart léasaithe réadmhaoine
sea-urchin cactus; star cactus
cachtas réaltach
Aztec cactus
cachtas Astacach
Brady pincushion cactus
cachtas pioncáis Brady
Knowlton cactus
cachtas Knowlton
Peebles Navajo cactus
cachtas Navajo Peebles
multiplex PCR; multiplex polymerase chain reaction
imoibriú slabhrúil polaiméaráise ilphléacsach
ancillary activity
gníomhaíocht choimhdeach
RCF; refractory ceramic fibre; vitreous siliceous fibre
RCF; snáithín ceirmeach teasfhulangach
in-bond assembly plant; in-bond factory; in-bond plant; maquila; maquiladora
monarcha chóimeála faoi bhanna
cashless transaction; digital transaction; electronic transaction; non-cash transaction; online transaction
idirbheart leictreonach; ríomh-idirbheart
termination of a contract
foirceannadh conartha
narrow-track tractor
tarracóir caolriain
IADLs; instrumental activities of daily living
Gníomhaíochtaí Laethúla Spriocdhírithe; IADL
false accept rate; false acceptance rate; false positive rate; FAR; fraud rate; type II error
FAR; ráta glactha bhréagaigh
Global Manufacturing Principles; GMP
Prionsabail Dhomhanda Monaraíochta
bacteriophage therapy; phage therapy
teiripe bhaictéarafagach
adaptation action; adaptation measure
beart oiriúnúcháin; gníomhaíocht oiriúnúcháin
material reception conditions
coinníollacha ábhartha glactha
EITI; Extractive Industries Transparency Initiative
EITI; tionscnamh um thrédhearcacht na dtionscal eastóscach
European contract law
dlí Eorpach na gconarthaí
acceptable error rate; tolerable error rate
ráta earráide inghlactha
high-risk transaction
idirbheart ardriosca
ABM; Activity Based Management; management by activities
ABM; Bainistíocht trí Ghníomhaíocht; bainistiú an bhuiséid de réir gníomhaíochtaí
SEA; Single European Act
an Ionstraim Eorpach Aonair; IEA
antisprouting product
táirge frithphéactha
non-retroactivity
neamh-aisghníomhaíocht
spot transaction
spot-idirbheart
second basket of the Helsinki Final Act
an dara ciseán d'Ionstraim Chríochnaitheach Heilsincí
Convention on International Factoring
an Coinbhinsiún maidir le Fachtóireacht Idirnáisiúnta
award of the contract; placing of the contract
conradh a dhámhachtain
contract notice; tender notice
fógra conartha; fógra tairisceana
connexity; related actions; relatedness
gaolmhaireacht
activity as a self-employed person; self-employed activity; self-employment
féinfhostaíocht; gníomhaíocht mar dhuine féinfhostaithe
negotiated procedure after prior publication of a contract notice; negotiated procedure with prior call for competition; negotiated procedure with prior publication; negotiated procedure with publication of a contract notice
nós imeachta idirbheartaíochta ina bhfoilsítear iarratas ar thairiscintí roimh ré
negotiated procedure without prior call for competition; negotiated procedure without prior publication; negotiated procedure without prior publication of a call for competition; negotiated procedure without prior publication of a contract notice
nós imeachta idirbheartaíochta gan iarratas ar thairiscintí a fhoilsiú roimh ré
public works contract; works contract
conradh oibreacha; conradh oibreacha poiblí
case pending; lawsuit pending; pending action; pending lawsuit; pending proceedings
cás atá ar feitheamh
waiver of a right of action
tarscaoileadh ceart caingne
extracted honey
mil úsctha
acceptor
glacthóir
acceptor (bills of exchange)
glacthóir (billí malairte)
parental contact with children; right of access
ceart rochtana; teagmháil tuismitheoirí le leanaí
accounting convention; accounting practice
cleachtas cuntasaíochta
preparatory act
gníomh ullmhúcháin
actinide; actinoid
achtainíd; achtanóideach
action seeking a declaration; application for a declaration
caingean chun dearbhaithe
activator
gníomhachtóir
General Report on the Activities of the European Union
Tuarascáil Ghinearálta ar Ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh
ACPC; Advisory Committee for Public Contracts; Advisory Committee on Public Procurement
an Coiste Comhairleach um Chonarthaí Poiblí
action for annulment; proceedings for annulment
caingean le haghaidh neamhniú; imeachtaí le haghaidh neamhniú
balance of payments; BOP; external account; external transactions account
comhardú íocaíochtaí; comhardú na n-íocaíochtaí
business activity
gníomhaíocht ghnó
choses in action
ábhair i gcaingean
contract of employment; employment contract; labour contract; work contract
conradh fostaíochta
forward; forward contract
conradh réamhcheaptha
contract of guarantee
conradh ráthaíochta
gainful activity; gainful employment
fostaíocht bhrabúsach
enacting terms
téarmaí achtúcháin
factor analysis
anailís fachtóirí; anailís tosca
factory farm; industrial holding; intensive farm
feirm mhonarchan
the institution whose failure to act has been declared contrary to this Treaty
an institiúid ar dearbhaíodh a neamhghníomh a bheith contrártha don Chonradh
legal act; legal act of the Union
gníomh dlí de chuid an Aontais; gníomh dlíthiúil de chuid an Aontais
pull factor
toisc tarraingthe
acceptable
inghlactha
procedural act
gníomh nós imeachta
Basel Committee; Basel Committee on Banking Supervision; BCBS; Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices; Cooke Committee
CBMB; Coiste Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht
market making; market-making activities
cruthú margaidh
reduction coefficient; reduction factor
comhéifeacht an laghdaithe
International Convention on Travel Contracts
an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chonarthaí Taistil
contract award procedure; procurement procedure; public procurement procedure; tender procedure; tendering procedure
nós imeachta tairisceana
Act concerning the conditions of accession of the Kingdom of Denmark, Ireland, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the European Communities and the adjustments to the treaties entailed by
Ionstraim i dtaobh aontachas Ríocht na Danmhairge, na hÉireann, Ríocht na hIorua agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann leis na Comhphobail Eorpacha agus oiriúnuithe a ghabhann leis sna Conarthaí
under the above acts
faoi na hionstraimí thuasluaite
aromatic extract
eastóscán aramatach
challenge an act; to challenge a measure
agóid i gcoinne gnímh
autonomous character
cáilíocht uathrialach
to evaluate (factor)
meas (fachtóir); meas (toisc)
contracting authority
údarás conarthach
action for infringement of fundamental rights and freedoms
caingean mar gheall ar shárú ar chearta agus saoirsí bunúsacha
framework agreement; framework contract
comhaontú réime
direct action
caingean dhíreach
consumer contract
conradh tomhaltóra
act of codification; codifying act
gníomh códúcháin
Revised General Act for the Pacific Settlement of International Disputes
an Gníomh Ginearálta Athbhreithnithe maidir le Réiteach Síochánta Díospóidí Idirnáisiúnta
core pressure vessel; pressure vessel; reactor pressure vessel; reactor vessel; RPV
árthach brú imoibreora
ex factory; ex works; EXW
díreach ón monarcha
contracting State
Stát conarthach
extractive industry
tionscal eastóscach
act of acceptance; instrument of acceptance
ionstraim ghlactha
act of approval; instrument of approval
ionstraim formheasa
fishing activities
gníomhaíochtaí iascaireachta
public development contract
conradh forbartha poiblí
corrective action; corrective measure; remedial action; remedial measure
beart ceartaitheach; beart feabhais; gníomh ceartaitheach
taxable transaction
idirbheart inchánach
fixed-term contract; fixed-term employment contract; temporary employment contract
conradh ar théarma seasta; conradh fostaíochta ar feadh tréimhse; conradh fostaíochta go ceann tréimhse
contracting party; CP
páirtí conarthach
activating price; activating threshold price for intervention; threshold activating price; threshold price activating the intervention system
lascphraghas
Supplementary Protocol to the Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters
Prótacal forlíontach a ghabhann le Coinbhinsiún na Háige maidir le haithint agus forghníomhú breithiúnas eactrach in ábhair shibhialta agus tráchtála
Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR)
Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar an gConradh maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR)
Land-Based Sources and Activities Protocol; Land-Based Sources Protocol; LBS Protocol; Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-based Sources and Activities
Prótacal maidir le Cosaint na Meánmhara ar Thruailliú ó Fhoinsí agus Gníomhaíochtaí ar Talamh
Artiodactyla; artiodactyls; cloven-hoofed animals; cloven-hoofed mammals; even-toed hoofed mammals; even-toed ungulates
ainmhithe crúbscoilte; artadachtalaigh
Abolition of Penal Sanctions (Indigenous Workers) Convention, 1955; Convention concerning the Abolition of Penal Sanctions for Breaches of Contract of Employment by Indigenous Workers
Coinbhinsiún maidir le Pionóis Choiriúla a Dhíothú ar Oibrithe Dúchasacha as Conarthaí Fostaíochta a Shárú
CISG; UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods; United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods; Vienna Sales Convention
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Conarthaí faoi Dhíol Idirnáisiúnta Earraí
Convention Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier
an Coinbhinsiún Forlíontach ar Choinbhinsiún Vársá maidir le hAontú Rialacha Áirithe a bhaineann le hIompar Idirnáisiúnta d''Aer arna Chur i gCrích ag Duine seachas an tIompróir Conarthach
Convention concerning the issue of certain extracts from civil status records to be sent abroad; Convention on the Issue of Certain Extracts from Civil Status Records for Use Abroad
an Coinbhinsiún maidir le hEisiúint Sleachta Áirithe as Achtanna na gClár Breitheanna, Básanna agus Póstaí lena gCur Thar Lear
Convention on the Issue of Multilingual Extracts from Civil Status Records
an Coinbhinsiún maidir le hEisiúint Sleachta Ilteangacha as Taifid Stádais Shibhialta
Contracts of Employment (Indigenous Workers) Convention, 1947; Convention concerning the Maximum Length of Contracts of Employment of Indigenous Workers
an Coinbhinsiún maidir le Fad Uasta Conarthaí Fostaíochta d''Oibrithe Dúchasacha
Aircraft Convention; Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft; Tokyo Convention
an Coinbhinsiún um Chionta agus Gníomhartha áirithe eile a dhéantar ar Bord Aerárthaí
Biological and Toxin Weapons Convention; Biological Weapons Convention; BTWC; BWC; Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction
an Coinbhinsiún maidir le hAirm Bhitheolaíocha agus Thocsaine; an Coinbhinsiún maidir le Toirmeasc ar Fhorbairt, Táirgeadh agus Stoc-Charnadh Arm Baictéareolaíoch (Bitheolaíoch) agus Tocsaine agus maidir lena nDíothú; BTWC
Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery
an Coinbhinsiún forlíontach maidir le cealú na sclábhaíochta, trádáil sclábhaithe agus institiúidí agus cleachtaí cosúil leis an sclábhaíocht
1980 Rome Convention; Convention on the law applicable to contractual obligations
an Coinbhinsiún ar an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha; Coinbhinsiún 1980 na Róimhe
Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods
an Coinbhinsiún a bhaineann le Dlí Comhionann maidir le Foirmiú Conarthaí um Dhíolachán Idirnáisiúnta Earraí
international thermonuclear experimental reactor; ITER
Imoibreoir Trialach Teirmeanúicléach Idirnáisiúnta; ITER
trade-distorting measure; trade-distorting practice
beart a shaobhann an trádáil
contract/stipulation/agreement in restraint of trade; restraint of trade clause
clásal srianta trádála
Agreement on the Resolution of Practical Problems with respect to Deep Seabed Mining Areas
an Comhaontú maidir le Réiteach Fadhbanna Praiticiúla a bhaineann le Limistéir Mhianadóireachta ar Ghrinneall na Domhainfharraige
international standard industrial classification; International Standard Industrial Classification of all Economic Activities; ISIC
ISIC; Rangúchán Tionsclaíoch Caighdeánach Idirnáisiúnta i dtaca le gach Gníomhaíocht Eacnamaíoch
AFCASOLE; Association of Soluble Coffee Manufacturers of the Countries of the European Union
AFCASOLE; Comhlachas Monaróirí Caife Intuaslagtha Thíortha an Aontais Eorpaigh
reactor line; reactor type
aicme imoibreoirí; cineál imoibreoirí
CAS; Chemical Abstracts Service
CAS; Seirbhís na gCoimrithe Ceimiceacha
unfair trade practice; unfair trading practice
cleachtas éagórach trádála
towing vehicle; tractor vehicle
feithicil tarraingthe; tarracóir
ACE; Community action relating to the environment
gníomhaíocht an Chomhphobail maidir leis an gcomhshaol
collective action; collective claim
comhghníomhaíocht; gníomhaíocht chomhchoiteann
summary of acts adopted by the written procedure
achoimre ar na gníomhartha a glacadh de réir an nóis imeachta i scríbhinn
fractional distillation
driogadh codánach
characteristic performance; performance which is characteristic
sainfheidhmiú; sainfheidhmiúchán
contracting entity
eintiteas conarthach
EAP; Environment Action Programme; Environmental Action Programme
CGC; Clár Gníomhaíochta don Chomhshaol
award of contracts; award of public contracts; procurement; public procurement
soláthar poiblí
CMR; Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road
Coinbhinsiún maidir leis an gConradh maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar
Convention on the Contract for the International Carriage of Passengers and Luggage by Inland Waterway; CVN
an Coinbhinsiún maidir leis an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Paisinéirí agus Bagáiste ar Uiscebhealaí Intíre; CVN
Convention on the Contract for the International Carriage of Passengers and Luggage by Road; CVR
an Coinbhinsiún maidir leis an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Paisinéirí agus Bagáiste de Bhóthar; CVR
acceptable daily intake; ADI; admissible daily intake
ADI; iontógáil laethúil inghlactha
advance factory
réamh-mhonarcha
UNFPA; United Nations Fund for Population Activities; United Nations Population Fund
Ciste na Náisiún Aontaithe ar mhaithe leis an bPobal; UNFPA
subcontracting
fochonraitheoireacht
act
gníomh; ionstraim
TFAP; Tropical Forestry Action Plan; Tropical Forests Action Programme
an Plean Gníomhaíochta um Fhoraoiseacht Thrópaiceach
HFR; HFR reactor; high-flux reactor
imoibritheoir ardfhlosca
breach of contract
sárú conartha
action for failure to fulfil an obligation
imeachtaí mar gheall ar mhainneachtain in oibleagáid a chomhlíonadh
Outer Space Treaty; Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies
an Conradh ar na Prionsabail lena rialaítear Gníomhaíochtaí Stát i dTaiscéalaíocht agus in Úsáid an Chianspáis, lena n-áirítear an Ghealach agus Reanna Neimhe eile; an Conradh Cianspáis
Action Programme to Promote Innovation in the field of Vocational Training resulting from Technological Change in the European Community; European Technologies Network; EUROTECNET
an Clár Gníomhaíochta chun Nuáil de thoradh Athruithe Teicniúla i réimse na Gairmoiliúna a chur chun cinn sa Chomhphobal Eorpach; an Clár Gníomhaíochta chun nuálaíocht de thoradh athruithe teicniúla sa Chomhphobal Eorpach a chur chun cinn i réimse na gairmoiliúna; an Líonra Eorpach Teicneolaíochtaí; EUROTECNET
Directory of Community legislation in force and other acts of the Community institutions
Eolaire ar an reachtaíocht Chomhphobail atá i bhfeidhm agus ar ghníomhartha eile de chuid institiúidí an Chomhphobail
Act concerning the conditions of accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic and the adjustments to the Treaties
Ionstraim i dtaobh Choinníollacha Aontachais Ríocht na Spáinne agus Phoblacht na Portaingéile agus oiriúnuithe na gConarthaí
Concluding Document of the Vienna Meeting 1986 of Representatives of the Participating States of the Conference on Security and Co-operation in Europe, held on the basis of the provisions of the Final Act relating to the Follow-up to the Conference; Vienna Concluding Document
Doiciméad Clabhsúir de Chruinniú Vín 1986 d'Ionadaithe na Stát Rannpháirteach sa Chomhdháil maidir le Slándáil agus Comhar san Eoraip, arna chomóradh ar bhonn na bhforálacha san Ionstraim Deiridh a bhaineann leis na torthaí a leanann ón gComhdháil; Doiciméad Deiridh Vín
PIACT; Programme for the Improvement of Working Conditions and Environment
an Clár idirnáisiúnta chun na dálaí oibre agus an timpeallacht oibre a fheabhsú
Final Act
Ionstraim Chríochnaitheach
under the action of electromagnetic forces
faoi oibriú fórsaí leictreamaighnéadacha
improper action
gníomh mídhleathach
action for compensation; action for damages; civil claim for damages; claim for damage
caingean chun cúiteamh a ghnóthú
present activity
gníomhaíocht láithreach
to alter (activities)
athraigh (gníomhaíochtaí)
active element
eilimint ghníomhach
of a commercial character
de chineál tráchtálach
unitary character
cáilíocht aonadach
effective centre of activities
lárionad iarbhír gnó
cessation of activities
scor na ngníomhaíochtaí
the financial contribution to be made by the Contracting States
ranníocaíocht airgeadais a dhéanfaidh na Stáit Chonarthacha
co-contracting countries
tíortha comhchonarthacha
to act on behalf of ....
gníomhaigh thar ceann...
findings of fact
cinntí fíorais
individual contract of employment
conradh fostaíochta aonair
State-controlled activities
gníomhaíochtaí Stát-rialaithe
contractual margins of preference
corrlach fabhair conarthach
the act of the Council
gníomh na Comhairle
counter-action; counterclaim
frithéileamh
half-finished product; semi-finished product; semi-manufactured product
táirge leathmhonaraithe
duties applied in practice
dleachtanna arna gcur i bhfeidhm go hiarbhír
option; option contract
céadrogha ar stoc; scair-rogha
factoring; non-recourse factoring; true factoring
fachtóireacht neamhiontaofa
reactor dynamics
dinimic imoibreora
to verify in practice that the provisions... are being complied with
chun a dheimhniú iarbhír go gcomhlíontar forálacha ...; chun a fhíorú iarbhír go gcomhlíontar forálacha ...
exact wording
foclaíocht bheacht
to perform (contract)
comhlíon (conradh)
to pursue (activity as employed person)
gabh do (obair thuarastail)
malt extract
eastóscán braiche
manufacture of goods
monarú earraí
to manufacture
monaraigh
factor of production
tosca táirgeachta
progressive factor of 15%
fachtóir céimnitheach 15%
impact
iarmhairt; tionchar
impact on national law
tionchar ar an dlí náisiúnta
act giving rise to criminal proceedings
gníomh ba shiocair le himeachtaí coiriúla
to record that fact
taifead an fíoras sin
invisible transaction
idirbheart dofheicthe
no request ... shall be admissible
ní bheidh aon iarratas inghlactha...; ní ghlacfar le haon iarratas ...
contractual exploitation rights; contractual licensing
ceadúnú conarthach
procurement contract; public contract; public procurement contract
conradh poiblí; conradh soláthair phoiblí
Civil Aviation Convention; Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation
an Coinbhinsiún chun Cosc a chur le Gníomhartha Neamhdhleathacha in aghaidh Shábháilteacht na hEitlíochta Sibhialta
American Convention on Human Rights; Pact of San José
an Coinbhinsiún Meiriceánach um Chearta an Duine
environmental effect; environmental impact
tionchar ar an gcomhshaol; tionchar comhshaoil
consolidated act; consolidating act; consolidation act
acht comhdhlúthúcháin
State monopoly of a commercial character
Stát-mhonaplacht de chineál tráchtálach
non co-contracting
neamh-chomhchonarthach
... which is the subject-matter of the action
... is ábhar don chaingean
transaction
idirbheart
preventive action
beart coisctheach
administrative procedures and practices
gnásanna agus cleachtais riaracháin
reception apparatus
gaireas glactha
admissibility
inghlacthacht
to act on behalf of...
gníomhaigh thar ceann...
action brought by States
caingean a thionscain Ballstáit
reconsignment (manufactured tobacco)
athchoinsíniú (tobac monaraithe)
representatives of the Contracting States
ionadaithe na Stát Conarthach
the Contracting States represented and voting
Stáit Chonarthacha a mbeidh ionadaithe acu agus a vótálfaidh
termination of a contract
foirceannadh conartha
Jean Monnet Action
Gníomhaíocht Jean Monnet
contract of insurance; insurance contract
conradh árachais
industrial activities
gníomhaíochtaí tionsclaíochta
Receiving Section
Rannóg Glactha
depending on which of those institutions adopted the acts
ag brath ar cibé ceann nó eile de na hinstitiúidí sin a ghlac na hionstraimí
for the purposes of this Act
chun críocha an Ghnímh seo
specific action; specific operation
gníomhaíocht shonrach
in their capacity as Contracting States
ina gcáil mar Stáit Chonarthacha...
actual rate of increase
ráta iarbhír an mhéadaithe
by autonomous action
go huathrialach
fact-finding mission; FFM
FFM; misean aimsithe fíricí
stock index forward; stock index future; stock index futures contract
conradh todhchaíochtaí innéacsanna stoic; todhchaíocht innéacsanna stoic
Management and Co-ordination Advisory Committee on Nuclear Fission Energy: Reactors and Safety, Control of Fissile Materials
Coiste Comhairleach Bainistíochta agus Comhordúcháin um Fhuinneamh Eamhnach Núicléach: Imoibreoirí agus Sábháilteacht, Rialú Ábhar Inscoilte; Coiste Comhairleach maidir le Bainistíocht agus Comhordúchán um Fhuinneamh Eamhnach Núicléach: Imoibreoirí agus Sábháilteacht, Rialú Ábhar Inscoilte
Action programme for the development of continuing vocational training in the European Community; Community action programme for the development of continuing vocational training; FORCE
Clár gníomhaíochta chun an ghairmoiliúint leanúnach a fhorbairt sa Chomhphobal Eorpach; FORCE
CD; compact disc
CD; dlúthdhiosca
public service contract; service contract; services contract
conradh seirbhíse; conradh seirbhíse poiblí
active employment policy
beartas gníomhach fostaíochta
Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies
an Comhaontú chun Státghníomhaíochtaí ar an nGealach agus ar Reanna Neimhe eile a rialú
port reception facility; waste reception facility
saoráid glactha calafoirt
non-contractual liability
dliteanas neamhchonarthach
contract of carriage; transport contract
conradh iompair
radioactive waste management
bainistíocht dramhaíola radaighníomhaí
cyclical recovery; cyclical upswing; cyclical upturn; economic recovery; economic revival; economic upswing; increase in economic activity; upward trend
téarnamh eacnamaíoch; téarnamh geilleagrach
deception; deliberate action
meabhlaireacht
exchange transactions; foreign-exchange operations
idirbhearta malairte; oibríochtaí um malairt eachtrach
foreign exchange swap; foreign exchange swap transaction; FX swap
babhtáil airgeadraí eachtracha; babhtáil FX
Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organisations of a Universal Character
Coinbhinsiún Vín maidir le hIonadaíocht Stát ina gCaidreamh le hEagraíochtaí Idirnáisiúnta de Chineál Uilechoiteann
motions calling for a matter to be declared inadmissible
neamh-inghlacthacht ábhair a thairiscint
debt collection and factoring
bailiú fiach agus fachtóireacht
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation; Maritime Convention; SUA Convention
an Coinbhinsiún maidir le cosc a chur le gníomhartha neamhdhleathacha in aghaidh shábháilteacht na loingseoireachta muirí; an Coinbhinsiún Muirí
Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods
an Coinbhinsiún um an Dlí is Infheidhme maidir le Conarthaí faoi Dhíolacháin Idirnáisiúnta Earraí
successful tenderer; tenderer to whom the contract is awarded; winning tenderer
tairgeoir a bhuann an conradh
active population; labour force
lucht saothair
activity rate; economic activity rate; labour force participation rate; labour market participation rate; workforce participation rate
ráta rannpháirtíochta saothair
misallocation of resources; resource misallocation; unsatisfactory allocation of resources
mí-leithdháileadh acmhainní
Convention concerning Statistics of Wages and Hours of Work in the Principal Mining and Manufacturing Industries, Including Building and Construction, and in Agriculture; Convention concerning Statistics of Wages and Hours of Work, 1938
an Coinbhinsiún maidir le Staitisticí a bhaineann le Pá agus le hUaireanta Oibre sna Príomhthionscail Mianadóireachta agus Déantúsaíochta lena n-áirítear an Fhoirgníocht agus an Tógáil, agus sa Talmhaíocht
Contracts of Employment (Indigenous Workers) Convention, 1939; Convention concerning the Regulation of Written Contracts of Employment of Indigenous Workers
an Coinbhinsiún maidir le Rialáil Conarthaí Fostaíochta i Scríbhinn d''Oibrithe Dúchasacha
Convention concerning Penal Sanctions for Breaches of Contracts of Employment by Indigenous Workers; Penal Sanctions (Indigenous Workers) Convention, 1939
an Coinbhinsiún maidir le Pionóis Choiriúla do Sháruithe ar Chonarthaí Fostaíochta ag Oibrithe Dúchasacha
Convention concerning Labour Clauses in Public Contracts; Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949
an Coinbhinsiún maidir le Clásail Saothair i gConarthaí Poiblí
bacteria content; bacterial count
áireamh baictéar
transaction with recourse
idirbheart iontaofa
high-level nuclear waste; high-level radioactive waste; high-level waste; HLRW; HLW
dramhaíl radaighníomhach ardleibhéil; HLW
restrictive practices
cleachtas sriantach
act of terror; act of terrorism; terrorist act
gníomh sceimhlitheoireachta
basic act; basic instrument; basic legal act
bunghníomh reachtach
concession; concession contract
conradh lamháltais
disposal of radioactive waste; final disposal of radioactive waste; final storage of radioactive waste; permanent storage of radioactive waste; radioactive waste disposal
diúscairt dramhaíola radaighníomhaí
public supply contract; supply contract
conradh soláthair; conradh soláthair phoiblí
unfair commercial practice
cleachtas tráchtála éagórach
radioactive waste
dramhaíl radaighníomhach
reactor safety
sábháilteacht imoibreora
Community act; Community legal instrument; Union act
gníomh Comhphobail
action
achomharc; caingean
refractometer
athraonmhéadar
LLRW; LLW; low-level radioactive waste; low-level waste
dramhábhar íseal-leibhéil; dramhaíl radaighníomhach íseal-leibhéil
marketing activities
gníomhaíochtaí margaidh
adjustment coefficient; conversion factor
comhéifeacht oiriúnaithe; fachtóir coinbhéartachta
quasi-factoring; recourse factoring
fachtóireacht iontaofa
contract documents
doiciméid an chonartha
stay of individual enforcement actions; stay of individual enforcement proceedings; stay of proceedings brought by individual creditors
bac ar imeachtaí arna dtionscnamh ag creidiúnaithe aonair
joint action; joint measure
gníomhaíocht chomhpháirteach
contract price
praghas conartha
implementation of a contract; performance of a contract
comhlíonadh conartha
retroactive application
cur i bhfeidhm cúlghabhálach
retroactive effect; retroactivity
éifeacht chúlghabhálach
to bring a case before the Court of Justice of the European Union; to bring a matter before the Court of Justice of the European Union; to bring an action before the Court of Justice of the European Union
cás a thabhairt os comhair na Cúirte Breithiúnais
bacterial kidney disease; BKD
galar baictéarach duáin
to review the legality of acts
athbhreithnigh dlíthiúlacht; déan léirmheas ar dhlíthiúlacht
manufacturing defect
fabht sa déantúsaíocht
high-power reactor; power reactor
imoibreoir cumhachta
acting in an advisory capacity
ag gníomhú i gcáil chomhairleach
non-active status
stádas neamhghníomhach
contractual liability
dliteanas conarthach
dental practitioner; practitioner of dentistry
fiaclóir agus déadlia
Agreement for Facilitating the International Circulation of Visual and Auditory Materials of an Educational, Scientific and Cultural Character
an Comhaontú maidir le Cúrsaíocht Idirnáisiúnta a Éascú d''Ábhair Amhairc agus Éisteachta de Chineál Oideachasúil, Eolaíoch nó Cultúrtha
administrative act
gníomh riaracháin
ERASMUS; Erasmus programme; European Community Action Scheme for the Mobility of University Students
Clár Gníomhaíochta an Chomhphobail Eorpaigh um shoghluaisteacht mac léinn ollscoile
Handicapped people in the European Community Living Independently in an Open Society; HELIOS II; Third Community action programme for disabled people; Third Community action programme to assist disabled people
Daoine faoi Mhíchumas sa Chomhphobal Eorpach ag Maireachtáil go Neamhspleách i Sochaí Oscailte; HELIOS II
LEDA; Local Employment Development Action; Local Employment Development Action Programme
Clár Gníomhaíochta chun Fostaíocht Áitiúil a Fhorbairt; LEDA
Action programme to promote foreign language competence in the European Community; LINGUA; LINGUA programme
Clár gníomhaíochta chun inniúlacht i dteanga iasachta a chur ar aghaidh sa Chomhphobal Eorpach; LINGUA
CIV; Uniform Rules concerning the Contract of International Carriage of Passengers by Rail
CIV; Rialacha Aonfhoirmeacha maidir leis an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Paisinéirí d'Iarnród
International Convention Prohibiting the Use of White Phosphorus in the Manufacture of Matches
an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta lena dToirmisctear Úsáid an Fhosfair Bháin le linn Lasáin a Mhonarú
Convention respecting the Limitation of the Employment of Force for the Recovery of Contract Debts
an Coinbhinsiún maidir le Teorannú ar an Lámh láidir a Úsáid chun Fiacha Conartha a Ghnóthú
Convention relative to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines
an Coinbhinsiún maidir le Leagan Uathmhianach Tadhaill Fomhuirí
Final Act of the Second Peace Conference
Ionstraim Chríochnaitheach an Dara Comhdháil Síochána
civil action
caingean shibhialta
to carry out legal transactions
idirbhearta dlí a dhéanamh; idirbhearta dlítheanacha a chur i ngníomh
contractual obligation
oibleagáid chonarthach
a severable part of the contract
cuid inscartha den chonradh
to conclude contracts; to place contracts
tabhair conradh i gcrích
tanning extract of wattle
eastóscán súdaireachta miomósa
prompt protective action
beart caomhnaitheach pras; beart cosantach pras
Community act having financial implications
gníomh Comhphobail a bhfuil impleachtaí airgeadais aige
activity of an industrial character; industrial activity
gníomhaíocht de chineál tionsclaíoch; gníomhaíocht thionsclaíoch
fresh activities
gníomhaíocht úr
mechanical factors
toisc mheicniúil
contract governed by public law; public-law contract
conradh arna rialú faoin dlí poiblí
to initiate action
tionscain caingean
branch of activity
brainse gníomhaíochta
activities of craftsmen
gníomhaíochtaí aos ceirde; gníomhaíochtaí ceardaithe
serious acts of violence
tromghníomh foréigin
the Community must strengthen its cohesion, regain its dynamism and intensify its action
ní foláir don Chomhphobal a chomhtháthú a neartú, a fhuinneamh a athghabháil agus a ghníomhaíocht a dhianú; ní foláir don Chomhphobal a chomhtháthú a neartú, a fhuinneamh a athghabháil agus a ghníomhaíocht a threisiú
to guide and facilitate action by Member States
treoraigh agus éascaigh gníomhaíocht na mBallstát
to enter into a contract
conradh a dhéanamh
practice designed to ...
cleachtas a bheidh ceaptha chun ...
dumping; dumping practice
cleachtas dumpála; dumpáil
equivalent transactions
idirbheart coibhéiseach
reactor with a high fast-neutron flux
imoibreoir ardfhlosca mearneodróin; imoibreoir ardfhlosca neodróin mear
disposal of radioactive waste; radioactive waste disposal
diúscairt dramhaíola radaighníomhaí
OGA; other gainful activities; other gainful activity
gníomhaíocht shochrach eile
basic technical characteristic
airí bunúsach teicniúil
to carry through (action)
cuir i gcrích (beart)
to curtail (activity)
laghdaigh (gníomhaíocht)
distinctive character
saincháilíocht; saintréith
practical reason
cúis phraiticiúil
reactor control
rialú imoibreora
materials-testing reactor
imoibreoir tástála ábhar
homogeneous reactor
imoibreoir aonchineálach
admissibility of agreements
inghlacthacht comhaontuithe
the minimum germinating factor
an fachtóir ginidithe is íosta
decisive factor
fíoras is de chineál cinntitheach; toisc chinntitheach
the costs actually incurred
na costais a tabhaíodh iarbhír
reactor kinetics
cinéitic imoibreora
manufacturing industry; manufacturing sector
tionscal déantúsaíochta
contractual margin of preference
corrlach fabhair conarthach
to conceal facts or falsify evidence
fíorais a cheilt nó fianaise a fhalsú
outside a formal contract
lasmuigh de chonradh foirmiúil
transport of highly radio-active material
ábhar ard-radaighníomhach a iompar
unlawful transaction
idirbheart neamhdhleathach
to act on one's own initiative
gníomhaigh ar do chonlán féin; gníomhaigh ar do thionscnamh féin
order that application of the contested act be suspended
a ordú go bhfionrófar feidhm an ghnímh a chonspóidtear
development of a power reactor
forbairt imoibreora cumhachta
the Court shall have jurisdiction in actions to have ... declared void on grounds of lack of competence
beidh dlínse ag an gCúirt i gcaingne chun dearbhú a fháil go bhfuil ... ar neamhní mar gheall ar easpa inniúlachta
Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context; EIA Convention; Espoo Convention
an Coinbhinsiún maidir le Measúnacht Tionchair Timpeallachta i gComhthéacs Trasteorann; Coinbhinsiún Espoo
unless otherwise provided for by the contract
mura bhforáiltear dá mhalairt leis an gconradh
treatment of radioactive wastes
dramhaíl radaighníomhach a chóireáil
raw or unmanufactured tobacco
tobac neamh-mhonaraithe no amh
factice derived from oils
faictís díorthaithe ó olaí
actual result
iarmhairt iarbhír
reception chain for satellite television programmes
slabhra glactha do chláir theilifíse satailíte
failure to act
neamhghníomh
natural yeasts (active or inactive); prepared baking powders
giostaí nádúrtha, gníomhach nó neamhghníomhach; giostaí saorga ullmhaithe
concentrated extracts
eastóscán tiubhaithe
interactive audio-visual communication services
seirbhísí cumarsáide closamhairc déthreo
a cumulative impact in terms of GDP
iarmhairt charnach i dtéarmaí an OTI
a share of the co-insurance contracts
cuid de na conarthaí comhárachais
a State acting in its sovereign capacity
stát ag gníomhú ina cháil cheannasach
reactor simulator
ionsamhlóir imoibreora
subject of an action for compensation
ábhar caingne le haghaidh cúitimh
aid having a social character
cabhair de chineál comhdhaonnach
agricultural walking tractor
tarracóir talmhaíochta siúil
statement of the facts of the case
ráiteas d'fhíorais an cháis
public documents drawn up in the territory of a Contracting State
doiciméad poiblí arna tharraingt suas i gcríoch Stáit Chonarthaigh
place of taxable transactions
áit na n-idirbheart inchánach
Airport Protocol; Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation; Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation
Prótacal Aerfoirt; Prótacal maidir le cosc a chur le gníomhartha neamhdhleathacha foréigin in aerfoirt a fhónann don eitliocht shibhialta idirnáisiúnta, forlíontach don Choinbhinsiún maidir le cosc a chur le gníomhartha neamhdhleathacha in aghaidh shábháílteacht na heitlíoc
implementing act
gníomh cur chun feidhme
action for infringement; infringement action; infringement proceedings
imeachtaí um shárú
direct action
caingean dhíreach
Fixed Platform Protocol; Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf
an Prótacal chun Cosc a Chur le Gníomhartha Neamhdhleathacha in aghaidh Sábháilteacht Ardán Seasta atá Suite ar an Scairbh Ilchríochach; an Prótacal maidir le hArdáin Seasta
SAVE; Special Action programme for Vigorous Energy Efficiency; Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency
gníomhaíochtaí sonracha um éifeachtúlacht bhríomhar fuinnimh; SAVE
certificate of specific character
deimhniú de thréith shonrach
ACNAT; Action by the Community relating to Nature Conservation
ACNAT; Gníomhaíocht Chomhphobail maidir le Caomhnú an Dúlra
Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe; Helsinki Final Act
Ionstraim Chríochnaitheach Heilsincí; Ionstraim Chríochnaitheach na Comhdhála um Shlándáil agus Comhar san Eoraip
Andean Pact
Comhshocrú na nAindéas
d/a; documents against acceptance
doiciméid i gcoinne glactha
building contract; contract for the purchase or rental of a building
conradh réadmhaoine
delivery contract
conradh seachadta
Action programme relating to the implementation of the Community charter of basic social rights for workers
Clár gníomhaíochta maidir leis an gCairt Chomhphobail um chearta sóisialta bunúsacha le haghaidh oibrithe a chur chun feidhme
concerted and convergent actions
gníomhaíocht chomhbheartaithe agus chóineasaithe
the unity, consistency and effectiveness of action by the Union
aontacht, comhchuibheas agus éifeachtúlacht ghníomhaíocht an Aontais
to bring an action for infringement; to bring an infringement action; to sue for infringement
caingean um shárú a thabhairt
independently of this Act
gan spleáchas don Ghníomh
MBC; minimum bacteriological concentration
íostiúchan bhaictéareolaíoch
Nairobi Programme of Action; Nairobi Programme of Action for the Development and Utilization of New and Renewable Sources of Energy; NPA
Clár Gníomhaíochta Nairobi um Fhorbairt agus um Úsáid Foinsí Nua agus Inathnuaite Fuinnimh
matched principal broking; matched principal trading; matched principal transaction
trádáil bhunairgid mheaitseáilte
voluntary service activities
gníomhaíochtaí seirbhíse deonaí
KAU; kind-of-activity unit
aonad príomhghníomhaíochta; APG
vocational activity
gairm bheatha
CART; Community Action for Rural Tourism
Gníomhaíocht an Chomhphobail ar mhaithe le turasóireacht tuaithe
ACEA; EAMA; European Automobile Manufacturers' Association
ACEA; Comhlachas Mhonaróirí Gluaisteán na hEorpa
no-action motion
rún neamhghnímh
push factor
toisc bhrú
Act concerning the conditions of accession of the Hellenic Republic and the adjustments to the Treaties
Ionstraim i dtaobh choinníollacha aontachais na Poblachta Heilléanaí agus oiriúnuithe na gConarthaí
adoption by the Council of acts which require unanimity
an Chomhairle do ghlacadh le gníomhartha ar gá aontoilíocht dóibh
the court addressed; the court applied to; the court hearing the action; the court in which the claim is pending; the court seised
an chúirt a bhfuiltear os a comhair
Eurodac; European fingerprinting system; European system for the comparison of the dactyloscopic records of asylum seekers
Córas Eorpach chun comparáid a dhéanamh idir taifid dhachtalascópacha iarrthóirí tearmainn; Córas Eorpach méarlorgaireachta; Eurodac
solid fractions of fish oils
codáin sholadacha d'olaí éisc
NACE Rev 1.1; statistical classification of economic activities in the European Community
aicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa Chomhphobal Eorpach
lactose powder
púdar lachtóis
First Protocol on the interpretation by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the law applicable to contractual obligations
an Chéad Phrótacal maidir le léiriú Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún um an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha
hierarchy of Community acts
céimiúlacht ghníomhartha Comhphobail
gyrodactylosis; gyrodactylosis (<i>Gyrodactylus salaris<i>); infection with <i>Gyrodactylus salaris</i>
gíreadachtalóis
Convention on the accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic to the Convention on the law applicable to contractual obligations opened for signature in Rome on 19 June 1980
an Coinbhinsiún maidir le haontachas Ríocht na Spáinne agus Phoblacht na Portaingéile leis an gCoinbhinsiún maidir leis an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha arna oscailt lena shíniú sa Róimh ar an 19 Meitheamh 1980
1925 Geneva Protocol prohibiting the use in war of chemical and biological weapons; CBW; Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare
Prótacal maidir le húsáid gás aisfisceach, nimhiúil nó eile i gcogadh, mar aon le modhanna baictéareolaíocha cogaíochta, a thoirmeasc; Prótacal na Ginéive (1925) a thoirmisceann airm cheimiceacha agus bhitheolaíocha a úsáid i gcogadh
Bactrian deer
fia Baictriach
star cactus
cachtas réaltach
aztec cactus
cachtas Astacach
invoke no-fault liability of the manufacturer
dliteanas gan locht an déantóra a agairt
tyre manufacturer's licence
ceadúnas déantóra bonn
reception centre
ionad fáiltithe; ionad glactha
open-ended full-time contract
conradh lánaimseartha neamhiata
countries of the Andean Pact
tíortha Chomhshocrú na nAindéas
CIM; Uniform Rules concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail
CIM; Rialacha Comhionanna maidir leis an gConradh le haghaidh Iompair Idirnáisiúnta Earraí d'Iarnród
Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment
an Coinbhinsiún maidir le Dliteanas Sibhialta i leith Damáiste atá mar thoradh ar Ghníomhaíochtaí atá Contúirteach don Chomhshaol
common action
comhghníomhaíocht; gníomhaíocht chomhpháirteach
payment transaction
idirbheart íocaíochta
Act of Accession
ionstraim Aontachais
chain transaction
idirbheart slabhrúil
under the activity in question
mar chuid den ghníomhaíocht i dtrácht
the corresponding bodies shall work to strengthen contacts between them in an organised and regular manner
oibreoidh na comhlachtaí comhfhreagracha chun na tadhaill eatarthu a neartú ar dhóigh eagraithe rialta; oibreoidh na comhlachtaí comhfhreagracha chun na teagmhálacha eatarthu a neartú ar dhóigh eagraithe rialta
the classification of these judgements, the drawing up and publication of translations and abstracts
rangú na mbreithiúnas sin, aistriúcháin agus achoimrí a tharraingt suas agus a fhoilsiú; rangúchán na mbreithiúnas sin, aistriúcháin agus achoimrí a tharraingt suas agus a fhoilsiú
Final Act embodying the results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations; Marrakesh Final Act
Ionstraim Chríochnaitheach a chorpraíonn torthaí Bhabhta Uragua den Chaibidlíocht Iltaobhach Trádála
water activity
gníomhaíocht an uisce
in the act
i mbun gnímh
technical characteristic
airí teicniúil